Hlavní stránka arrow Channeling arrow Hovoří Marten 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Hovoří Marten
Vložil: Gepe   
Přečteno: 6320

Mé jméno je Marten, toužíte se mnou hovořit?...

Můžeme Ti prosím položit pár otázek?

Jak je libo.

Děkuji.

Žila Vedruská civilizace i na našem území? V případě v jakém časovém rozmezí?

Ještě jednou zopakujte otázku.

Otázka zněla, jestli žila Vedruská civilizace na našem území, v oblasti Bohemie.

Definuj civilizaci jako Vedruskou

Zmiňuje se o tom Anastazie, ruská vědma z Ruska z oblasti Sibiře a nazývá tuto civilizaci vedruskou.

Pod tímto označením nenacházím žádné reference.

Přejdeme k další otázce, chtěli bychom se dozvědět některé informace o civilizaci Thuata Danan. Jedna z informací, kterou jsme dostali byla ta, že měla specifický kalendář, který se nezachoval. Mohl by jsi nám k tomu něco málo říci?

Civilizace Thuata Danan je jedna z pokročilých kořenových odnoží velmi silné a velmi mocné pravěké civilizace As-ghart, která definovala rámec vývoje evoluce a také biologie pokročilých forem vědomí na této planetě. Hlavním opěrným bodem této civilizace As-ghart bylo operační centrum, které vám je známe jako Agharta. Civilizace Thuata Danan je jedním z několika genetických profilů potomstva této civilizace v mutační pozitivní formě s jinými genomy vytvořená. Civilizace Thuata Danan používala svůj interní kalendářní systém, který byl po dlouhou dobu velmi používaným nástrojem a podle kterého dlouhodobé procesy kreativity a tvoření, budování, byli realizovány. Tento kalendářní systém zanikl, tedy z objektivní reality byl vytěsněn v období mezi lety 180 až 240 let, jak vy říkáte, po Kristu. V tomto období zmizeli poslední ostrůvky, které používali tento kalendářní systém skrytým tajným způsobem a to v oblasti severního Dánska a v oblasti severozápadního Norska a v oblasti jižního Švédska. Co by jste dále chtěli vědět?

Jestli rozumím správně, tak v naší realitě už tento kalendář neexistuje?

Ve vaší realitě neexistují reference na tento systém, to znamená, neexistují vědomosti a znalosti, které by mohli revokovat zpětně existenci tohoto kalendářního systému.

Pokud se takový kalendář našel, měl by pro nás význam? V této době a tady.

Obávám se, že lidská mentalita a biochemie člověka neodpovídá kapacitě Thuata Danan. Inteligenční koeficient této civilizace se pohyboval rozpětí mezi 215 až 250 IQ.

Děkuji, mohl bys nám ještě, prosím Tě, poskytnout informace o infrastruktuře této civilizace?

Tato civilizace fungovala na bázi pokročilé a poměrně velmi propracované a zároveň reformované matriarchální bázi. Tato matriarchální báze zabezpečovala skrze dominantní jinový aspekt poměrně silné napojení na planetární prvky a planetární síly a zabezpečovala vysoce kvalitní komunikační kanály navázané na planetární akašické záznamy. Infrastruktura této civilizace nebyla dominantně vázána na technokratické pojetí vývoje, ale kombinovala ryze přírodní charakter s formami technologií, které nebyly na této planetě známy do této doby a nejsou známy v této době. Jde o technologie, které jsou postavené na tzv. zvukově vibračním inženýrství. Jde tedy o schopnost využívat síly zvuku pro kreativní a tvořivé účely a také pro transformační, přenosové, akumulační prvky a zvuková báze byla zároveň základními datovými úložišti celé řady důležitých informací, které byli vázány na molekulární frekvenci jistých druhů hornin.

Rád bych se zeptal zda není totožný pojem Elfové a civilizace Thuata Danan.

Ne, civilizace Elfů je čistě přírodní, čistě nativně přírodní záležitost inteligence.

