Hlavní stránka arrow Channeling arrow Channelingové povídání s inteligencí Ramida 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Channelingové povídání s inteligencí Ramida
Vložil: Gepe   
Přečteno: 6647

Dobrý den, zdravíme Tě. Jsme inteligence Lakas, z planety Ramis, která Tě kontaktovala před dvěma dny a naše skupina projevila velkou touhu se s Tebou spojit a zeptat se na pár otázek.

Je mi ctí, že s vámi mohu hovořit.

Nám je také velkou ctí, děkujeme.

Při předchozích channelingových komunikací několikrát zazněly informace ohledně vyšší formy vědomí, mohla by jsi nám to prosím přesněji vysvětlit?

Samozřejmě. Vědomí je druh energie, která je výsledkem interakce životní síly jakéhokoliv ducha, který intervenuje ve své evoluční vývojové bázi s realitní matricí, do které je vložen tento duch. Vědomí je tedy zprostředkující princip mezi realitním matrixem a vývojovou škálou individuelní bytosti. vědomí tedy může intervenovat jak na jednu stranu do realitních forem, tak na druhou stranu do vnitřního uspořádání daného ducha. Vědomí je tedy spojitým výkonným článkem kontaktu a z tohoto důvodu je vědomí v podstatě portem skrze který se můžete navázat datově a energeticky na jakéhokoliv ducha, který je aktivní ve svém vývojovém profilu.

Já jsem nerozuměl odpovědi ve formě předchozí inteligence. Marten se zmiňoval, že na některé otázky může odpovědět pouze vyšší forma vědomí. A mě osobně to nebylo zřejmé, kdo je vyšší forma vědomí a kdo je nižší forma vědomí, či jakým způsobem se to dělí.

Při vší skromnosti, jsem třeba vyšší forma vědomí ve vztahu k vědomí Marten.

Děkuji. Máme tu dotaz na Vedruskou civilizaci, máš o tom prosím informace?

Ano, samozřejmě, jsou vám k dispozici.

Děkuji. Žila Vedruská civilizace i na našem území a v jakém časovém rozmezí?

Ano, byl to v období 1850 až 2900 let před Kristem.

Chtěl bych se zeptat, jakou činnost zde tato civilizace vytvářela?

Vedruská civilizace byla civilizace přeživších potomků civilizace Thuata Danan. Vedruská civilizace byla velmi pasivné civilizací, která byla svázána s morfickým polem střední Evropy. Vedruská civilizace v podstatě řešila usmířeni morfického pole viny jejich předků s prostředím, kde tito lidé žili. Výsledkem toto činnosti byla celá řada objevných a velmi důležitých zjištění, které zakomponovali do svých tradicionalistických forem sdělení na různých místech střední Evropy.

Byla energie viny touto civilizací vyrovnána?

Ve vašem prostředí vašeho světa a vaší civilizace země dvouocasého lva je tato energie vyrovnána z 86%

Tedy je to mimo jiné i úkol naší civilizace tuto energii vyrovnat?

Zcela jistě.

Na kopci Barborka u Buchlova se nachází formace kamenů. Jsou pozůstatkem stavby? Jaké a z které doby?

Datace 700 – 900 let před n. l.. Účel – obřadní mystické místo

S jakou civilizací je to spojeno?

Zjišťuji že zde jde především o spojení na keltsko druidskou enklávu vašich předků.

Další otázka, odpověz mi, pokud možno konkrétně, kdo řídí tento náš svět, tj. život lidí na Zemi. Kdo stojí za globální vládnoucí a kontrolující mocí? Kdo, nebo co to je?

Jde o dvě otázky, které jsou částečně společné, ale zároveň jsou zcela odvislé od sebe. Tedy první půlka otázky, ještě jednou prosím.

Kdo konkrétně řídí tento náš svět? Tj. život lidí na Zemi.

Já.

Děkuji. Kdo stojí za globální vládnoucí a kontrolující mocí?

