Hlavní stránka arrow Channeling arrow Na příjmu Osxo 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Na příjmu Osxo
Vložil: Gepe   
Přečteno: 6966

Channeling

Máme otázku ohledně Mayské civilizace a významu časových zámků, které ustanovila na planetě Zemi. Odkud přichází Mayská civilizace a jaké bylo její poslání ve vztahu k nám, k naší době?

Původní Mayská civilizace byl projekt, který souvisel se skupinovým vtělením duší do oblasti této planety, za účelem ustanovení jistých prvků týkajících se času a časových cyklů, ovlivňujících budoucí civilizace Duše, respektive duchové těchto těl přišli na tuto planetu z velmi vzdálené části vesmíru.

Přejete li si rozvinout tuto otázku, prosím ptejte se.

Dostali jsme informaci, že Mayská civilizace ustanovila časové zámky – jakési pečetě v planetě Zemi. Jaký je význam těchto časových zámků a jak se budou projevovat?

Tak jako každá oblast poznání, i čas vyžaduje určitý přístup. Duchové původní Mayské civilizace, která v současné době není ve fyzickém projevu na této planetě, která již před dávnými časy odešla tam, odkud přišla, ustanovila časové zámky. Časové zámky jsou systémy, které pracují s biologickým rytmem planety Země. Biologický rytmus planety Země je velmi důležitý, protože ovlivňuje různé druhy událostí a dá se říci, že především ovlivňuje profily těchto událostí, jelikož úzce koexistuje s principem příčiny a důsledku. Tedy s dualistním vlněním prostoročasu, ve které je tato verze planety ukotvena. Časové zámky jsou segmenty, které v jistých časech, podle biologických hodin planety Země, budou odjištěné proto, aby zabezpečili správné řízení a naplnění příčinných prvků směřujících k určitým událostem. Problematiky času v návaznosti na prostor a prostředí, tedy jeviště událostí a z toho vznikající sublimaci zkušeností pro vědomí, která jsou nastavena pro příjem takových frekvencí je velmi složitá otázka, je velmi složitá tématika, která vyžaduje velmi mnoho času, aby byla správně pochopena v jejich základních parametrech jejího uspořádání. Proto bude dobré, když položíte celou řadu dílčích otázek, abychom mohli rozebrat jisté prvky, které jsou „viditelnější“ povahy.

Časové zámky existovali vždycky a byli související s celou řadou klíčových globálních událostí na této planetě. Každá planeta má svůj vlastní mechanizmus časových zámků. Neexistuje žádné vědomí, které by nemělo své vlastní časové zámky. I lidská bytost má parametr svých časových zámků na individuální úrovni a tyto časové zámky odjišťují jisté cykly událostí, které ve své morfické povaze mají tendenci se opakovat v případě, že dané vědomí dostatečně silně neabsorbovalo hlubokou kvalitu, která vyplívá z klíčových událostí života takové individuality.

Děkujeme. Rádi bychom znali tvůj názor na to, jak se spojit se strážcem času. Dostali jsme tuto informaci, že je možné udělat dohodu se strážcem času a tak zpomalit a nebo zrychlit čas, který vnímáme.

Strážce času je biokibernetický program, který je úzce spojen právě s časovými zámky. Časové zámky také ovlivňují vlnění času v souvislosti s příslušnou kvalitou vědomí. Kvalita vědomí je ovlivněna druhovou charakteristikou bytosti, také je ovlivněna jejím duchovním vývojem v aktuální povaze a pak je také ovlivněna schopností aktuálně absorbovat určité skupiny informací, které jsou důležité pro správnou korelaci biokibernetického programu v aktuálním čase v kterémkoli místě a prostředí života dané individuality.

Domluva je alegorie, to znamená, domlouvati se se strážcem času znamená umět vědomě chápat a vnímat tento biokibernetický program jako jistý důležitý segment života dané lidské individuality. K procítění tohoto programu je důležité podstoupit celou řadu jistých rituálních ale také mysticko spirituálních praktických dovedností, které potom vyústí v situaci, kdy vědomí daného jedince je schopné pod vůlí ducha, který se nachází v daném lidském těle, korelovat tento biokibernetický program v kterémkoli okamžiku a podle stavu duchovní moudrosti daného jedince a také podle aktuálních událostí a situací, které daný jedinec vnímá.

Je vhodné, aby některý z nás a nebo celá naše skupina tuto dohodu se strážcem času udělali? Nebo je to nevhodné pro toto období, které nastává?

Dohoda se strážcem času v kterémkoliv okamžiku lidského života a je také možná v kterékoliv úrovni duchovního vývoje. Ale duchovní úroveň ovlivňuje kvalitu komunikace se strážcem času. Komunikace je tedy možná, ale existuje celá řada korelujících omezujících prvků, souvisejících s hloubkou a kvalitou takové komunikace.

Děkuji za odpověď. Další otázka souvisí opět s rokem 2012, nebo s obdobím, které nadchází a jedná se o proces otevření lidských inteligenčních portů v tomto období. Dostali jsme informaci, že je možné, že v tomto období bude lidská inteligence otevřená na 28-32%, oproti stávajícím 5%.

A jaké informace by jste k tomu chtěli slyšet?