Děkuji. Chtěl bych se ještě zpátky zeptat k civilizaci Thuata Danan. Existují po ní dodnes nějaké pozůstatky, případně kde se dají najít?

Obávám se, že definice vaší skupiny není plně kompatibilní se skupinou pracovníků Lvího rouna. Tato informace odpovídá parametrům Stezky Lvího Rouna. Z tohoto důvodu nejsem oprávněn a nemohu sdílet tyto informace s touto skupinou a omlouvám se.

Děkuji. Přejdu k další otázce. Existuje více takových planet, jako je naše planeta Země (planeta srdce)?

Ano, existuje.

Můžeme se o nich dozvědět více? Kolik jich je, jestli jsou na stejné vibrační úrovni, jako jsme my lidé, teď a tady?

Pokud jsem dobře pochopil tuto otázku, ptáte se, zda existují jiné verze této planety. Planeta Země sama o sobě, v koncepci svého vlastního morfického pole existuje v pěti verzích, které jsou rozmístěné v 15 – četném dimenzionálním rozvrstvení vašeho vesmíru. Ale vy se zřejmě ptáte na jiné podobné planety jako je planeta Země. V tom případě lze ustanovit toto číslo: v rozpětí krychle o hranách 10 světlených let se nachází v průměru 60 – 82 podobných planetárních útvarů.

Jsou na takové planetě lidé, kteří vypadají podobně jako my. Jsou na stejných vibracích jako my?

Fyzikální, geofyzikální a chemická koncepce enviromentálního prostředí planety Země a podobných planet vázaných na podobné prostředí jako je planeta Země, zakládá základní status vývoje pouze humanoidních bytostí Adamah Kadmon.

Jsme s těma civilizacemi přímo v kontaktu?

Nerozumím dost dobře této otázce. Z hlediska objektivního profilu vaší společnosti. Z hlediska mocenského uskupení a činnosti mocností vašeho světa lze konstatovat, že vaše vlády byli několikrát kontaktovány celkem 6 různými typy humanoidních bytostí Adamah Kadmon. Ale v současné době neexistuje žádný zjevný oficiální kontakt. Na nezjevné úrovni individuálního charakteru a nebo skupinového nezjevného charakteru, mimo rámec oficiální politiky existuje celá řada těchto spolupracujících kontaktů.

Děkuji. Dál bych se chtěl zeptat, na jakých principech byl založeni kalendář keltské civilizace?

Kalendář keltské civilizace rezonuje na podobných principech jako enkláva středoamerických a jihoamerických kalendářních systémů, vychází tedy ze stejné koncepce, pouze zohledňuje jiné prvky vázané na měsíční cyklus a cyklus planety Venuše.

Jak si můžeme vysvětlit trojjedinost boží? Bůh otec, Bůh syn a duch svatý.

Trojjedinost boží, pokusím se ze své vlastní pozice vám tuto problematiku vysvětlit. Doporučuji ale položit tuto otázku ještě jiným inteligenčním profilům, se kterými budete možná někdy v budoucnosti komunikovat. Trojjedinost boží reprezentuje v základu bipolární projev energie ve vzájemné dynamické vazbě toužící po větší míře koherence, tedy sjednocení. Jde tedy o rámec tužby po větší míře harmonické vazby mezi polaritními prvky plusu a mínusu ve vaší filozofii. Tato vzájemná hra bipolarity, čili dualit vytváří efekt dynamického evolučního náboje, tedy efektizovaný nárůst kvality ve všech systémech vašeho světa. Tento aspekt vertikálního pohybu ve vývoji je symbolizován třetím prvkem v této trojjedinosti boží a to prvkem, který se nazývá syn.

Mohu mít ještě doplňující otázku? Ta třetí část, která se nazývá duch svatý, znamená co?

Duch svatý je polarizovaná forma energie zastupující minusový náboj.