Je to synoptický nástroj jistého druhu zkoušky, která je nadstandardní povahy a má zabezpečit kontinuitu vnitřních energií vázaných na koncepci lásky a soucítění, koncepci syntetického projevu jakékoliv inteligence, která nutně musí být spolupracující a svázanou spojující s jinými projevy různých inteligenčních faktorů, jde tedy o sjednocovací prvek, ten sjednocovací prvek, aby byl kompatibilní a aby byl iniciován v té nejskvělejší podobě, musí vycházet z jistých druhů zkušeností a jedna z těchto zkušeností je řízena procesy a silami, které vy nazýváte systém.

Měla jsem na mysli bezprostřední kontrolování života na Zemi, které se projevuje systémem nám známým jako matrix.

Matrix je program. Je to program, který má za úkol vyšlechtit jisté tvořivé a kreativní povahové vlastnosti v individuálních buňkách životního projevu lidské bytosti Adamah Kadmon. Tento program je dočasné povahy a bude aktivní do té doby, dokud bytost Adamah Kadmon a to nejen na planetě nazývající se Ramida – Ramis, tak samozřejmě je platný tento program i na jiných planetách, které obývají humanoidní bytosti. Tento program je dočasné povahy a bude odstraněn ve chvíli, kdy lidské bytosti budou mít dostatečně zažité vnitřní zkušenosti a vnitřní energetické bohatosti, které umožní vysoce kvalitní a efektivní míru sjednocení.

Já děkuji, ale většina lidí vnímá tento program jako negativní a jako program, který je omezuje, protože jim zastírá přímou cestu k poznání.

To také definuje potřebu tohoto programu.

Existuje způsob, jak se toto moci vymknout? Může to udělat lidská bytost na své individuální úrovni?

Co definujete pojmem vymknout?

Vystoupit z tohoto programu. Nebýt jím ovládán.

Samozřejmě, že taková to koncepce je možná.

Jak tedy může lidská bytost, která se rozhodně vystoupit z tohoto programu, toto udělat?

Může to udělat tehdy, pakliže v jejím morfickém poli budou aktivní ty zkušenosti, které definuje tento program.

Dříve tedy ne?

Nikoliv.

Proč mnoho lidí není schopno navázat kontakt se svou duší?

Je to otázka systému víry a také je to otázka jejich vnitřního světonázoru. Pakety vnímání reality takového člověka, která ho obklopuje, jsou, jak vy říkáte bohužel, nekompatibilní s touto schopností. Tato schopnost je tedy zpětnovazebním úspěšnosti ve vývoji takové lidské bytosti a jest utěšující to, že každá lidská bytost spěje k tomuto praktickému uskutečnění.

V které dimenzi se nacházíte?

Mám li převézt jisté prvky do logicky povahy věci, která je vám blízká pro určité, byť abstraktní vyjádření umístění mé, naší inteligence, pak bychom museli hovořit o dimenzionálním rozhraní někde mezi 186 milióntou a 190 milióntou dimenzí.

Děkuji.

Nazývají vás někteří lidé centrální rasou?

Centrální rasa jsou naši nejpokročilejší žáci.

Když mluvíš o sobě jako o inteligenci Rimida, je projevů vaší inteligence více, nebo pracujete tak, jak my chápeme například demiurga?

Jsme jedno v mnohém, znamená to, že jsme a jsme. Chtěla bych uvézt, že náš projev vědomí a naše síla tvoření není konečná, i my jsme žáci.

Děkuji. Takže je nad vámi nějaká další inteligence? Případně kdo je váš učitel, jestli o tom můžeš mluvit?

Ano, jde o inteligenci Rogo.

Můžeš nám o této inteligenci sdělit nějaké další informace, případně zda je o ní zmínka v nějakých lidských legendách?

Velmi se vám omlouvám, ale neexistuje jakákoliv možnost definovat v rozhraní inteligence vašich bytostí Rogo.