Chtěli bychom vědět, jaký způsobem k tomu dojde, jak to lidský jedinec bude prociťovat a jaké možnosti nám to otvírá?

No především to bude vnímané v souvislosti s hloubkou a potencí duchovní inteligence. Duchovní inteligence lidského jedince není totožná s technicko, s mechanicko inteligencí lidské osobnosti. Jsou dva druhy inteligence, inteligence osobnosti a inteligence ducha – inteligence duchovní. Duchovní inteligence je vyšší stopa, nebo lépe řečeno vysokofrekvenční stopa, která je povýšena nad klasickou stopu kreativního otisku lidské osobnosti. A právě čím více je tato duchovní stopa zjevná v objektivním projevu lidské bytosti, hovoříme o vyšší potencionálním účinku dané inteligence v lidském životě.

Bude toto otevření plošné – bude se týkat všech jedinců na této planetě, nebo se jedná o selektivní záležitost.

Ano. Toto otevření bude plošné povahy. Ovšem s tím rozdílem - podle určitých skupin lidských bytostí, jejich zájmů, profilu, zaměření, priorit a samozřejmě i energetické distribuce, bude projev této inteligence různorodý. Různorodost tohoto projevu duchovní inteligence bude spočívat ve schopnosti ztotožnění se s aktuální situací, s aktuálními událostmi na této planetě. Budou jedinci, kteří budou mít tendenci unikat z této situace. Forma úniku bude různorodá, ale princip tohoto úniku, jeho činitel, je stejnorodý a bude spočívat v neschopnosti strávit aktuální dění z důvodu velmi složité a velmi těžké minimální absorpce důležitých informací, respektive tvořících programů, které poskytuje příroda, právě pro období roku 2012, zhruba od roku 2002.

Bude tato změna spojena s nějako konkrétní událostí? O které si budeme vědomi, že nastane?Budeme schopni pocítit tuto změnu, tento nárůst duchovní inteligence?

Zcela jistě a zcela samozřejmě. Co se týče procítění tohoto nárůstu, je zcela bez jakékoliv diskuze, že její objektivní projev bude patrný a bude zaznamenám prakticky každou lidskou bytostí. Co se týče událostí globální povahy, lze konstatovat, že s největší pravděpodobností dojde k celé sérii událostí, jež budou kvalitativně posouvat hlavní pilíře lidské společnosti, které jsou definované ekonomikou, vědou, kulturou, náboženstvím a také sociálními podmínkami společnosti.

Děkujeme, další otázka souvisí s touto tématikou. Dostali jsme informaci, že možný vývoj situace po roce 2012 souvisí s objevením další planety – Velatropa 24, neboli slunce a dalším vývojem Jupiteru ve směru nového slunce, tzn. Sluneční soustava se promění v soustavu trojhvězdy. Jaké máš o tomhle informace?

Objekt Velatropa 24 byl předpovězen, byl identifikován již před několika desítkami tisíc let. Objekt Velatropa jest vysoká inteligence ztělesněna v plazmatickém projevu tělesa, které vnikne do sluneční soustavy v období 2010 až 2011. Velatropa 24 se v současné době nachází ve vzdálenosti 1,68 biliard kilometrů. Velatropa 24 způsobí velmi zajímavý efekt v naší sluneční soustavě. Především její přítomností se zvýší frekvenční podstata a frekvenční základ vaší sluneční soustavy a dojde tak k naplnění dávno prorokované situace, kdy vaše sluneční soustava projde vyšší stupněm zasvěcení, alegoricky řečeno, než na kterém se nachází v současné době. Sluneční soustava se v současné době nachází na 4. stupni galaktického svěcení. Přítomností Velatropa 24 a vzedmutím frekvencí ve vaší sluneční soustavě bude vaše sluneční soustava a samozřejmě i má sluneční soustava, v této inkarnaci zde na Zemi, přeřazena do skupiny těch kosmických útvarů na úrovni slunečních soustav, které prošli pátým stupněm svěcení. V tomto okamžiku se otevírá pro vnitřní energetické prostředí této soustavy, zcela nové možnosti. Jednou z těchto možností je postupné rozšíření komunikační báze lidské civilizace s jinými tvory a jinými inteligencemi, tzn. že budou aktivované brány a porty pro tuto komunikaci a pro energetický transfer těchto bytostí do nitra sluneční soustavy a bude umožněno lidské bytosti, aby se podílela na konstrukci řádu a pořádku galaktického prostředí, minimálně v oblasti, která je vymezena energetickým kvadrantem, ve kterém bude aktivní Velatropa 24. Tyto informace ale s největší pravděpodobností obdržíte od mého žáka, skrze jehož tělo promlouvám.

Dále je potřeba konstatovat a zmínit, že Velatropa 24 zvýšeným vibračním impulzem, který zvedne vibrační vlnu ve vaší sluneční soustavě v samém důsledku způsobí zažehnutí nových sluncí. Jde především o slunce, které bude důsledkem energetické metamorfózy planety, jež je známa vašemu vědomí jako Jupiter. Jupiter se pro tuto funkci připravuje posledních 228 miliónů let a posledních 228 miliónů let zvýšil svoji vnitřní energetickou bilanci zhruba o

14 – 16% a v současné době emituje do kosmického prostředí o 2,5 – 2,8% víc energie, než přijímá. Tato přípravná fáze bude vyvrcholena zažehnutím termojaderné reakce, která nechá vzniknout novému slunci. Velatropa 24 poté sama zvedne svoje frekvence na takovou míru, aby zažehla termojadernou reakci na nové orbitě vaší sluneční soustavy a vznikne tak třetí slunce. Tyto tři slunce jsou archetypálními ztělesněním svaté trinity, které je hlavní ústřední dějovou a mystickou ikonografií vaší sluneční soustavy.