Je tento pojem totožný s tím, jak první verš bible říká: Na počátku byla Země pustá a duch boží vznášel se nad vodami. Je to totožný pojem?

Vodstvo je symbolika minusového aspektu, který reprezentuje ducha v této svaté trojici. Duch který se vznášel na vodami symbolizuje plusový aspekt, jangový aspekt, aspekt vize, aspekt ideologie a inspirace.

Já bych měl k tomu tématu ještě otázku. V bibli je záznam, že Marie, matka Ježíš Krista, byla počata z ducha svatého. Můžeš nám prosím tuto symboliku osvětlit?

Jedná se o irelevantní biblický obrat, který se snaží svým způsobem poměrně neobratně vysvětlit paradox v tomto systému dat.

Děkuji. Za jakým účelem vznikly kamenné kruhy v Anglii a v Bretani.

Na tomto území existuje celá řada kamenných kruhů, které ale jsou rozlišné a různorodé ve své povaze a kvalitě. Jde tedy o to, aby jste upřesnili tuto otázku a přesně definovali o který typ těchto kamenných kruhů jde.

Konkrétně se jedná o Stonehenge. Datum vzniku a účel vzniku.

Takže začnu datem a účelem vzniku. Kamenné kruhořadí v této oblasti vzniklo na ještě starších kamenných systémech. Tyto starší kamenné systémy se vážou k předvěkým dobám, do dob které korelují s dobou ledovou a s událostmi, které jsou vázané na kataklyzma Atlantis. Lze konstatovat, že původní koncept tohoto kalendáře je v současné době starý 12000 let. Stávající koncept tohoto starobylého mechanismu a tím odpovídám částečně i na druhou část otázky, byl zkoncipován v období mezi lety 500 až 700 před Kristem. Stonehenge je multiplicitní zařízení, jeho kalendářní struktura je pouze jednou z mnoha jeho profilů, či činnosti, které ovšem ve vaší době jsou zcela neaktivní. Jde také o zařízení, které mělo za úkol usměrňovat a centralizovat energetické vlny vycházející z celé řady dalších energetických center z oblasti jihozápadní Anglie. Celá řada meridiánových uskupení protékajících středí Evropou byla původně napojena na toto kruhořadí v oblasti Anglické.

Děkuji, mohl bys prosím ještě doplnit informaci, která civilizace provedla tu druhou změnu?

Byli to přeživší poslední zbytky civilizace Thuata Danan, které asimilovali s keltsko-druidskými odnožemi.

Děkuji, na kopci Barborka u Buchlova se nachází formace kamenů. Jsou to pozůstatky nějaké stavby? Případně jejich datace a eventuelně účel.

Nemám v této chvíli k dispozici informace, abych dokázal na tuto otázku odpovědět. Není v mých možnostech na tuto otázku odpovědět. Bylo by zřejmě vhodné a moudré vyšších inteligenčních forem.

Děkuji. Při výuce zazněli informace ohledně původu Slovanů, alias národa v oblasti Bohemie. Mohl by jsi nám k tomu říci další informace?

Nerozumím přesně otázce.

Původně jsme se ztotožnili s tím, že jsme Slované, ale podle informací našeho učitele, přišli informace o tom, že jsme pozůstatci Keltů a různých jiných civilizací. Tak o tom bychom rádi věděli více.

Ano, je velmi důležité, aby jste znali svůj genetický profil, který se váže na vaši duchovní, ale i objektivní historii. Tendenční vliv dominantní vlny slovanské krve je vázán na předešlé politické, ale i jiné aspekty, které bohužel deformovaly čisté informační zdroje. Ve skutečnosti je vaše genetika poměrně silně mapována keltskými genetickými zdrojovými kódy, ale také franckými genetickými zdrojovými kódy. V české rodině populace je profilováno celkem 5 rodových linií potomstva Ježíšova, které jsou stále a ještě tomu jistou dobu bude, v latentní pozici, tedy v pozici nedynamické, v pozici pasivní.

