Hlavní stránka arrow Channeling arrow Matthew: vzkaz na srpen 2010 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Matthew: vzkaz na srpen 2010
Vložil: Gepe   
Přečteno: 5336

mattlast1_r1_c1.jpgChanneling

Obsah: Účinky posledních stádií vzestupu; jak zmírnit symptomy; technologie na vytváření počasí; datum vzestupu; kdo půjde společně se Zemí; zvířata; 2012; ropná skvrna v Mexickém zálivu; Obama; zákon přitažlivosti; média; odhalení; odloženo přiznání přítomnosti mimozemšťanů; přistání; ekonomika.

1. Tady je Matthew a přináší láskyplné pozdravy od všech duší na této stanici. Začnu osobní poznámkou, proč tato sdělení byla přerušena. Energie a čas mé matky byly věnovány na ošetřování Boba v posledním stádiu jeho nemoci, a po jeho přechodu potřebovala čas na odpočinek. Obě tyto duše, mně tak drahé, se nyní mají dobře.

2. Obyvatelé Země nyní vnímají svůj svět tak bouřlivý jako nikdy předtím. Války pokračují, a právě tak chudoba, korupce, útlak a další zla, takže je pochopitelné, že lidé, kteří dlouho žijí v takových podmínkách, často cítí beznaděj. Vy víte, že se odehrávají tak velké změny jako nikdy předtím, a přece můžete mít pocity jako deprese, nespokojenost, netrpělivost, únava a fyzické nepohodlí. Můžete se cítit neklidní, bez vedení, bez jasného cíle či směru, nebo se vám zdá, že ve vašem životě se neděje nic významného, a nikde na Zemi.

3. Může to být proto, že transformace světa pokročila tak daleko, že mnozí mají jeden nebo více z těchto pocitů - jako mikrokosmy Země jste přirozeně zasaženi velikostí změn, kterými prochází. Vše ve vašem světě je v módu zrychlování a na cestě Země jsou časté vzestupy vibrační úrovně - možná se ještě přizpůsobujete nové úrovni, a už přichází další. Vibrace v energetických plánech, kterých dosáhla vaše planeta, způsobují, že je těžší a vyžaduje více úsilí udržet si  rovnováhu těla, mysli a duše. Když jste ve stavu nerovnováhy, vaše energie je otřásána a blokována, způsobuje špatnou funkci vašeho elektromagnetického systému a vytváří mnohé nepříjemné fyzické, mentální a emocionální pocity.

4. Dalším efektem vyšších vibrací je vnitřní neklid a nespokojenost s osobní situací. Jednotlivci, kteří se řídí intuitivními pocity ke změně místa či práce či vztahu, dělají lépe než ti, kteří odolávají vedení duše na své úrovni, aby šli po stopách karmických zkušeností, které si zvolili, aby naplnili své životní období ve třetí dimenzi.

5. Vibrace také zintenzívňují lidské vlastnosti a chování, dobré se stává lepším a zlé horším. Ušlechtilé osoby se dělí i o to poslední a ti, kteří mají vřelá srdce, slouží, kdekoliv je třeba pomoci. Lakotní berou stále více a nedávají nic, a bezcitní jedinci vytvářejí problémy pro ostatní. To vše na jediné světovém jevišti, lidé naplnění světlem duchovně rostou a aktivity světla se rozvíjejí co do rozsahu a pozitivních výsledků. Lidé, pro něž je charakteristická temnota a zlé činy, duchovně upadají a jejich záměry a snahy se postupně stávají marnými. Interakce s lidmi této skupiny může být skutečně stresující, protože vaše světelné tělo se brání proti jejich tělu.

6. Možným zdrojem neobvyklých pocitů a chování je to, že vzestup Země ji dává do nových vztahů s ostatními planetami a Sluncem.  I když vzájemné pozice nebeských těles vždy ovlivňovaly obyvatele Země, nyní je rozdíl v tom, že Země vykonává rychlý a stálý vzestup ven ze své třetí hustoty. Nejen vaše pocity, ale i postoje a reakce ostatních, které se zdají neuspořádané, neodpovědné či šokující, mohou pocházet částečně z nezvyklých nebeských vlivů. 

