Hlavní stránka arrow Zdraví arrow Nevěř doktorům 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Nevěř doktorům
Vložil: Gepe   
Přečteno: 5006

mendelsohn.jpg

Moderní medicína se stala tak zkorumpovanou, že nejen, že její vize nemá úspěch v inspiraci k „víře“ a „zbožnosti“, ale její „svátosti“ a symboly nejsou schopny přiblížit lidi k lepšímu životu. A tak za­čala být moderní medicína víc než defenzivní. Aby i nadále rostla, musí být závislá na moci. Tím, jak se její spirituální autorita zmenšovala, moderní medicína se stala ještě více tyranskou a násilnou. To, co bylo kdysi volbou svobodných lidí se stalo vynuceným závazkem.

A máme „medicínskou inkvizici“.

Prvním, zdánlivě neškodným znamením inkvi­zice je prodej odpustků. Podporou prodeje odpustků církev přiznává, že ztratila jakýkoli oprávněný ná­rok na představivost a srdce lidí. Když si můžete koupit vaše požehnání, motivuje vás náboženství ne k dobrým činům, ale k čemukoli, co vám umožní zakoupit si vaše místo v „nebi“.

„Církev moderní medicíny“ tento bod překročila již dávno. Zdravotní pojištění je lékařskou verzí „odpustků“. Zatímco tradiční náboženství se nikdy nedomáhala více, než deseti procent, částka na cenovce „požehnání“ a svátosti církve moderní medicíny roste rychleji než cokoli jiného na trhu. Kupujete si budoucí „požehnáni“, protože moderní medicína tiše přiznává, že není schopna udržovat vaše zdraví, takže se vám tato „požehnáni“ budou někdy hodit. To pak pouští lékaře z háčku a zavěšuje na něj vás. Lékař nemůže prohrát a vy nemůžete zvítězit, protože jste vmanipulováni do víry, že ať děláte, co děláte, stejně onemocníte. Skvělý způsob, jak projít životem! Skvělá „duchovní inspirace“!

Mimoto, zdravotní pojištění dokázalo v ochraně pacienta změnit jen velmi málo. Ostatně, co se týká spoluúčasti, hospitalizovaný pacient dnes pravděpodobně zaplatí stejnou částku jako před několika desetiletími bez pojištění. Téměř exklu­sivní účinek zdravotního pojištění jak vylepšit pří­jmy poskytovatele. Stejně jako středověká inkvizice, předpokládá „medicínská inkvizice“, že jste vinni. Vnější důkazy zdraví vašeho lékaře neukolébají. Fakt, že uběh­nete maratón jen vzbudí v lékaři podezření, ale nepřesvědčí ho, že jste zdraví. Spíše vás upozorní, že si ubližujete. Také, shodně se středověkou inkvi­zicí, jsou všechny záležitosti mezi vámi a „církvi“ tajné, dokonce i před vámi. Zkuste získat kopii svých lékařských záznamů!

Středověká inkvizice nebyla za své činy trestně zodpovědná. Stejně tak není „medicínská inkvi­zice“. Jestliže středověká inkvizice svědka popravila nebo umučila, nevadilo to. Stejně v něm bylo něco hříšného. Pokud vás v průběhu léčby lékař z dů­vodu hlouposti, zanedbání, nebo prosté nevůle za­bije, bude vaše rodina potřebovat toho nejlepšího právníka, co si může dovolit, aby vůbec měla šanci domoci se spravedlnosti. Pokud vás lékař zabije, protože uznávaná „posvátná léčba“, kterou na vás použil je lež, což nikdo nepřizná, pak ani nejlepší právník na světe nebude schopný vám spravedl­nost vymoci. K něčemu takovému dochází mno­hokrát za den.

Většina lidí má alespoň trochu představu o definici inkvizice: zadržení a potrestání kacířů. Co z defi­nice není jasné je, že inkvizice byla velmi mocným nástrojem k prosazování církevních zákonů a udr­žení církve jako kulturní a politické moci. Nemů­žete projít od jednoho konce života či společnosti na druhý bez placení poplatků církvi.

Pokuste se projít životem bez zaplacení vašich poplatků moderní medicíně. Nikdo neprojde bez toho, aby byl ponořen či postříkán již zmiňova­nými „svěcenými vodami moderní medicíny“: oč­kování, fluorizace vody, infuzní roztoky a dusič­nan stříbrný. Objektivně řečeno, všechny tyto látky mají diskutabilní bezpečnost i význam. Nicméně, moderní medicína je povýšila na „posvátné“. Ne­jen, že pro“věřící“ mají tyto látky velkou moc, ale je tabu je zpochybňovat nebo do nich zasahovat. Musí s nimi být zacházeno pouze s úctou. Jsou udržovány ve své,svatostí zákony obecnými stejně tak jako, zákony církve medicíny'.

Inkvizice církvi usnadňuje diskreditovat a zbavit práv konkurenční církve jednoduše prohlášením konkurenčních obřadů za kacířství. Jakákoli sku­pina lidí, myšlenek či praktik, která může ovlivnit zdraví, včetně tradičních náboženství a rodiny, je atakována.

Inkvizice dává moderní medicíně moc potřebnou k soudnímu stíhání konkurence posílenou mocí zá­kona stojící za ní. Pokud má lékař.podezření, že je dítě obětí zneužívání, má od státu moc uvěznit dítě v nemocnici. A co zabrání lékaři vyslovit podezření na zneužívání dítěte v celé řadě situaci kdy je moc lékaře ohrožena? Mnoho lidí v současnosti obchází zákonné očkování falšováním záznamů, nebo vy­užívají chabého prosazování školskými úřady. Co by se stalo v případě, že by obě strany trvaly na svém, rodiče by odmítli ustoupit a škola odmítla dítě přijmout? Co odradí lékaře od obvinění rodičů ze zneužívání, odebrání dětí, nebo alespoň jejich represivního pokutování?

Na oplátku za moc udělenou inkvizici státem, dělá moderní medicína obrovskou laskavost státu tím, že medikalizuje problémy, které s medicínou nemají vůbec nic společného. Jak ve své eseji „Medikalizace politiky" řekl John McKnite, profesor Communication studies a výkonný ředitel Center for Urban Affairs na Northwestern University: „Základní funkcí medicíny je madikalizace politiky propagací terapeutické ideologie. Tato ideologie, zbavená svých mystifikujících symbolu, je jed­noduché trojmocné krédo:

1. Základním problémem jste vy.

2. Vyřešením vašeho problému je moje profesio­nální vládnutí.

3. Moje vládnutí je vaše pomoc.

„Podstatou ideologie je její schopnost skrýt ovládání pod magický plášť terapeutické pomoci. Tudíž je medicína paradigmatem modernizované dominance. Její kulturní nadvláda je tak mocná, že pravým smyslem politiky je být obnoven. Politika je (většinou) interaktivní, je diskusí obyvatel ohledné účelu, významu a moci. Medikalizovaná politika je jednostranná, je rozhodnutím „pomocníků“ ve prospěch potřebným."

Nevěř doktorům! – Robert S.Mendelsohn, M.D.(EarthSave)

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.