Další otázka zní, jestli někdy žili draci na této planetě, buď jako určitá forma inteligence, nebo jako symbol.

Ano, tato inteligence nejenže žila, ale stále žije, ale ne v této verzi planety.

Rozumím tomu správně, že mluvíš o jiné dimenzi?

Ano.

Děkuji. Apoštol Jan píše ve svém zjevení o městu sestupujícím z nebes. O velkosti Francie, zdi budou z jaspisu, město bude ze zlata, atd. atd.. A že bůh tam bude žít přímo s lidmi. O jaké město je jedná, kdy by mělo sestoupit na naši zemi a co nám k tomu můžeš říct?

Podle koncepce informací, se kterými jsem byl nyní seznámen, jde o množinu informací, které jsou velmi bohatým způsobem protknuty různými příměry a analogiemi, které nesouvisí s danou skutečností. Domnívám se, že v daném případě se jedná o vidění, či popis holografického projevu nástroje či prostředku, pomocí kterého by mělo dojít k nastavení nového energetického profilu v jistých částech vaší Země. Tento prostředek se nazývá Rusta.

Kdy by to mělo být?

Tato otázka je kladena do budoucnosti a její odpověď je velmi labilní. Nejsem schopen na tuto otázku odpovědět.

Jak vypadalo území České a Slovenské republiky zhruba před 10,5 tisíci roky, kdy podle známých pramenů došlo na planetě Zemi k zásadním změnám.

Šlo o silně zaledněnou planinu a částečně zalesněný kopcovitý terén. Vysoká míra zalednění, led, sníh, zima.

A z hlediska horotvorných procesů?

Mírně zvlněná kopcovitá krajina.

Dá se přirovnat k dnešnímu terénu?

Pokud si odmyslíte oblasti Krkonoš, Šumavy, částečně Jeseníku, pak ano.

Nosným tématem naší výuky byla toltécká stezka moudrosti, neměl bys pro nás prosím informace o dalších zdrojích k tomuto tématu?

Existuje velké množství těchto zdrojů ve světové literatuře. Ale jak to bývá zvykem i v jiných oblastech, je třeba velmi pozorně třídit tyto zdroje, které jsou různorodé povahy a kvality. Proto je třeba dominantně hledat v celosvětovém měřítku.

Děkuji. Pověz mi prosím, pokud možno konkrétně, kdo řídí náš svět. Tj. život lidí na zemi. Kdo stojí za vládnoucí a globalizující mocí, kdo nebo co to je?

Já nejsem specialista na tyto typy otázek. Bylo by vhodné tuto otázku položit jiné inteligenci.

Jak můžeme my, jako lidské bytosti, co nejužitečněji pomoci planetě Zemi v tomto období?

Opět odpovím svým způsobem a podle svých znalostí a vědomostí a dalších praktických zkušeností, ale i toto je otázka pro vyšší druhy vědomí. Důležité je aby jste pozornost zaměřili na koncepci svých vlastních životů. Lidská bytost má tendenci globálně sledovat, globálně působit a ovlivňovat, ale v tomto ohledu jde o zbytečné plýtvání energie, protože jakýkoliv hmatatelný zafokusovaný projev energie do vlastního života zákonitě vyvolává účinek v celém schématu vaší planety. Je třeba mít neustále na mysli, že realita, které jste součástí, je tvořena v prostředí holografické koncepce, kde jakákoliv dílčí pixela v sobě obsahuje potenciál celku. Tudíž vytvoříte li jakýkoliv účinek, nebo jakoukoliv změnu ve svém vlastním životě, zároveň s tím se podílíte na vytváření sympatické žádoucí změny v globálním prostředí vašeho světa.

Několikrát jsi se zmínil o vyšších formách vědomí. Můžeš nám prosím vysvětlit, jaké jsou formy vědomí?

Mám na mysli hierarchickou vývojovou posloupnost různých forem životů, které jsou jsoucí ve vašem světě.

