Hlavní stránka arrow Zdraví arrow Fyzika energetické léčby 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Fyzika energetické léčby
Vložil: Gepe   
Přečteno: 4513

Einsteinův nejznámější vzorec E = mc2 uvádí, že zničíte-li hmotu, získáte určité množství energie. To znamená, že hmota je pouze stlačená energie, a z toho zase vyplývá, že všechno v celém vesmíru je energie. Když hodíte kámen do rybníka, vznikne vlna, která ovlivní každou molekulu v rybníce. Podobně jsou i myšlenky a záměry určitou formou energie, která z vás vyzařuje a ovlivňuje vše v moři energie - ve vesmíru.

HMOTA JAKO ENERGIE

Pokud si hmotu zvětšíme pod mikroskopem, začne vypa­dat jako ementál. Čím víc si ho přibližujeme, tím víc volného prostoru v tom, co původně vypadalo jako jednolitá pevná hmota, uvidíme. Jak ho zvětšujeme a zvětšujeme, zdánlivá pevnost mizí stále víc a objevuje se víc prázdného místa. Pokud bychom chtěli najít opravdu pevnou hmotu, musela by mít nekonečnou hustotu, což samozřejmě není možné. Žádná pevná hmota neexistuje. Když začnete věci analyzo­vat, zjistíte, že všechno jsou pouhé vibrace. Nejnižší mez pak znamená, že všechno a všichni jsou tvořeni energií.

Jakmile si uvědomíme, že naše těla nejsou nic jiného než energie, dokážeme pochopit i spojení mezi všemi svými buňkami a každým živým organizmem ve vesmíru. Naše myšlenky, emoce i psychická a fyzická energie z nás vyzařují ven všemi směry. Pozitivně i negativně ovlivňují všechny a všechno kolem nás.

adam.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adam Dreamhealer 

Kvantová teorie superstrun uvádí, že hmota je energie s určitými vibracemi. Všechno ve vesmíru je tvořeno energií, která vibruje na různých frekvencích podle různých vzorců.

Nemoci jsou výsledkem nerovnováhy energie. Nevyvá­žená energie se projevuje v podobě různých zdravotních potíží podle toho, kde se vytvoří blok. Energetické bloky, které zpočátku často vnímáme jako stres, se u každého člověka projevují jinak. Někoho ve stresu třeba bolí hlava, jiného zase břicho. Když přestane energie harmonicky proudit, objeví se komunikační porucha. To, čemu říkám model dobrého zdravotního stavu, je výsledkem vyrovna­ného toku všech energetických systémů.

Cílem každé buňky je harmonicky komunikovat se všemi ostatními buňkami. Převedeme-li tento fakt do většího mě­řítka, můžeme říct, že každá živá bytost touží po harmonii a efektivní komunikaci s ostatními živými bytostmi.

Pokud bych měl princip skupinové léčby vysvětlit vě­decky, musel bych konstatovat, že se jedná o spojení několika energetických systémů - aur - do jednoho vel­kého, vibrujícího systému energie. Mým úkolem je na­ladit skupinu na souvislou frekvenci, která toto spojení umožní - podobně jako je tomu u dirigenta orchestru. Každý účastník skupiny pak rezonuje na stejné frekvenci, čemuž se obecně říká „ladění".

Jakmile vznikne souvislý energetický model, lidé tento účinek rezonance na stejné frekvenci pocítí. Léčení začíná ve chvíli, kdy nastane nějaká energetická změna, nebo přesněji řečeno ve chvíli, kdy oprava informací u jednoho z účastní­ků skupiny vyvolá stejnou změnu u všech ostatních. Já jsem pouze prostředníkem, který skupinu na tuto energetickou změnu navede. Během skupinové léčby jsou aury všech lidí propojené a neexistují mezi nimi žádné hranice.

V přírodě můžeme najít mnoho příkladů splynutí vibru­jících energií do jedné. Všimli jste si někdy, že všichni ptáci v hejnu, které sedí na zemi, vzlétnou současně? Stejně tak když vyplašíte hejno ryb, všechny se otočí zároveň, jako by je spojovala společná síť, a odplavou stejným směrem. Každá částečka jejich těla je propojena se všemi ostatními. Impulz k pohybu, který vydá jedna ryba, se ihned rozšíří všemi smě­ry. Neslyšitelný alarm předá informaci všem ostatním.

Další přírodní silou, kterou nelze přehlížet, je voda. Jedna kapka vypadá jako hybná síla zdánlivě bezmocně, ale spousta kapek dohromady již mnohokrát přetvořila tuto planetu. Přesně tak funguje i skupinová léčba. Myšlenky či záměry mnoha lidí vytvoří tak silnou energii, že dokáže přitáhnout a posílit kolektivní realitu. 