7. Vzrůst geofyzické aktivity je dalším zdrojem pocitů stresu, protože vaše těla jsou zasažena šokovými vlnami Země. Jinou úvahou je, že zemětřesení, vulkanické erupce, prudké bouře a záplavy uvolňují negativitu, která způsobila to, že planeta klesala po spirále dolů, a až do doby před 60-70 lety byla Země odsouzena strávit několik tisíciletí ve třetí hustotě. Zmenšení negativity má rovněž účinek na těla.

8. Odbočme nyní k odpovědi na často kladenou otázku: Do jaké míry jsou drastické počasí,  zemětřesení a jiné "přírodní" katastrofy vytvářeny člověkem? Nebude přeháněním, když řeknu: Všechny. Stejně jako přirozené zemětřesení, ani zemětřesení  vyvolané lidskou technologií nemůže mít jen izolovaný účinek - uvolnění energie spustí aktivitu v podobně zranitelných oblastech, a tam se vytvoří ještě větší zmatek. Totéž platí pro oblačnost a vítr. Matka Příroda však ví, jak udělat přestávku a uklidnit své země i moře, a umí znovu vytvořit rovnováhu, a šetří oblasti, které mají zůstat bezpečné. Ti, kteří manipulují počasí a vytvářejí geofyzikální katastrofy, se nestarají o ozdravné přestávky pro Zemi nebo o to, aby něco ušetřili zkázy, nezajímá je počet mrtvých ani utrpení. 

9. Vraťme se k možným příčinám nepříjemných symptomů, které možná zakoušíte, a nabídněme praktické rady, jak zmírnit jejich účinky a trvání. Únava není vaším spojencem - dostatečně odpočívejte a spěte. Pijte hodně čisté vody, což pomůže energii, aby snadněji proudila vaším tělem a umožnila lepší funkci vašeho elektromagnetického systému. Fyzikální a mentální cvičení, meditace, samota, pobyt v přírodě, pozitivní myšlení, kreativní plány, melodická hudba - to vše pomáhá při vyrovnávání energie.

10. Vaše těla potřebují potravu naplněnou světlem, abyste měli silný imunitní systém: jezte více čerstvého ovoce a zeleniny, méně masa a cukru. Nezákonné umělé drogy, chemikálie lécích na předpis a alkohol jsou nejen zábranami k absorbci světla, ale zhoršují podmínky, kterých se chcete zbavit, a mohou vytvořit nové typy nemocí. Vyhýbejte se za každou cenu nebo odmítejte setkání s hrubostí - energie, která se tam vytváří, dokáže dokonale odvrátit dosažení rovnováhy a pohodu. Pokud se přes tyto rady a další praktiky, které vám v minulosti pomohly, vaše symptomy zhorší a trvají, obraťte se prosím na důvěryhodného poradce v otázkách zdraví.

11. Při takové kombinaci širokého množství energetických vlivů, při běžném zmatku ve vašem světě a neuvědomování si, jak hluboké změny se odehrávají, není divu, že někteří věří na to, že "se blíží konec", a někteří interpretují stejně prosinec 2012, kdy končí mayský kalendář. Obě chápání jsou chybná, ale jeden konec se přece jen blíží: spolu s vzestupem Země do éry Zlatého věku skončí veškeré formy temnoty na této planetě.

12. Pokud jde o vzestup, je mnoho otázek a chybných výkladů o tom, kdo bude doprovázet Zemi, co se stane s lidmi, kteří s ní nepůjdou, a co očekávat ve vyšších hustotách. Za prvé, vzestup nemá naprosto nic společného s náboženskou "extází", takže se prosím nepokoušejte zavádět tento pojem do univerzální pravdy. Vzestup je proces Země, která opouští třetí hustotu a cestuje skrze čtvrtou do páté. Ale tento pohyb se děje v plánech postupně světlejší energie, nejde o progresívně vyšší kroky, jako když se leze po žebříku nebo na horu; i tak růst duše do uvědomělé bdělosti a duchovní jasnosti může být pokládán za vzestupný, takže vzestup je nejlepší termín vyjadřující tento pokrok.