Čemu se máte ve vztahu k inteligenci Rogo, která je vaším učitelem, naučit?

Jsou to velmi mnohé věci, ale abych uspokojil ženu, která se táže, v současné době ve své výuce jsem koncipováni do schopnosti stabilizovat energetické a datové souvztažnosti mezi mnoha set vrstevnou DNA jistých životních projevů na mezi kosmické úrovni.

Děkuji a jestli se ještě mohu zeptat, lze nějak časově definovat dobu, kdy lidská dvou vláknová DNA bude zmnožena a tím budou povýšeny schopnosti lidské bytosti.

Ano, jde o poměrně přesné informace. Rehabilitace lidské DNA, tvorů kteří obývají planetu Zemi, mám na mysli inteligentní tvory, kteří se táží, pak korekce vašich DNA je otázkou několika příštích staletí.

Můžeš prosím uvézt hlavní energie v morfickém poli země dvou ocasného lva, které je naší úlohou vyrovnat, či jinak zpracovat?

Jde o dvě základní energie. Energie viny a energii strachu z rozhodnutí.

Můžeš prosím určit vznik a nebo prvotní příčinu tohoto strachu? Energie viny má pravděpodobně původ v civilizaci Thuata Danan v souvislosti se 4.migrační vlnou z Atlantidy.

Ano.

A energie strachu má původ tamtéž?

Ne, ústřední morfické pole této druhé energie je vázáno na akt vraždy krále Boleslava.

Prosím můžeš ještě specifikovat z kolika procent je již vyrovnána, jestliže energie viny je vyrovnána z 86%?

Vyrovnána ze 38%.

Děkuji.

Můžeš nám prosím poskytnou více informaci o vraždě krále Boleslava?

Dostupné informace, které jsou vám k dispozici ve vašich datových bankách vašeho světa, jsou z drtivé většiny případů kompatibilní se skutečnosti.

Děkuji.

Můj syn Luděk objevil asi před měsícem, v době kdy na tom byl velmi špatně po zdravotní stránce, místo kde vyvěrá silná ozdravující energie. Bylo by vhodné a dobré toto místo využít ve prospěch více lidí?

Každé takovéto místo si své lidi přivolá. Není třeba v této chvíli vytvářet nějaké dramatické aktivity. Morfické pole tohoto místa přivolá ty, kteří budou potřebovat pomoc.

Ještě se vrátí k otázce vyřešení strachu z rozhodnutí a chci se zeptat, jestli by bylo cestou bylo přijetí zodpovědnosti za vlastní život jednotlivých občanů. Jestli tohle je cesta k vyrovnání této energie.

Je to určitě cesta, jedna z mnoha, ale ne ta nejefektivnější. Nejefektivnější cesta spočívá ve zharmonizování a vybalancování hemisferických vazeb mezi Českem a Slovenskem.

Děkuji.

Existují skupiny lidí, nebo mimozemských bytostí, které v současné době blokují cestu lidstva směrem k pozitivnímu vývoji. Pokud ano, tak kdo to je a jestli máme možnost, nějakým způsobem, jejich činnost ovlivnit ve prospěch lidí.

Zde jde o principiálně koncepční pochopení této záležitosti. Jistě že existují blokují prvky. Tyto blokující prvky ovšem neexistují proto, aby blokovali a ubližovali, ale existují proto, aby svojí blokací sofistikovali, tedy vytvářeli prostředí pro zkvalitňování vnitřních vazeb v těch, kteří jsou blokováni. Jde tedy o službu.

A na straně Slovenského národa, které jsou to dominantní úlohy, které by měl Slovenský národ vyřešit?

