Hlavní stránka arrow Channeling arrow Úplné zatmění Slunce 20. března 2015 - Anna Merkaba 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Úplné zatmění Slunce 20. března 2015 - Anna Merkaba
Vložil: Gepe   
Přečteno: 4379

Naléhavé upozornění  všem členům pozemské posádky. Řada událostí, které se daly do pohybu, vyústila  v rozhodnutí, které změní svět, tak jak ho teď znáte. Před pár dny jsem obdržela prostřednictvím transmise zprávu, která je velmi důležitá, a je třeba, abyste si ji přečetli. Naši galaktičtí hvězdní spojenci v ní hovoří o tom, co se stalo a co se má stát kolem 20. března, t.j. “temného měsíce”, jak to nazývají, což je zatmění Slunce.

Prosím, buďte opatrní ohledně toho, co vpustíte do vaší psychiky. Doba, která je před  námi, je neuvěřitelně příznivá; všechno, co chcete, aby se stalo, se stane, proto buďte opatrní k tomu, co si přejete, a cokoliv teď spustíte, se bude velmi rychle manifestovat do vaší reality. Je to doba k vytvoření nádherného nového světa, či spíše jeho obnovení do nádherného stavu, v jakém kdysi byl. Mnozí teď chápou důležitost těchto úžasných energií, které přicházejí na GAIU a  pokusí se stáhnout vaši energii pro sebe. Prosím, soustřeďte se na přítomný okamžik, bez ohledu na to, čím se vás pokusí krmit média, aby vás odpoutaly od zaměření se na to, kvůli čemu jste opravdu tady, a čeho se pokoušíte docílit. Doba mezi nynějškem a zářím je nesmírně důležitá. Čím pozitivnější budete, tím víc světla můžete ukotvit, a čím víc se budeme blížit k září, tím bude vše lepší.

Je to velmi dlouhé poselství, takže vám předem děkuji za váš čas!

Před pár dny jsem měla návštěvu, byla to velmi zajímavá návštěva. Ti z vás, kdo jste zažili něco podobného, co se vám teď pokusím popsat, se budete hihňat, protože budete dokonale rozumět tomu, jak jsou takové zážitky zvláštní. Jako vždy jsem seděla u počítače, když jsem najednou cítila nějakou přítomnost a svým třetím okem jsem zahlédla různé galaktické návštěvníky, jak stojí kolem mně. Začala jsem s těmi návštěvníky hovořit v galaktickém, světelném jazyce.

Část mé bytosti, která s nimi hovořila, odpovídala na jejich dotazy a udržovala dlouhou podrobnou konverzaci, ale moje druhá část, která je „pozemská“, nechápala nic z toho, co bylo řečeno.  Byl to opravdu zvláštní zážitek, kdy až do dnešní doby jsou tyto informace před mojí zemskou částí skryty. Ale uvnitř v hloubce chápu, co celá tato výměna znamená. Již  dříve jsem měla takové návštěvy, a většinou se týkaly pozorování pozemské populace, aby se zjistilo, co si myslí. Je mi říkáno, že v posledních několika dnech byly navštíveny stovky členů pozemské posádky - pracovníků světla, aby byly promyšleny další kroky v tomto procesu a zjistilo se, zda je potřeba nějak zasáhnout.  

Nástroj St. Germaina  – fialový plamen, účinkuje tak, že mění vibrace.  Ve fyzice znamenají vibrace rychlost oscilace - rychlost, jakou něco kmitá. Na úrovni atomů lze vibraci chápat jako rychlost,  jakou elektrony krouží kolem jádra atomu. Fialový plamen pracuje tak, že na této úrovní mění vibrace. Víc lze nalézt na http://www.NatalyaAnkh.MyShopify.com 

O pár dnů později, když jsem dělala meditační cvičení, jsem uviděla, co se stalo. Do všech pyramid zde na Zemi byl vyslán signál z Altairu. Pro ty, kdo Altair neznají: v naší hvězdné    soustavě žije hodná rasa, vypadající dost podobně jako lidé. Tento signál spustil starou technologii, která byla zmanipulována zlovolnými bytostmi. Resetování této technologie bylo potřebné, aby byla  na Zemi navrácena rovnováha.