13. V bezčasém kontinuu nelze začátek a dokončení vzestupu Země datovat - ale dá se říci, že byl vždy znám. V lineárním čase začal proces vzestupu koncem 30. let minulého století, kdy krutosti páchané lidmi na sobě vzájemně dosáhly neuvěřitelné míry a téměř zničily světlo Země, které je životní silou pro její planetární tělo a pro těla jejích obyvatel.

14. Její výkřik o pomoc dorazil do vesmíru a Bůh ihned dovolil mnoha duchovně pokročilým civilizacím, aby pomohly vydáváním svého světelného paprsku do těla Země. Tento masívní příliv světla z těchto různých zdrojů stabilizoval její oběžnou dráhu a umožnil jí uvolnit se z pout negativity, začít vzestupovat ven ze své třetí hustoty a pokračovat až do svého cíle, páté hustoty. Její duše má původ v této vysoké úrovni a tam byla po celá tisíciletí. Pak její tělo spirálovitě klesalo dolů, protože bylo proléváno stále více lidské krve a prostředí stále více ničeno.


15. Vzestup je možný pro všechny, kteří absorbují světlo, a duše, které provázejí Zemi, tak budou činit ve svých fyzických tělech. Pokud tělo postrádá orgány nebo údy nebo má fyzické, emocionální a mentální choroby, výše na cestě vzestupu dojde k vyléčení všech nemocí a nahrazení chybějících částí těla, takže těla budou dokonalá a jejich mentální a emocionální zdraví bude perfektní. Ve čtvrté hustotě se těla starých lidí stanou mladistvými a budou žít mnohem déle, než je současná délka života, a život v páté hustotě může být desetkrát i více delší než nyní.

16. Neexistuje žádná komise k posuzování nebo rozhodování, kteří lidé mohou vzestoupit a kteří ne - je to zcela záležitostí vlastní volby a uvědomělosti duše. Světlo mění buněčnou strukturu třetí hustoty založenou na uhlíku na křišťálovou formu, která umožňuje tělům přežít ve vyšších frekvencích, neboli vibracích, čtvrté hustoty a výše. Proto lidé, kteří si zvolí žití ve světle, mohou vzestoupit se Zemí, a ti, kteří ulpí na svých temných cestách, nemohou. Po čase žití v duchu se tyto duše mohou inkarnovat do světa, který odpovídá energii jejich pozemského žití, a budou mít další příležitosti "spatřit světlo".

17. Ne všichni světlem naplnění lidé půjdou celou cestu do Zlatého věku - záleží to na jejich dohodě o délce života ve smlouvě jejich duše. Před narozením si mnozí z dnešní populace vybrali vstoupit do života v duchu ještě předtím, než Země dosáhne této éry, a jsou mezi nimi vysoce rozvinuté duše, jejichž světlo je tak jasné jako polední slunce. Ti, kteří přišli z vyšších civilizací, aby pomohli Zemi při jejím vzestupu speciálními způsoby, mohou rychle projít Nirvanou na své cestě do duchovního světa vyšší hustoty, většinou ti, kteří sloužili své původní vlasti, anebo mohou dostat nová těla a inkarnovat se v jiné civilizaci kvůli různým druhům zkušeností sloužících k růstu. Ostatní zůstanou nějaký čas v Nirvaně, která se stane duchovním světem Země a bude vystupovat současně s planetou. Duše, které naplnily karmické lekce třetí hustoty, si mohou zvolit další pobyt na Zemi anebo připojit se k jiné civilizaci čtvrté hustoty.