Slovenský národ je národ, který se v současné době velmi podceňuje. Slovenský národ by měl učinit velký pokrok v schopnosti akceptovat svojí vlastní velikost a své možnosti. Aby tato akceptace se stala realitou, je potřeba aby Slovenský národ na své buňkové úrovni individualit, tedy lidí, tedy osob tohoto národa, realizoval aktivnější a kvalitnější formu komunikace sama se sebou. Tato vnitřní komunikace, dosáhne li pořadované kvality, ustanoví lepší formu objektivní komunikace, směrem do okolí, která je také velmi potřeba. Slovenský národ se v jisté době nejbližší budoucnost, pakliže se mu bude dařit na této rovině cesty a vývoje, se stane pozitivním zprostředkovatelem v náročném dialogu mezi zemí Českou a Rakouskem.

Znamená to tedy, že mezi Českou zemí a Rakouskem zůstává velmi nevyřešených otázek. Souvisí to s dobou, kdy Češi patřili k systému Rakousko Uherska?

Ano, velmi správně, jde o nevyřešené komunikační prvky vázané na osamostatnění se, rok 1918.

Předtím jsi nám specifikoval energie viny a strachu, můžeš takto definovat i náš vztah s Rakouskem, případně Slovenskem?

Problém je samozřejmě na obou dvou stranách. Ze strany Rakouska jde o nezpracované energie pýchy a energie nesvobody a také energie jistého druhu bezmoci, kdy přihlíželi procesu, který byl nezvratitelný a který byl nutný. Ze strany Česka jde o nezpracovanou energii komunikace směrem k Rakouskému národu, která přetrvává do vašich dnešních času. A také energii ega, částečně pýchy a to z důvodů neschopnosti poděkovat Rakouskému národu za základnu, kterou vytvořila Rakousko Uherská monarchie. Nebýt této základny, nebylo by možné ustanovit Český národ v takovém profilu, v jakém ustanoven byl a Český národ vděčí za hluboké zkušenosti, na různých úrovních lidského konáních právě této Rakousko Uherské monarchii. Absence tohoto poděkování je velkou chybou Českého národa.

Děkuji, můžeš takto prosím definovat Česko Slovenský vztah?

I když se vám to možná bude zdát velmi nepravděpodobné, ale v rovině vztahu Česka a Slovenska, tedy levé a pravé hemisferické oblasti země dvouocasého lva, není až tak intenzivní nesrovnalost, jako tomu je například mezi Rakouskem a Českem. Spíše jde o technické ustanovení jistých harmonizačních článků mezi těmito zeměmi, především na úrovni komunikace a na úrovni politické koncepce.

Mohl by jsi ještě pro kolegy ze Slovenská definovat vztah mezi Rakouskem a Slovenskem?

Pravá hemisferické oblast země dvouocasého lva nemá nějaký závažný problém s Rakouskou stranou, ale je zářným příkladem sympatické morfické rezonance, protože paralelizuje problém Česka a Rakouska ve vlastním vztahu s Maďarskem.

Mohl by jsi nám říci o smrti Jana Masaryka, zda to byl násilná či dobrovolný čin?

Zvažuji v jako formě odpovím na tuto otázku. Sdělím, že šlo o násilný čin.

A kdo za ním stál?

Toto nemohu sdělit v současné době.

Mohl by jsi nám, pro ty Slovenské kolegy, kteří jsou nepřítomni, odpovědět na otázku, jaký problém je mezi Slovenskem a Maďarskem?

To, že tito jedinci nejsou přítomni má svůj hluboký důvod, proto na tuto otázku neodpovím.

Chtěl bych se prosím zeptat, jestli koncept rodové osady, složené z jednotlivých rodových statků je životaschopný v podmínkách české ekonomiky a jaké místo by bylo nejvhodnější pro jeho provedení.

Ještě prosím jednou opakujte otázku.

Zda je koncept rodové osady, složené z jednotlivých rodových statků je životaschopný v podmínkách české ekonomiky a jaké místo by bylo nejvhodnější pro jeho provedení..