Došlo k trhlině v čase, kdy tato energie, která byla vyslána do pyramid, pohnula tzv. „pastmi“, což vyústilo uvolněním negativní energie.  Uvolnění této negativní energie ovlivnilo mnohé, kteří teď na této planetě žijí.

Nicméně, v tu samou dobu byla na nás všechny nasměrována vlna lásky a energie míru, což mělo za následek zvláštní pocity, o nichž mnozí z vás hovoříte. Bylo to, jako by se srazily dvě energie a vytvořily nesnesitelný tlak, zmatení a šílené změny nálady.  Bylo to potřeba udělat, aby se zamezilo negativnímu ovlivňování lidstva ze strany různých „temných“ technologií.

Neznamená to, že byly zneškodněny všechny takové technologie, ale byly ovlivněny ty hlavní, které tlačí lidské bytosti k tomu, aby ve svém spolutvoření dělali chyby, což by mohlo vyústit do totálního rozhození planety.

Bude pokračovat nepřetržité působení výronu pozitivních energií, majících příčinu v našem planetárním zarovnání a také bude pokračovat monitorování průběhu různých událostí na Zemi naší galaktickou rodinu. Vliv těchto energií se bude integrovat do lidské psychiky a odpojí lidstvo od informační mřížky, na kterou je v současnosti napojeno a napojí ho na jinou mřížku. To vše se již děje, nicméně hlavní vliv těchto změn budeme pociťovat kolem 20. března, kdy bude úplné zatmění Slunce.  Protože každý z nás působí na planetě jako světelný paprsek světla, mnozí z vás zažijí rozšíření vědomí a pocit, že přes vás prochází velké množství světelné energie do zemského jádra a do těch, kdo jsou ve vašem okolí.

Vím, že jsme o tom všem hovořili již dříve, nicméně, Země musí projít bezpečnostním koridorem, o čemž jsem hovořila v mých předchozích channelinzích (pokud jste je  nečetli, můžete je nalézt na www.SacredAscensionMerkaba.com ). Kvůli tomuto bezpečnostnímu koridoru  se mnozí vrátili do  matrixu a vlastně se vrátili o krok zpátky, s ohledem na energie které byly vyslány z Altairu, aby zneškodnily moduly ve sférických přístrojích  umístěných v pyramidách.

Vortexový disk bohyně

Přístroje, které jsou evidentně umístěny v pyramidách, jsou generátory energie, které byly původně  vytvořeny k tomu, aby léčily,  oživovaly, a generovaly volnou energii všem, kdo žijí na Gaii. Bylo to uskutečněno mnohými z vás, kdo čtete tuto zprávu. Protože mnozí z vás tam byli v době, když byly postaveny pyramidy, a nebylo to v době, jakou uvádí metoda rozpadu  uhlíku  na určování stáří. Protože pyramidy byly postaveny dlouho před datem, které je uváděno jako to, čemu máme věřit. Opět - pro ty z vás, kdo čtete toto poselství, když propustíte tuto informaci filtrem vědomí, pocítíte, že v těchto tvrzeních je pravda.

obrzek_pyra.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté, co byl spuštěn závoj na základě dohody s lidskými dušemi (dušemi obývajícími lidská těla, které jsou teď zapojeny do koloběhu karmy a  kvůli kterému jsme tady, abychom jim pomohli se z něj vymanit), byli pozemšťané ponecháni bez vědomostí, kdo jsou, a jiná rasa bytostí  využila tuto příležitost, aby ovládla Zemi. Vím, že většina z vás tuto informaci zná, protože byla v průběhu let zmiňována v různých publikacích.

Popsaný zásah byl zapotřebí vzhledem  ke všem těm manipulacím se starobylou technologií  v pyramidách.  Vše v zájmu toho, aby byl snížen negativní  vliv na kolektivní vědomí. To, co bylo v zásadě  provedeno, je podobné trojskému koni, kdy je prezentována jedna realita a v ní je ukryta jiná. Takže jsme byli ovlivňováni současně oběma technologiemi- tzv. temnou a tzv. světlou.