18.Velký počet lidí, kteří žili nábožensky, si zvolí neúčastnit se vzestupu společně se Zemí, až se vynoří pravda o původu náboženství: ta byla vytvořena v temnotě, aby klamala a kontrolovala lidi, aby byla nejvíce rozdělujícím prvkem života na Zemi, a aby shromažďovala bohatství pro hlavy církve. I když každý na Zemi na úrovni duše zná pravdu a je jeho volbou v rámci smlouvy, zda si ji vědomě připustí, mnozí z devótně věřících budou neschopni nebo neochotni přijmout, že jejich hluboce zakořeněná víra je založena na klamném učení. Tím tito jednotlivci odmítnou světlo pravdy, že oni sami jsou bohové a bohyně, věčně neoddělitelní od Boha a ostatních duší v universu. Jejich příští smlouva před narozením bude opět obsahovat ustanovení, že se stanou vědomými této pravdy během svého příštího fyzického života, který bude ve světě třetí hustoty.

19. Bez ohledu na důvod, proč duše opouští tento fyzický život, fyzická smrt přijde z některé z běžných příčin, které nyní existují. Nebude žádný masový odchod temně založených osob, až Země dosáhne nějakých specifických vibrací, protože množství světla uvnitř těl je různé. A pro vás není žádný způsob, jak rozpoznat, které světlem naplněné bytosti opouštějí Zemi v souladu se smlouvou duše, které osoby raději odcházejí, nežli by přijaly pravdu o náboženství, a osoby, jejichž těla nemohou dále pokračovat, protože postrádají světlo, aby přežila vibrační úroveň, do níž Země vstoupila.

20. Ve většině případů může dojít k setkání duší, které žijí ve fyzických nebo duchovních světech různých hustot. Ty, které se vyvinuly do vyšší hustoty, mohou astrálně cestovat do nižší hustoty, která má dostatek světla pro zajištění toho, aby návštěvník opět odcestoval. Setkání nejsou možná u duší, které jsou svou životní energií určeny do světů první a druhé hustoty, kde téměř neexistuje inteligence a neexistují žádné vzpomínky nebo city. To není trest – to poskytuje těmto duším nový začátek, nezatížený negativitou, kterou vytvořili, a která je automaticky zavedla do těchto nejnižších úrovní existence.

21. Nevinnost zvířat, která jednají instinktivně, nikdy ze zlé vůle, je automaticky všechna kvalifikuje, s výjimkou několika druhů, aby vzestoupila se Zemí. Cestou se ta, která nyní žijí divoce, stanou krotkými, lovci se stanou vegetariány, a všechna zvířata budou žít v míru vzájemně i s lidmi. Už existují důkazy přátelství mezi druhy, i matky jednoho druhu živící mláďata jiného druhu, a případy svazků mezi divokými zvířaty a lidmi.
Počty zvířat se sníží v příštích několika letech, protože instinktivně se budou rozmnožovat méně často a mít méně mláďat. Většina druhů bude schopna adaptovat se na změny prostředí a klimatu tak, jak se Země bude měnit na Eden, kdy nebudou žádné extrémy teploty a veškerá půda bude obdělatelná. Druhy žijící v polárních krajích nepřežijí. Jejich duše půjdou do Nirvany a budou se dále vyvíjet, a v příhodném čase se budou inkarnovat do světa, kde je prostřední vhodné pro jejich nová těla a životní účely.

22. Navzdory tomu, že se zdůrazňuje poslední den roku 2012, neexistuje žádné absolutně pevné datum, kdy Země bude ve čtvrté hustotě. Je zde „nebeské okno“ pro hladký přechod, abych tak řekl, ale poskytuje určitý stupeň flexibility ve vašem kalendářním čase. A pamatujte prosím, že vzestup je proces, který probíhá po asi sedm desetiletí, takže nečekejte dramatické události, které by ohlásily první den Zlatého věku. 1. leden 2013, který je často pokládán za ono datum, se bude jen málo lišit od předchozího či následujícího dne. Žádné opodstatnění nemá ani názor, že bezprostředně před vstupem Země do čtvrté hustoty budou tři dny temnoty, anebo, jak říkají jiní, tři dny hořícího slunce.