Forma vědomí souvisí se stářím a nebo s vibrací?

Pojem stáří je prvek, slovo které je vázáno na projev času a projev času je veskrze iluzorní matrice.

Je používání pomůcek s tachyonovou energií vynálezce Vágnera vhodné pro duševní růst?

Jakékoliv formy používání umělých tachyonových pomůcek jsou zcela v mnoha ohledech nepraktického charakteru, nevytváří tak žádoucí účinek, jak je referováno. Jsou součástí businessu.

Děkuji. Prosím o objasnění smrti biblické postavy Jana Křtitele a objasnění vztahu mezi Janem Křtitelem a Ježíšem.

Tak jak nazíráme na tuto problematiku ze sféry našich životů, tedy životů chiquetat, ukazuje se, že Jan Křtitel byl učitel Ježíšův, který měl svou vlastní koncepci mise Ježíšovi, která vycházela z jistých doktrinálních upozornění a doktrinálních prvků vázaných na gnostické tradice, které v jisté míře akceptoval i Ježíš samotný. Ale rozpor v jeho poslání, respektive rozpor ve vizi jeho poslání mezi Křtitelem jím samotným byl velmi fatální. V podstatě napětí, které bylo vytvořeno na energoinformační úrovni, bylo výsledkem napětí, které bylo formováno na fyzikální úrovni. Toto napětí v souladu se zákonem příčiny a následku vytvořilo bumerangový efekt, kdy energie která sublimovala dlouhou dobu do energetického systému Jana Křtitele musela být neutralizována, eliminována a to skrze akt ukončení jeho života.

O smrti Jana Křtitele je mnoho informací. Mohl by jsi nám k tomu říci něco blíže?

Které informace máte na mysli? Co by jste chtěli vědět?

Já sám jsem četl nejméně dvě varianty. Jedna z nich hovoří o tom, že byl sťat, druhá že oběšen. A pro nás jsou zdroje informací událostí takto vzdálených v čase velmi těžko ověřitelné.

V podstatě obě dvě varianty jsou správné. Jan Křtitel měl být oběšen z rozhodnutí výroku tehdejší doby. Je zvláštní, že jeho hlava byla sťata, což nebyly na tu dobu zrovna rozšířená zvyklost. Ale pro k tomuto faktu došlo. Protože Jan Křtitel měl právo a možnost vybrat si způsob své vlastní smrti a on se rozhodl pro stětí hlavy, jako hluboký archetyp určitého výkonu a určitých procesů v rovině subtilních energií jeho morfického pole.

Mohl by jsi nám tento archetyp prosím objasnit?

Mohu naznačit, že hlava, která je archetypálně blízká kouli, tedy sféroidu, je unikátní článek který propojuje mikrokosmické aspekty s makrokosmickými formami toku dat. Hlava z hlediska archetypálního je tedy jakýsi operační systém, který je schopen se vázat na primární knihovny těchto dat makrokosmickém měřítku a pak je to život sám, který využívá těchto dat k praktické realizaci záměru či vize osobnosti takového daného jedince. Oddělení hlavy od těla znamená oddělení kosmických dat od Země, tedy od tělesné struktury který je vázána na planetární formu a která je vázána na energie jinového charakteru. Hlava je jang, zbytek těla je jin, z tohoto úhlu pohledu.

Děkuji, dostala se ke mně informace, že templáři prováděli rituály směřující k roku 2012.

Templáři, jako vnější okruh jistých druhů sil nebyli ve své hierarchii vysvěceni do problematiky 2012. Tyto znalosti a tyto typy iniciací jsou spíše charakteristické pro ústřední koordinační a výkonný článek tohoto společenství Převorství Sion.

S templáři je spojen předmět, nebo symbol, který nazývali Bafomet. Mohl by jsi nám k tomu říci nějaké informace?