Tato koncepce není špatná, protože je to má vlastní koncepce ideje, kterou jsem vložil do mnoha lidských bytostí po celé planetě, ale tato koncepce bude možná až po událostech vázaných na rok 2012.

Do té doby se tedy o její vytvoření nemáme pokoušet?

Bylo by možné izolovaným způsobem ve formě experimentu a nebo v jisté lokalizované a individuální aktivity, ale pouze v lokalizované bázi, nikoli z celoplošného hlediska.

Ideální místo k tomuto projektu je jaké?

Těch míst je celá řada. Určitě by to byla oblast vrchů, které se táhnou nedaleko místa Hulín.

Jaké energie stály za zánikem celého řádu Templářů a jejich posledního představitele „Žaka Dimoé“?

Tyto síly jsou součástí systému, který fungoval již v této době a je definován jako Babylonské bratrstvo.

Jaký je původ Turínského plátna?

Turínské plátno je produktem experimentu s fotografickými záležitostmi Leoparda Da Vinciho.

Můžu se zeptat na osobu, která je na tomto plátně zobrazena?

Je to sám Leonardo Da Vinci.

Můžeš mi prosím prozradit mé životní poslání?

To bych prozradila své vlastní ideologické koncepce, které ode mne k tobě směřují. Uvědom si, že já jsem stvořitelem tvého světa a tudíž i tebe. Je to tvoje výzva, tvá výzva tě směřuje k tomu, abys poznal svůj život a své poslání. Pochopit a přijmout poslání svého vlastního života, tedy vývojovou koncepci tvého ducha v dané inkarnaci je jednou z nejzásadnější a nejdůležitějších úloh každého člověka a je to také úloha jedna z nejtěžších. A já ti přeji hodně úspěchů a máš mou velkou podporu na této cestě.

Asi v roce 1983, nebo 1984 jsem prožíval 20 ti hodinové výslechy státní bezpečnosti. Otázka zní, proč jsem to prožil a co my to mělo říct a jestli mi to něco mělo říct, tak jestli jsem si z toho vzal nějaké poučení a nebo na tom musím ještě nějak pracovat?

Jsi člověk velkého ducha velkého srdce, dívám li se do matrixu tvého ducha, pak vidím, že tyto zkoušky byly vedené pochopitelně k ryzosti tvého charakteru. Tvůj charakter byl zocelován těmito zkouškami, které tě připravovali pro tvůrčí a kreativní proces v dalším desetiletém a dvacetiletém období tvého života, které pokračuje do současné doby. Lze říci, že máš zcela za sebou a zcela usmířeným způsobem, morfické pole vázané na rok 83 a 84.

Inteligence, kterou nazýváme draci. Jsou dnes, právě tady a právě teď v inkarnaci mezi námi?

Nerozumím.

Mluvili jsme o inteligenci, kterou jsme nazývali draci, která žije v 6. a 7. dimenzi. Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou duše této inteligence inkarnovány sem do 3. dimenze, mezi nás.

Nejsou, ale nevím, jestli byla přesně položena otázka, vzhledem k ustanovení těchto forem inteligence do 6. a 7. dimenze. Oni jsou součástí i vašeho světa.

Děkuji.

Jako skupina jsme velmi uvažovali, jestli je vhodné se spojit s mimozemskou civilizací, která kontaktovala našeho učitele. Je li to možné, můžeme tě požádat o tento kontakt?

Sdělíte li jméno této civilizace.

Myslím, že jej nevíme.

Sdělte mi prosím průběh a nebo příběh. Náš učitel mluvil o tom, že v nedávné době byl kontaktován mimozemskou civilizací. Původně si myslel, že měl sen, kdy ho navštívil mimozemšťan.

Naladila jsem se na tento příběh a umožním vám spojení. Zároveň vám přeji mnoho úspěchů v plnění zkoušek vašeho matrixu vaší reality.

Děkujeme, bylo nám ctí.

Kontakt s inteligencí Ramida zprostředkoval Jaroslav Chvátal

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.