23. Nebude to tak, že život po roce 2012 bude po mnoho století stejný. Tak jako život na Zemi není statický, ale postupuje mnoha fázemi vývoje, stejně se bude vyvíjet život ve Zlatém věku. Rozdíl je v tom, že vše se bude odehrávat v míru, harmonii a neomezených příležitostech k učení a vývoji v tomto nádherném světě! (Popis života v tomto věku najdete v poselství „Esej o roce 2012“ z 31. 12. 2007).

24. Poslední fáze přechodu ze třetí do čtvrté hustoty bude znamenat některé výzvy, protože Illumináti se stále snaží vířit problémová místa. Sledujte svou intuici a ta vás provede problémovými situacem, které ostatně nemohou trvat příliš dlouho, protože ti temní nemohou bojovat ve světle, a světlo je den za dnem silnější.
25. Vy si již vědomě nepamatujete, jak jste byli dychtiví inkarnovat se na Zemi právě v tuto dobu, a i když se mnozí a mnozí toho chtěli zúčastnit, postrádali vnitřní schopnosti, zkušenosti a odvahu, která kvalifikovala vás, abyste byli vybráni. Jen málo z vás může být ve významných vedoucích rolích, ale vy všichni jste vůdci, prostě tím, že jste zářící božské jiskry! Nepochybujte ani na chvíli, že jste silné duše, jejichž příspěvek ke světlu pomůže zajistit jeho triumf nad temnotou – v kontinuu už jste zvítězili!

26. Nyní k otázkám o obecné situaci. Na výzvu Země ostatní civilizace zmenšily na nejmenší míru poškození mořského života a pobřeží ropou v Mexickém zálivu. Na přání Země nebude žádná exploze metanu, který by mohl způsobit všeobecnou nemocnost a ztrátu životů. Uzdravující schopnosti vaší planety a technologie z jiných světů mohou napravit škody nebo zabránit těmto lidmi způsobeným škodám, ať už jsou záměrné či z nedbalosti a nevědomosti.

27. Únik ropy byl velkým obratem ve prospěch Země. Nadvláda ropných společností ve výrobě energie byla drasticky redukována, protože vzešly požadavky na alternativní zdroje energie. Brzy uvidíte, že se pro mnohé účely začnou používat dlouho potlačované technologie, k léčení nemocí a odstraňování znečištění, k svícení, topení a přenos paliva.

28. Stále jsi přesvědčen, že americký president Obama je vysoce vyvinutá osvícená duše, která přišla z pokročilé civilizace, aby nás dovedla do Zlatého věku?
Ano! Není žádný důvod pro nás ostatní posly z výškových stanic, abychom o tom pochybovali, ale chápeme, proč někteří z vás pochybují. Hodnocení a závěry můžete činit jen podle informací, které jsou vám dostupné. Nemáte náš vyhlídkový bod z vesmíru ani naše informační zdroje, a nemáte žádný způsob, jak poznat veškeré tendence, které vás uvedou do vašeho nového světa.

29. Pochybování o Obamovi a jeho světlem naplněných cílech dává zbraně jeho opozici – proto na vás naléháme, abyste se zdrželi odsuzování a představovali si ho i váš svět ve zlatém světle. Negativní myšlenky a pocity vůči Obamovu vedení snižují jeho schopnost přesvědčit vlastní vládu a ostatní vůdce, aby jednali v harmonické spolupráci k dosažení mírového světa, kde bohatství je sdíleno v zájmu všech. To není jeho selhání, ale spíše působení zákona přitažlivosti – negativita zaměřená jakýmkoli směrem přinese zpět na Zemi více negativních situací. Společně s vibracemi, které zesilují nejlepší i nejhorší lidské rysy, tento zákon vytváří rozvraty v politice, ideologiích a filosofiích, které vytvářejí všechny systémy a organizace regulující život ve vašem světě. Každá strana při každém jednání slepě kope kolem sebe a neustoupí ani o píď. Ale nezoufejte – tahle tvrdohlavost a snaha uchovat status quo a odolat pokusům o reformy je pouze jedním prvkem v obraze, jehož celkovým obsahem bude brzy „vstup do světla“.