Bafomet, nebylo žádné těleso, Bafomet je kryptografický kód. Nejde o žádné zařízení, potenciál významu se skrývá přímo v samotném slově, které je potřeba odkódovat na základě hlubokých znalostí v morfické rezonanci písmen a čísel.

Rozumím tom správně, že to není šifra, ale symbolika?

Je to kryptografická šifra vedena skrze formální projev symboliky.

V knihách, které jsem četl se hovořilo o dešifrování ve formě Sofie – moudrosti. Je to správně?

Ne to je pouze první krok, která říká, že je třeba použít moudrost k tomu, aby se dotyčný jedinec dostal k podstatě věci.

Děkuji. Doporučil jsi nám ptát se vyšších forem inteligence na některé naše specifické otázky, kterých inteligencí se máme ptát? Můžeš nám v případě zprostředkovat takový kontakt?

Já nemohu doporučovat, ani zprostředkovávat. To vaše vůle, vaše vědomosti i znalosti vám radí, na jakou inteligenci se obrátíte.

Děkuji. Čím se liší channeling od spiritistických, či okultních seancí?

Základní rozdíl channelingu od těchto aktivit je ten, že channeling v žádném případě nemůže zprostředkovat komunikaci s zemřelými bytostmi. Znamená to, že channeling není veden do mimosférické oblasti nefyzického projevu. Channeling může být veden v různých patrech času, může být také veden k různým žijícím bytostem v různých frekvenčních dimenzionálních a nebo frekvenčních časových sférách, ale nemůže být veden do mimooblastí tzv. nebytí.

Doplňující otázka. Chápu správně, že okultismus a spiritismus nejsou pro člověka dobré a přínosné?

Přesně.

Je channeling formou spojení se s vyšší já dané bytosti, nebo inteligence?

Channeling je primárně veden v oblasti hypervědomých polí, tzn. Že on pracuje se supervědomými koncepty vědomí různých bytostí v různých časových vrstvách a v různých dimenzionálních úrovních.

Děkuji. Další otázka je, v které dimenzi žijí draci?

V šesté a sedmé.

Pokud se nám povede přejít do 5.dimenze, budeme s nimi kontaktováni?

Pokud se vám podaří skrze síně Amenti transformovat do systému vaší planety, která se jmenuje Tara, pak budete schopni zcela jistě komunikačních aktivit, ale zatím ne fyzikálního kontaktu.

Děkuji.

Podle informací, které zazněli minule jsi pobýval po dobu 42 let v oblasti Martina. Mohl by jsi nám něco říci o této misi?

Byl jsem do této oblasti odveden zástupci Thuata Danan po tragickém konfliktu, ke kterému došlo v oblasti severní Francie a jihozápadního Německa. V podstatě šlo o určitý deportace, přičemž v rámci této deportace mi byl uloženo pobyt v místě, které bylo tebou jmenováno a v tomto místě mi byl umožněn pohyb do určité vzdálenosti. Využil jsem této vynucené možnosti k tomu, abych aktivně pracoval v této oblasti různými směry.

Děkuji. Můžeš nám prosím objasnit okolnosti zániku civilizace Thuata Danan?

Nejsem specialista na tuto otázku, ale mohu sdělit, že šlo o jakýsi druh virové nákazy.

Podle informací, které máme, vznikla domněnka, že příčinou virového onemocnění byla energie konfliktu a nebo viny za situaci, která vznikla v souvislosti s osudem 4. migrační Atlantské vlny. Můžeš to prosím potvrdit?

Ano, s tím lze souhlasit.

V celé bibli je mluveno o ďáblu – satanovi, který je nepřítelem člověka na jeho cestě duchovního růstu, co nebo o koho se jedná?

Jde o kosmický principiální prvek, jinak datové záležitosti, které definují tento prvek, jsou nesmysl.

Mockrát Ti děkujeme za Tvé odpovědi

Loučím se s vámi a přeji úspěšný večer.

Děkujeme.

Kontakt s inteligencí Marten zprostředkoval Jaroslav Chvátal

 

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.