Bude mít vznik tří sluncí nějaký negativní vliv na fyzikální poměry na planetě Zemi?

Pozitivní a negativní vliv neexistují. Existuje pouze aspekt vnímání těchto vlivů z pozice potřebnosti, z pozice žádosti a z pozice výhodnosti daného vědomí. Lze konstatovat, že daná situace bude dominantně výhodná pro lidskou bytost a její evoluční záměr do nejbližších 2 – 3 tisíce let.

Děkuji, je tu otázka na téma: Existuje Země jako nějaká speciální planeta, která má speciální význam pro harmonii ve vesmíru? Tzn. otázka zní: Uvnitř Země existuje nějaký model, který ovlivňuje celý systém galaxie a podle toho, jak se vyvíjí Země se vyvíjí i ostatní celky? Co je na tom pravdy?

Ano, víte nacházíte li se v systému, v prostředí a tím myslím galaxii a celý tento vesmír, myslím tím vše, co lze zahrnout do povědomí lidské bytosti zatím a to je přísně omezeno, tak všechno toto se skládá z nekonečného množství různých útvarů a každý tento útvar je veskrze unikátní bytostí, tedy speciálním vědomím. Máme li k dispozici množinu speciálních, unikátních forem, pak v této množině není nic speciálního. Lze tedy konstatovat, že není nic povýšeno na vše ostatní. A máte li na myslí pojem speciální, jako úzce vyhraněný, pak i to není přesné, protože každé těleso, každé vědomí, každá inteligence, každý bytost v tomto vesmíru má svůj speciální úkol. Nachází li se speciální část v nějakém speciálním kolektivu, pak tato speciálnost zaniká. Já bych řekl, že každý bytost, každé vědomí, ať už je to planeta, slunce, rostlina, nebo cokoliv jiného, například lidská bytost, má své individuální poslání. /následuje věta, které není příliš rozumět/

Tedy jinými slovy, každá liská bytost má své poslaní ve svém vlastním životě. Kvalita a struktura tohoto poslání je přesně nastavena tak, aby ve svém výkonu intenzifikovala duchovní vývoj dané lidské bytosti, což je zcela v pořádku a v souvislosti se všemi základními přírodními zákony. Takové poslání má i planeta. Pochopení duchovního poslání planety Země je určitě velmi důležité pro lidskou bytost. Jestliže budeme interpretovat základní aspekty duchovního poslání, pak můžeme konstatovat, že vytváří unikátní podmínky pro pochopení principu duality a také vytváří unikátní podmínky po pochopení důležitosti a principu nezávislosti a samostatnosti. Ale především té nezávislosti. Tímto tato planeta obohacuje velmi široké a velmi rozsáhlé kosmické prostředí.

Děkuji. V některé literatuře se objevili informace v některých knihách, že planeta Země je jednou z 12 galaktických knihoven života, která udržuje genetický kód života. Rozmanitost života je zde tak velká, že se odlišuje od rozmanitosti života na jiných planetách. Je tato informace pravdivá?

Nemohu říct, že by byla nepravdivá, ale také nemohu odpovědět, že by byla pravdivá. Skutečnost se nachází někde uprostřed. Lidská bytost je velmi úzce spojena s planetou Zemí a žádná bytost by neměla lépe chápat planetu Zemi, jako člověk. Na druhou stranu ovšem je, že mnohdy je skutečnost trochu jiná a odlišná To co je potřeba chápat a umět do jisté míry přijmout, je že planeta Země je nesmírně bohatá a nesmírně variabilní pouze ve vibrační oktávě prostoročasu, ve kterém je ukotvena lidská osobnost. Budete li nahlížet na planetu Zemi v jiných časových, ale především frekvenčních spektrech kmitání molekul hmoty, zjistíte, že planety Země není zdaleka tak bohatá, jako v tomto pásu. Platí pravidlo, že každé planetární těleso, včetně hvězd a planet je nejbohatší v jistém spektrálním pásu, jako lidská bytost má nejbohatší zkušenosti v jediné konkrétní oblasti, nebo nějakém vědním oboru. Z tohoto důvodu vyplívá, že například planeta Mars, nebo planeta Jupiter, či planeta Pluto, nebo jakákoliv jiná planeta je veskrze unikátně bohatá v jiném frekvenčním pásu, který ovšem lidská bytost není schopna vnímat. Vaše konstatování je tedy vcelku pochopitelné a přijatelné, ale vcelku nepřesné.

Jak by se dal specifikovat úkol lidské bytosti na planetě Zemi v tomto časoprostoru a v tomto časovém pásmu?Co by člověk měl získat a nebo dělat v tomto období na planetě Zemi.