Nyní, kdy jsme z tohoto koridoru pryč, ti, kdo se opravdu zasunuli zpět do svých matrixových ulit, musí z nich být znovu vytaženi, ale tentokrát udělají obrovský skok vpřed. Nicméně, protože Země také prochází obrovským posunem vědomí, a protože my všichni fungujeme na různých vlnových délkách a frekvencích, podobně jak funguje rádio, neustále jsme připojováni a odpojováni.

Zpráva, kterou jsem obdržela od našich hodných hvězdných spojenců sděluje, že lidské bytosti a všichni, kdo jsou t.č. na Zemi, budou odpojeni od mřížky, od svých „paměťových bank“, aby zapomněli, co se naučili a budou napojeni na nové paměťové banky, kde budou mít příležitost vytvořit nové reality. Proto, jak je tomu v nulovém stavu, začne se vzpomínkami na minulost a bude příležitost buď je ponechat za sebou,  anebo si je vzít s sebou. Bude to velmi bouřlivá doba, protože pro každého bude obtížné pochopit ty na sebe narážející energie. Budeme se nacházet v rozkolísaném stavu, kdy nebudeme schopni realizovat žádná rozhodnutí, dokud se z toho stavu nepřesuneme do dalšího, do kterého se dostaneme v dubnu. Během těchto otřesů ti, kdo se naučili propojovat se sebou samými a se zemským jádrem, budou schopni proplout tou dobou s lehkostí a velmi úspěšně!    

Opět připomínám, máme SVOBODNOU VŮLI, tj. jakékoliv zásahy, ať již „hodné“ nebo „zlé“ strany, neovlivní ty, kdo si některou z těch stran nepustí do vědomí. Ti, jejichž vyšší Já požádalo o pomoc, se budou muset rozhodnout - buď zůstat ve starém systému vzorců myšlení a pokračovat po své cestě na zemských frekvencích, existujících po tisíciletí, anebo posunout své vědomí do systému nové mřížky, který bude velmi podporovat nové myšlenkové vzorce.

Bylo mi řečeno, že většina lidí projde tzv. ztrátou identity, čímž jsme my, pozemská posádka, již prošli: probuzením, upamatováním se na to, kým jsme, a proč jsme zde,  a toho, že toto je multidimenzionální vytvořený prostor pro prožívání jakýchkoliv realit, v jakoukoliv  dobu kterou si zvolíme. Upamatování se, že NIC z toho, co vnímáme jako reálné, takové není. Upamatování se a pochopení, že můžeme tuto realitu měnit do jakékoliv podoby dle našeho přání, anebo to nechat být.  Když se kolektiv rozhodne přesunout do nějaké určité frekvence, tak se věci tím směrem pohnou.

Teď mi také bylo řečeno, jak to přímo ovlivní vás, pozemskou posádku, jak nám říkají. Většina z vás bude opět upgradována na jinou úroveň, o oktávu výš, než zbytek lidstva. To si potřebujete opakovaně připomínat, protože vždy budete upgradováni o oktávu výš, abyste vibrovali na vyšší frekvenci, takže budete moct pokračovat v pomáhání těm duším pozvedávat se k vzestupu a osvícení, nebo spíš k upamatovávání se na realitu bytí.

Vždy budete o pár kroků před ostatními. To znamená, že ať bude mít vzestup „negativní“ nebo „pozitivní“ účinky, vy je zažijete jako první. Budete si muset všechno promyslet a představit si předem, a pocítit to, co bude následně pociťovat zbytek lidstva, abyste se mohli ohlédnout a podat pomocnou ruku všem, kdo to budou potřebovat. A když k vám přijdou pro pomoc, vy již budete mít ty znalosti, jak to vyřešit, protože jste tím již dříve sami prošli.

Je po nás žádáno, abychom opravdu převzali odpovědnost za své činy, pozorně  přemýšleli o tom, co uděláme. Naslouchejte své intuici a věnujte pozornost každodenním jemným podrobnostem. Protože v podrobnostech našich každodenních aktivit, v pocitech, které si dovolíme prožívat, najdeme odpovědi na zásadní otázky, které leží před námi. Je to doba, kdy je třeba si mimořádně dávat pozor na myšlenky, protože na cokoliv se soustředíme s tím, že to v příštích měsících nastane, ovlivní to nejenom naši vlastní psychiku, ale každého zde na Zemi.