30. Stále ještě je prospěšné pro roztrhané cáry temnoty, které ovládají oficiální média, aby podrobně popisovaly sportovní události či hnusný čin jedné osoby, a aby ignorovaly stále rostoucí hnutí k soběstačnosti, vynalézavost, inovace, sdílení zdrojů a další znamení, že dochází k širokým změnám v srdcích i myslích. Jako vše ostatní ve vašem světě, co je dílem temnoty, bude ovládání mysli prostřednictvím médií brzy historií – všechny metody ovládání mysli pracují na nízkých frekvencích, které zmizí se zesilováním světla. Vaším nejlepším zdrojem otevřených informací je Internet, ale buďte si vědomi, že i ten se hemží záměrnými nepravdami, nezáměrnými nepřesnostmi a mylnými představami – buďte stále pozorní!

31. Nedojde k žádným situacím, o kterých někteří analytici a některá channelingová sdělení řikají, že jsou pravděpodobné. Nebude se opakovat 9/11, nebude třetí světová válka ani nukleární válka ve vesmíru, žádné celosvětové povstání kvůli nedostatku potravin, nebudou zaplavena pobřeží, ani voda nedosáhne až k horám, žádné pandemie ani nedostatek pitné vody, který by zahubil miliardy životů, žádná invaze temné civilizace, žádné zničení planety, které by si vyžadovalo masovou evakuaci a život pod zemí.

32. Hatton nás požádal o předání vzkazu: „Moje práce manažera komunikace mezi Zemí a ostatními částmi vesmíru je i tak dost obtížná. Prosím, neztěžujte ji předáváním falešných informací nebo předpovědí, které jsou pouhými žvásty. Děkuji.“

33. Někteří z komunity pracovníků světla jsou znepokojeni, protože přítomnost jiných civilizací ještě nebyla oficiálně uznána a žádný stroj nepřistál. Kdybychom věděli, kdy se bude oznámení konat a kdy lodě přistanou, rádi bychom vám to řekli, ale ani naše nejlepší zdroje informací to nevědí. Členové vaší vesmírné rodiny žijící mezi vámi jsou žádostivi představit se a tisíce v lodích chtějí být na místě, aby vám pomohli, ale musí čekat na správný čas. Diversní taktika Illuminátů zdržuje představitele Země velkými pozdviženími, které znemožnily konečná rozhodnutí o televizním oznámení, a dokud nebude zajištěna bezpečnost, žádná přistání nejsou možná. V tuto dobu Illumináti ovládají zbraně, které znamenají riziko pro životy mnoha lidí, a vaše životy nesmí být ohroženy.

34. I když existují optimistické známky ekonomického zlepšení, jsou vytvořeny čistou manipulací. Dlouhodobá korupce v bankovnictví, investicích a obchodě nemůže již dlouho být skrývána, ani lichvářské úroky a nespravedlivé zdanění nemůže pokračovat – celosvětová síť Illuminátů nevyhnutelně zkolabuje. Váš peněžní systém se vrátí k cenným kovům až do doby, kdy vaše vyšší vědomí již nebude vyžadovat užívání peněz pro zboží a služby.

35. Obavy z rostoucího bezdomovectví a nezaměstnanosti jsou přirozené a tak některé tíží, co bude, až budou všechny vojenské síly na světě rozpuštěny. Tyto obavy by v okamžiku zmizely, kdybyste viděli, jak my žijeme v míru a radosti, harmonii a spolupráci, v hojnosti životních potřeb a radujeme se z pozemského Zlatého věku. Nejen že všechny osvícené duše po celém vesmíru jásají kolem vaší cesty k tomuto slavnému světu, ale my už vidíme, jak v něm žijete!

S láskou a mírem

Suzanne Ward

http://orgo-net.blogspot.com/

http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=124&z=2

 

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.