Jestliže jakýkoliv druh, který jest přítomen ve fyzickém těle a to nemusí být jen v tomto spektrálním pásu, jest symbiontem nějaké planety po určitou dobu, tak samozřejmě plní ve formě výuky dvě oblasti – obecnou a speciální. Co se týče lidské bytosti, ona obecná oblast toho, co se lidská bytost má naučit, jest schopnost a umění a řekl bych zručnost umět se starat, umět obhospodařovat inteligenci, tedy organismus, který je organizován v podobě planety. Tou obecnou úlohou lidské bytosti je tedy pastýřství na povrchu planety Země a schopnost umět udržet v této harmonické konsekvenci velkou mírou vekou většinu jiných organismů na této planetě. V podstatě lze říci, že lidská bytost se učí umění harmonie mezi rezonancí jednotlivých entit a jednotlivých vědomí na této planetě tak, aby nedošlo k disharmonickému stavu, který by vedl k poškození těla planety a nebo k onemocnění těla planety Země. To že se to lidské bytosti nedaří, je zcela přirozené a normální, protože žádná žák není schopen hned ze začátku zvládnout úlohu 100%.

Speciální úlohou lidské bytosti na planetě Zemi je poté schopnost praktickým způsobem se naučit dovednosti, která by mohla být definována jako samostatnost po všech stránkách a především nezávislost a schopnost permanentně budovat energie sebevíry a víry ve své vlastní vnitřní poslání, svoji vlastní vnitřní integritu a samozřejmě ve své vlastní vnitřní dispozice a schopnosti, které může potom využívat nejen v prostředí planety Země, ale i v jiných oblastech vesmíru, do kterých pochopitelně časem jistě vstoupí.

Děkujeme, v návaznosti na dočasný stav péče člověka o planetu Zemi, existuje jistá pravděpodobnost, že Země, nebo systém se postará o zredukování počtu obyvatelstva na planetě Zemi? Z toho plyne ještě další otázka. Dostali jsme informaci, že je možnost, že se Země srazí s kometou. Co je na tom pravdy, nebo jaká je možnost, že se to stane?

Dá se říci, že reduktivní účinky a reduktivní schopnosti určitého systému a tím může být planeta Země, nebo ekosystém planety Země, ve vztahu k nějakému dílčímu prvku, jakým je civilizace, či lidská bytost individuálně je jsoucí a je všudypřítomná. Reduktivní činnost není výsledkem nějaké negativity, nebo důsledkem nějaké negativity a nelze ji také vnímat jako hrozbu, nebo nějaké nebezpečí, či trest. Reduktivní události a reduktivní schopnost je zcela přirozená v jakémkoliv evolučním běhu a to neplatí jenom pro lidskou civilizaci.

Co se týče informace týkající se kometárního tělese, které by mělo údajně dopadnou do oblasti Antarktidy, pak otázka je postavena do čistě prognostické báze, tzn. že lze v této chvíli těžko konstatovat, zda dojde k dané situaci, nebo nedojde. Ale budu li mít dostatečně silný prostor pro to, abych mohl zažít a v meditacích uchopit celou záležitost a propojit se s daným tělesem, pak bych jistě příště byl schopen podat konkrétní informace. Je potřeba a bylo by dobré, aby jste chápali, že jsem žijící organismus, sice na jiném místě planety Země a v jiných podmínkách, ale přesto jsem fyzikální bytost. Nejsem čistá energie ve 100% pojetí v této chvíli, proto podléhám účinkům příčina a důsledku a také iluzi času a tudíž potřebuji nějaký prostor ke zhodnocení jistých skutečností.

Děkujeme. Další otázka je z oblasti objevování jistých znamení v přípravném období před rokem 2012, které se nazývají kruhy v obílí. Které se objevují v různých částech světa. A rádi bychom věděli význam těchto piktogramů, na co připravují lidstvo, jaké je jejich energetické vyzařování, co způsobují na planetě Zemí a jakým způsobem byli pravděpodobně vytvořeny. Jakou technologií, jakou metodou?

Jak asi určitě dobře víte, otázky týkající se piktogramů jsou široce diskutované téma po celém světě. V současné době existuje velmi mnoho teorií, velmi mnoho názorů na jejich podstatu, způsob vytváření a také na to, co říkají, nebo na tu bází, kterou sdělují například lidské bytosti. Já vám mohu říci ty informace, které mám jako Toltécký Nagual k dispozici a to z kolektivního vědomí lidské civilizace a z kolektivního vědomí planety Země.

Mohu konstatovat pouze tolik, že to, čemu říkáte piktogramy je výsledkem, je nástrojem komunikace. Piktogramy tohoto typu, jistě máte na mysli originální prvky piktografické, nejsou výtvorem žádné technologie, jsou výtvorem planetárního vědomí. Planeta Země je schopna generovat jisté typy energií, které mají charakteristický kulovitý projev. Projevují se jako světelné, nebo jako ohnivé a nebo jako jiskřivé koule. Tyto koule vytváří silné elektromagnetické pole, které je vůli planety Země a její asociačními myšlenkovými proudy modifikováno a samozřejmě programováno tak, aby vytvořilo realizaci toho, co sní planeta Země. Realizací je potom pečeť, čili otisk, doslova a dopísmene vmáčknutí této vize do prostoru, kde samozřejmě existuje jasné a výrazné kontrastní prostředí jako je obilí a nebo jako je tráva, která v rámci kontrastního prostředí je schopna vyjádřit danou asociaci, či danou vizi planety.