UNIVERZÁLNÍ ENERGETICKÉ POLE

My všichni jsme prostřednictvím svých smyslů naladěni na příjem různých energetických frekvencí. Náš smyslový apa­rát funguje stejně, jako když ladíte rádio. Představte si, že máte na rozhlasovém přijímači napsaná slova, která místo frekvencí stanic vyvolávají určité vzpomínky. Jakmile knof­lík některé stanice zmáčknete, naladíte se na to, co si v sou­vislosti s tímto slovem pamatujete, včetně vizuálních před­stav, vůní, zvuků, chutí a pocitů. Všechny informace, které si uložíme do našeho tuneru smyslů, pocházejí z univerzál­ního energetického pole (UEP). Všechno, co někdy existo­valo, se uloží jako informace v tomto poli.

Každičký kousek informace, který máme uložený v pa­měti, pochází z tohoto univerzálního energetického pole. Někdo z nás ale umí těchto informací využít lépe, někdo hůře. I díky tomu jsme jedineční. Paměť je proces, během nějž neurony v mozku vytvářejí a ukládají různé vzorce, které nám umožňují určité části tohoto pole vzájemně propojit.

Přesněji řečeno, když nám hlavou probíhají různé myš­lenky, jenom si prostě vytahujeme informace z UEP. Mo­zek je potom uspořádá, zpracuje a přizpůsobí aktuálnímu významu - takže nám začnou dávat smysl v naší fyzické realitě. Samozřejmě že někteří lidé si umějí informace vyhledávat obratněji než jiní, stejně jako někteří jsou třeba lepší sportovci než ostatní.

Všechny informace však nedokážeme vnímat svými pěti smysly. Mnohem účinnější je vyhnout se smyslovému vní­mání a přejít rovnou k vědomostem. Mohl bych to přirovnat třeba k rozbíjení vejce: nemusíte je pokaždé rozbít, abyste věděli, co je uvnitř. Ze zkušenosti to víte a věříte tomu. Mo­zek má přirozenou tendenci zpracovávat informace co nej­efektivněji. Díky našemu propojení se vším kolem nás může mozek využívat svou kvantovou schopnost zpracování tak, aby jednotlivé informace interpretoval co nejefektivněji.

NAŠE ENERGETICKÁ SPOJENÍ

Živé organizmy sdílejí obecnou energii, která je všechny spojuje. Energie, jíž jsme svázáni, se při různých frekven­cích či vibračních modelech chová různě. Jak jsem se už zmínil, právě proto není moudré označovat univerzální energii jako „dobrou" či „špatnou". Nezáleží na tom, jaký vibrační energetický model působí uvnitř něčího těla, protože pokud se o to oba nesnaží, není možné jej přenést na nikoho jiného.

Jestliže spolu několik lidí společně medituje a při skupi­nové léčbě navzájem spojí své aury, jejich mozkové vlny se sladí v nejuspořádanější a nejkoherentnější energetický vzo­rec. Lze to přirovnat k tělesným buňkám, které dokonale spolupracují na jedné vlně, aby vytvořily auru našeho těla.

LÉČENÍ NA DÁLKU

Mnoho lidí si léčbu na dálku představuje jako mávnutí kouzelného proutku. Takhle to ale nefunguje. Nejdříve je nutná spolupráce pacienta a léčitele. Léčitel pacienta přímo neléčí, pouze nasměruje jeho imunitní systém k ře­šení problému.

Vědecký postup či mechanizmus léčitelova kontaktu kvantová fyzika dosud zcela neobjasnila. Prostor a čas -tedy pohyb z bodu A do bodu B - v kvantovém světě energetických propojení nic neznamená. A proto, díky procesům, které zatím ještě zcela nechápeme, nemají léčebné vazby takovou dráhu pohybu jako ty, které re­gistrujeme okamžitě. Víme však, že kladné záměry obou lidí působí nad rámec obvyklého pojetí časoprostoru. Výsledky získané v kvantové sféře jsou bezmezné.

Mnoho fyziků dnes tvrdí, že bariéry, které nás od sebe oddělují, jsou pouze iluzorní. Přijmeme-li tento názor, po­suneme se o krok blíž k přijetí myšlenky, že jsme všichni na­vzájem propojeni. Potom se začneme považovat za součást energetického systému, který je spojen s celým vesmírem.

Slyšel jsem, ze se lidé někdy napojí na „špatnou" energii. Co byste jim k tomu řekl?

Takhle vůbec nepřemýšlejte. Neuvažujte o tom, co je „dobrá" a co „špatná" energie. Nepřemýšlejte o energii emotivně. Je to prostě jen energie a není ani dobrá, ani špatná, a její hnací silou jsou pouze vaše úmysly.

Doktor snů (Dreamhealer) – Adam www.metafora.cz

14.5. 2010

 

 

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.