Druhá věc je, komu slouží tato piktogramická mluva, komu slouží tato piktogramická komunikace. Z velké většiny případů nelze hovořit o tom, že tím článkem komunikace je lidská bytost. Lidská bytost na globální úrovni není v současné době schopna pochopit a také přijmout důležité proudy informací, které sdělují dané piktogramy. Lze tedy konstatovat, že dané piktogramy jsou nástroje komunikace, které slouží k oslovení jiných inteligencí, než je inteligence lidská. Jsou to většinou různí duchovní pracovníci a kosmičtí pracovníci, kteří se nachází v aurické oblasti planety Země a oni jsou takto informováni přímo planetou Zemí a jsou metodicky řízení do činnosti, kterou potom praktickým způsobem realizují na této planetě.

Děkujeme za odpověď. Další otázka je: Učili jsme se na modelu Země, že existuje jistý artefakt, nebo nějaký implantát skály pod povrchem, asi 264km v centrální Indii. Zajímalo by nás kdo, a za jakým účelem tento implantát tam dal a jaký může mít vliv pro budoucí vývoj Země a nebo celého systému?

Tento artefakt, který v poměrně podrobném významu jste získali popsaný, není implantát v klasickém slova smyslu, ale ve skutečnosti ztělesňuje jistý kosmický artefakt, který v prehistorických dobách narazil do planety Země.a vnořil se do jejího těla. Nejde o poranění v klasickém slova smyslu, ale spíše o akupunkturní zásah v určitém energetickém centru. Tento artefakt tedy zastupuje pozici jakési akupunkturní jehly v konkrétním energetickém centru a zhodnocení tohoto aktu se váže na budoucí událostí, je velmi zřetelné a jednoznačné, že v nejbližších dobách, ani v nejbližší budoucnosti nebudeme schopni zhodnotit význam této akupunkturní jehly v těle planety Země. Ta doba přijde s největší pravděpodobností v průběhu nějakých 1000 – 1500 let v budoucnosti.

Děkujeme za odpověď. V souvislosti s probíhajícími změnami, které plynou k časové bráně roku 2012 bychom měli otázku. Dostali jsme informaci, že za sluncem existuje nějaké černé těleso, černé slunce, které nějakým způsobem ovlivňuje činnost slunce. Jaký toto těleso má význam a jak se bude projevovat jeho činnost?

Podle zjištění, které mám k dispozici a které měli k dispozici vaši předci lze konstatovat, že nejde o klasický typ hmotného tělesa, protože toto těleso by nutně podléhalo silným slapovým účinkům hvězdy slunce, ale jde o prostorovou anomálii, o jistý druh prostorového zakřivení, který vytváří miniaturní černou díru v oblasti slunce. Tato černá díra není ale klasická černá díra, jelikož v tom okamžiku by zaniklo naše slunce, ale jde o prostoročasovou anomálii, která energetickým způsobem spolupracuje s hvězdou slunce a to tím, že zprostředkovává distribuce velmi různorodých typů energií z jiných pláství světa, které vaše slunce potřebuje k revitalizaci svého vlastního těla z důvodu velmi agresivního a destruktivního zákroku, ke kterému došlo před mnoha sty miliónů let, ještě před vznikem tohoto aktuálního inkarnačního pulsu lidské civilizace na této planetě. V podstatě lze říci, že slunce je dnes nemocné a je již dlouhou dobu léčeno se střídavým úspěchem.

Které bytosti a nebo která civilizace stojí za touto miniaturní branou, za tímto léčením.

Jsou to sluneční inženýři. Vaší předci je oslovovali Rantha. Slovo Rantha se potom stalo součástí mytologie celé řady národů v historických a prehistorických dobách. Tato civilizace není civilizací v klasickém slova smyslu, ale jsou to vysoce pokročilé energie, které přistupují do vašeho vesmíru z takzvaného otcovského typu vesmíru.

Děkujeme. Je tu otázka na to, že v některé literatuře se objevuje informace, že slunce je vlastně dimenzionální brána do jiných částí vesmíru. Jestli je tomu tak, jsem schopni toho využívat a nebo je vhodné, abychom toto využívali a nebo jaké je případné využití této brány pro nás?

Zcela jistě ano, ale v současné době není možné tuto funkci aktivně používat. Lidstvo, lidská civilizace, člověk není v této chvíli schopen se této funkce chopit. Tato funkce bude možná až po roku 2012. Jde o to, že speciální mystickou technikou hlubokého meditačního naladění se na jádro této hvězdy (slunce) lze vytvořit ve svém vlastním nitru, říkám to analogicky – obrazně, jakýsi druh prostorové a časové brány. Lidské vědomí poté, uvnitř svého vlastního těla, proklouzne touto branou a je možné a může a je schopné cestovat, tedy přemisťovat se v různých hladinách světa podle svého požadavku a potřeby.

Děkujeme. Další otázka je na téma recyklace duší. Dostali jsme informaci, že jedna z nepříjemných věcí, které se dějí s lidskými dušemi je jejich recyklace. Přáli bychom si nějak osvětlit tento termín, nebo jak je to bylo myšleno od našeho učitele.

Lidský duch pro to, aby se mohl ztělesnit v prostoročasové sekvenci jakéhokoliv vesmíru a nebo plástve vesmíru potřebuje důležitý nástroj. Tento nástroj se nazývá duše. Duše je tedy nástroj, stejně tak jako tělo je nástroj. Jediné co člověku je přirozené a nemá nějaký nástrojový princip, je duch. Duch je všechno co obsahuje lidská bytost. Vše co je mimo tohoto ducha je nástroj k nějakému projevu a nebo k nějakému účinku. Lidská duše je nástroj a tento nástroj pochopitelně musí být frekvenčně vibračně a kvalitativně sladěn s podmínkami, mám na mysli energetické, vibrační, ale i jiné podmínky, které souvisí s inkarnačním řádem ducha do příslušné hladiny vtělení v prostoročasovém oceánu. Lze konstatovat, že v posledních několika desítkách let se výrazně změnili podmínky prostoročasového oceánu, ve kterém je objektivní, ztělesněná lidská bytost. Tyto podmínky se výrazně a hluboce změní od následujícího roku 2007 a tato změna bude dále pokračovat a bude se prohlubovat až do roku 2012 a dále po roce 2012 tento trend bude pokračovat až do roku 2045, kdy bude ukončen. Tyto hluboké a radikální změny v prostoročasovém oceánu, kde jest aktivní lidská bytost, vyžadují hluboké a zásadní změny v prostoru duše, ať už se jedná o duši lidskou či o duši jiných tvorů, které by se chtěli státi aktivními v hladině prostoročasového oceánu, jako lidská bytost. Recyklace duší znamená sérii korekcí uvnitř orgánu duše tak, aby tento nástroj mohl být aktivní a mohl plnit svoji funkci i v následujících letech a v období po roku 2012. Je velmi důležité při této příležitosti zdělit a oznámit, že lidská duše není součástí lidské bytosti. Liská duše není lidská bytost. Liská duše je nástroj, který lidská bytost používá pro aktuální začlenění se do taktu, tedy do pulsu frekvence prostoru a pulsu frekvence času. Pulsace prostoru je v 90° vektoru k pulsaci času. Tento charakter je znázorněn křížovou ikonu a jak cítím a jak vnímám skrze vnitřní prostředí těla, skrze které hovořím, už jste o této záležitosti s největší pravděpodobností hovořili a máte jisté znalosti o této věci. Pakliže by byla další otázka k tomuto tématu, rád na ní odpovím.

Existuje nějaká civilizace a nebo některé entity, které mohou těžit z věcí, jako je recyklace duší. Z jejich uzavírání průchodů do jiných světů a u pozdržení reinkarnace?Na naší planetě, nebo v naší soustavě?

Není mi známo o tom, že by zištným způsobem, jak říkáte, nějaká taková entita z této aktivity těžila. Z hlediska nezištného je pochopitelné, že každá takováto aktivita bude odměněna energeticky v různé podobě. Pochopitelně je potřeba zdůraznit, že žádný jedinec cizorodého charakteru nemůže o své vlastní vůli vytvářet aspekty recyklace, či korekčních změn uvnitř duše bez vyššího souhlasu, čili bez pozitivního přispění vůle vyšších sil, energií a principů.

Děkuji. V průběhu naší cesty jsme přijali informaci, že původní lidská DNA na fyzické úrovni byla 12-ti vláknová. V průběhu vývoje přišla o 10 vláken, čímž počet vláken DNA klesl na nynější 2. Je možné že v průběhu následujícího vývoje dojde k navrácení a nebo k aktivování původní formy 12 vláken?

Ano, již třetí a čtvrtá konkláve Toltéckých mudrců zjistila, že tento návrat není možný. Není možný z mnoha důvodů, ale především z toho důvodu, že lidská bytost je natolik energeticky a geneticky spojena s dvou vláknovou DNA, že by jakákoliv změna tohoto typu vedla spíše k traumatizaci a ne posílení ducha a osobnosti lidské bytosti. Z tohoto důvodu můžeme říci, že i v budoucnosti bude lidská bytost pracovat na biologické úrovní s dvojitou DNA, ale takovým způsobem, aby kvalita, ale především možnosti a schopnosti dvou vláknové DNA byly významně posílené a nahradili tak ztrátu jiných vláken DNA na fyziologické úrovni. Podstatné je tady také zjištění, že na jemnohmotné vysokofrekvenční úrovni lidská bytost vlákna DNA nepostrádá a má aktivní plný počet ve své původní přirozenosti.

Děkujeme. Otázka, která s tímto tématem částečně souvisí je následující. Četla jsem, že problémy na Zemi vznikají hlavně z toho důvodu že většina z toho, co je v našem nevědomí není naše, ale patří jinému stvoření, jinému centrálnímu slunci, které upadlo do stejných problémů jako my. Otázka: Je pravda, že některé duše na Zemi mají radioaktivní podstatu, jiné elektrickou a jiné magnetickou? Jak se tahle věc dá specifikovat a nebo kvalifikovat?

Abych pravdu řekl, tak nechápu dost dobře otázku, ale hlavně nerozumím jednotlivým termínům v té otázce. Nejsem schopen ono pojmosloví zařadit do žádné filozofie. Takže nejsem schopen na tuto otázku odpovědět.

Děkuji, je tady další otázka. Odkud geneticky pochází lidé, kteří žijí v české kotlině? Dostali jsme informaci z channelingu se Zošem, že je to z místa, které se nazývá Abzu. Rádi bychom věděli něco o tomto místě, nebo o této geografické části a dále bychom rádi věděli tuto informaci – existují dva důležité, významné předměty z historického pohledu pro český národ, které k sobě patří. Mohl by jsi to nějak rozvést?

Tak především mluvíte li o této oblasti Evropy, bych spíše hovořil o oblasti Bohemia, protože to je přesnější a není to tak vytržené z kontextu. Takže pokud dovolíte, budu používat tento název. Především bych chtěl zmínit pár informací, týkajících se pojmu Abzu. Tento pojem, tento název, toto slovo je velmi příbuzné jinému slovu, které s tímto slovem úzce souvisí a v podstatě je jeho synonymem a to slovo zní Ibez. Abzu a Ibez jest chrámový komplex, který je zároveň důležitým čakrovým, tedy energetickým úložištěm v kontinentální oblasti jižní Ameriky na hranicích Bolívie a Peru. Lze konstatovat, že v současné době, poslední generace jedinců, žijících v prostoru Bohemia jsou přímými pokrevními inkarnačními projevy linie, která má Atlantský původ s přechodem přes energetické centrum Abzu a staroegyptskou civilizaci. Z toho druhé pohledu k této otázce můžu sdělit tolik, že je mi známo, že národ Bohemie je frekvenčně velmi spřízněn s nástrojem a nebo s předmětem kulovitého tvaru, s předmětem koule a potom s předmětem tetrahedrického uspořádání tělesa.

Jedná se o konkrétní, historické artefakty a nebo se jedná pouze o energetické útvary?

Spíše se jedná o energetické útvary.

Můžeme nějak využít těchto energetických útvarů ve vlastním rozvoji, nějakou konkrétní metodou? Konkrétním rituálem?

Měli by jste touto problematikou v blízké budoucnosti procházet.

Děkuji. Je tu otázka opět související s oblastí Bohemia. Dostali jsme informaci, že v Nízkých Tatrách existuje určitá jeskyně, který je nestandardní svými stěnami, provedením i artefakty, které se v ní nalézají. Rádi bychom věděli odpověď na to, co tohle znamená a kdy tato jeskyně byla vytvořena a jaký má pro nás význam a pro náš další vývoj.

Nemám konkrétní informace o tomto útvaru ale bohužel pouze všeobecně mohu říci, že Evropský kontinent je v tomto pohledu velmi podobný kontinentu Jihoamerickému. Znamená to, že pod Evropským kontinentem, který je charakterizován poměrně stabilním masivem, kontinentální pevninskou krou, se nachází velmi spletitý a velmi rozsáhlý labyrintní systém. Tento labyrintní systém dosahuje hloubky až 3,5km po povrch Země a rozkládá se v podstatě pod celou Evropou s částečnou projekcí po pobřežní oblasti evropské, především v prostředí Atlantského oceánu. Uvnitř tohoto labyrintního systému se nachází celá řada velmi podivných artefaktů a výdobytků lidské civilizace, které ovšem frekvenčně a energeticky jsou mimo tento inkarnační puls lidské civilizace pátého typu a tyto pozůstatky jsou pozůstatky lidské civilizace především čtvrtého a zřejmě ještě třetího typu.

Mají tyto artefakty pro nás nějaký zásadní význam, nebo využití?

Ukazuje se, že v podstatě opodstatnění nemají žádné protože logicka lidské bytosti třetího inkarnačního pulsu a čtvrtého inkarnační pulsu byla výrazně odlišná a tudíž i jejich projevy a její technické nebo jiné artefakty, nemohou býti užity lidmi tohoto pátého inkarnačního typu.

Děkujeme, další otázka je z oblasti dávné historie lidské bytosti. Dostali jsme informaci, že ve vývoji lidské bytosti se projevovali účinky civilizací z prostředí Orionu a Síria. Jaký má význam vliv Síriánská civilizace na náš druh. Jaké jsou zájmy Siria B na vývoji lidské bytosti?

Tato otázka je poměrně dosti rozsáhlého charakteru a pokud něco odpovím, tak jen na některé aspekty, jelikož to vyžaduje širší informační pojetí v poměrně větším časovém rozsahu. Lze konstatovat, že po jistých prvotních zásazích do vnitřní podstaty lidské bytosti obě dvě civilizační frakce ustoupily od nějakých aktivit z mnoha důvodů. Ale v současné době se můžeme pouze dohadovat, jaké to důvody byly, ale zřejmě jedním z těchto důvodů byl psychologický faktor zaskočení z důsledků, které jejich zásahy vyvolaly. Nechci hovořit přímo o nějakém typu strachu, či překvapení, ale zcela určitě tam došlo k zaskočení jejich vědomí tím, co způsobili svými zásahy. Došlo k situaci, kdy lidský civilizace zůstala opuštěná bez nějaké opory, či bez nějakého energetického a nebo inspirativního vlivu a musela nějakým způsobem, aby vydržela, se postavit na vlastní nohy. Ale tato oblast je velmi rozsáhlá a nejsem schopen nyní ji tady komplexně vyjevit v nějaké kvalitní tvůrčí formě.

Poté se tu pochopitelně vystřídala celá řada jiných civilizací, které se na větší či kratší dobu lidské civilizace ujali a nějakým způsobem ji ovlivnili, ale detailní pojednání o této záležitosti je skutečně na delší dobu.

Co se týče Síria B a uskupení civilizací, které jsou energeticky spojené s tímto sluncem a jejich aktuální vliv, či záměr, nebo zájem o lidskou civilizaci, tak zde lze konstatovat několik základních věcí. Především tu je zájem o lidskou civilizaci, jako o druh, který je do určité míry produktem chyb a různorodých aktivit předků, genetických předků těch, který patří do civilizační enklávy Síria B. Tito jedinci v současné době se snaží poučit z procesu, který nastal, snaží se pochopit své předky, ale zároveň se snaží pochopit lidské jedince z toho důvodu, aby nedošlo k opakování podobných chyb.

Působí to dojmem jakési snahy o poučení z minulých problémů a nebo z minulých problematických aktivit jejich vlastních předků.

Síriánská civilizace je členěna do mnoha kategorií a mnoha typů a genetická formace byla velmi dynamická. Takže skutečně dnes potomci vlastních předků mohou vypadat fyziognomicky zcela jinak, s rozdílnou mentální, ale i citově emoční hladinou.

Co se týče Síria B, pak je tu zájem spíše o planetu Zemi, mimo tuto aktivitu, kdy tito jedinci mají zájem o určité typy energií, které jsou charakteristické pro tuto planetu. Ten zájem tu je a je to zájem velmi aktivní a dynamický, ale zároveň tu je určitá brzda, či určitá blokace, která souvisí s nejistotou těchto inteligencí, jelikož by nechtěli a ani nemají zájem vytvářet tu nějaké změny, které by mohly poškodit lidskou bytost. Jde tu o přírodní, spíše ekosystém planety Země, který by mohl být narušen jejich aktivitami. Toto je odrazuje od nějakého masivního či globálního působení v této oblasti i když nelze vyloučit lokální zásahy v prostředí planety Země, především v neobydlených oblastech, jako je Sibiř a nebo jako jsou různé pouštní oblasti. Také nelze vyloučit jejich aktivity soustředěné do podzemí, tedy přímo pod půdu, pod povrch planety Země, za tímto účelem.

Děkujeme. Existují v dnešní době nějaké bytosti, které mají zvláštní představy o tom, kam by se lidská civilizace měla ubírat, vzhledem k jejich vlastním zájmům na planetě Zemi?

Samozřejmě těchto civilizací je poměrně velké množství a určitě tyto civilizace jakési představy mají. Otázkou ovšem je, do jaké míry chtějí a nebo jsou ochotny a nebo mohou své představy naplňovat.

Je tedy pravděpodobné, že hrozí ovládnutí lidské bytosti ze strany těchto civilizací?

Ne, tato problematika si myslím není aktuální.

Děkujeme, jedna z posledních otázek se týká speciální látky jménem „Pylema“. Prý šlo o nějaké lněné nebo vlněné tkaniny, zpracované určitými kyselinami, jež pak odolávali železnému ostří, stejně jako působení ohně. Tento postup prý měli znát Galové. Otázka zní, jaký byl postup při výrobě a nebo co je na tom pravdy, že tato látka existovala?

Ono nešlo vyloženě o chemikálie tradičního charakteru, ale šlo o alchymistický postup, který způsobil molekulární změny v oblasti atomické struktury lnu a z tohoto důvodu potom došlo k vzedmutí nových frekvenčních spektrálních útvarů, či jinými slovy řečeno, tímto alchymistickým způsobem, změnou molekulární podstaty lnu v oblasti biochemické, došlo k zvýšení frekvencí kmitání molekul této látky, tedy tohoto hmotového stavu a tato ultrazvuková báze, která byla vytvořena, či emise, evokovala ve vzdálenosti asi 1 až 1,5cm kokem těla takové lidské bytosti v podstatě ultrazvukový štít, který byl schopen nejen chránit před úderem meče, ale byl schopen elementárně rozpustit takovou klasickou hmotu, díky účinkům této vysoké frekvence. V podstatě tento štít fungoval na podobné bázi, jako je ultrazvuková pila. Zajímavé na tom je to, že tento štít byl emitován vně lidského organismu, tzn. byl jednostranný a neměl ten samí efekt směrem dozadu, tedy směrem k vlastnímu biologickému tělu.

Děkujeme za odpovědi. Je tu další otázka ohledně Kainova znamení. Je Kainovo znamení něco, co by bylo geneticky spojeno i s našimi těly v dnešní době? Je nějak viditelné v dnešní době, je to nějaká genetická modifikace a nebo jde jen o nějaké viditelné znamení?

Ne, Kainovo znamení vůbec není znamením nějakého viditelného charakteru, Kainovým znamením se má na mysli přítomnost třetího oka.

Doporučil by jsi nám nějakou techniku na probuzení a nebo větší aktivitu třetího oka v našich tělech, nebo v našem vědomí?

Já osobně nerad doporučuji cokoliv, ale spíše bych tomu nechal přirozený běh a jsem přesvědčen, že v blízké budoucnosti budete procházet těmito technikami.

Děkujeme za odpovědi.

 

materiály od Osxa a zprostředkoval Jaroslav Chvátal

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


 

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.