Vím, že nám byla naložena na záda velká odpovědnost, ale je důležité, abychom všichni zůstali v rovnováze a pamatovali na svůj božský původ. Energie budou velmi bouřlivé, a celé lidstvo projde tím, co my již máme teď, tzn., že se měřítka opět posunou a bude na nás všech, kteří jsme se přihlásili na tuto misi, abychom zůstali stabilní.

Když myslím na vše, co se stalo a co se má stát, na všechno, co se děje v tuto chvíli, v mysli vidím vizi Země, která je kosmickou lodí, plující domů. V průběhu cesty vesmírem čelí různým nebezpečím – dostává rány od meteoritů, různých větrů, a pokaždé, když utrpí ránu, my všichni -  členové pozemní posádky, jsme tady, abychom zalepili její rány a pomohli jí dostat se do konečné stanice blaženosti. Jsme zde, abychom zalepovali její rány, a stále se snažili otřást těmi, kdo kolem nás a pro nás rozpoutávají neustálé války, aby pochopili, že když tak budou pokračovat, naše nádherná loď, na které všichni jsme, to možná nezvládne! A tak jsme všichni stále mezi těmito energiemi, zachraňujeme Zemi, zachraňujeme lidstvo, zachraňujeme sami sebe.  Přes všechny překážky nacházíme  v sobě sílu pokračovat. To vše proto, že si pamatujeme, protože víme, že to vše je pouze záblesk reality a že venku je toho mnohem víc než co vidí naše oči.

Nicméně, opět, je velmi důležité zůstat v přítomnosti, v „teď“. Je po nás žádáno, abychom věnovali pozornost každičkému detailu, který se před námi rozvíjí a nezapomínejte být ve světle, v lásce, míru, harmonii, rovnováze.  Díkybohu, seshora je nám pomáháno. Dostává se nám pomoci i zevnitř. Dostává se nám ochrany, vedení, ale vlastní realizace plánu je na nás, protože my jsme v čele všeho.

Byli jsme informováni, že přes fakt, že mnozí odmítají spolupracovat s tím, co se dalo do pohybu „trojúhelníkový stupeň vědomí“ se přes všechny překážky rozvine na planetě Zemi. „Trojuhelníkový stupeň vědomí“, jak mi bylo vysvětleno, je KRISTOVO VĚDOMÍ!

Překvapivě, když jsem se chystala odeslat vám tuto zprávu, byla jsem venku. Podívala jsem se  na nebe a uviděla obrázek,  který můžete vidět na mém blogu SacredAscensionMerkaba.com. (Dvě pyramidy které nese anděl, spolu se symbolem nekonečna a cherubínem. Když obrázek přiblížíte, uvidíte to). Opět je  nám ukazováno, že možnosti jsou nekonečné, energie jsou hojné, ale co s těmi energiemi uděláme, je zcela na nás.

supremeatommelchizedek2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také v níže uvedeném channelingu uvidíte odkaz na „lidské děti“. Chce to říct, že se rodí mnoho dětí, aby se staly pracovníky světla, kteří jsou zde na Zemi součástí pozemské posádky, sítě spojenců. Děti, které s sebou přinášejí nové identity, které se neidentifikují s lidskou historií minulosti, ale s novými energiemi a novým trojúhelníkovým vědomím bytí. Opakuji: trojúhelníkový stupeň vědomí, je Kristovo vědomí. Vědomí jednoty a očisty, rovnováhy, harmonie a míru, přijetí, trpělivosti a porozumění, bezpodmínečného porozumění  a bezpodmínečné lásky pro všechny.

Takže, opět jsme svědky pozvednutí různých energií, některé vnímáme pozitivně a jiné negativně, které neustále tančí tanec vyrovnávání vzorců. V našem světě opět uvidíme mnoho změn - ve všem. A pro ty, kdo se domnívají, že se nepohybujeme dostatečně rychle, anebo že to již bylo milionkrát řečeno, prosím, sledujte zpravodajství z různých ověřených zdrojů a uvidíte, jak velmi se věci na Zemi mění a jsou pokroky v medicíně, vědě, technologii, spiritualitě, hudbě, umění, dokonce v politice. Vše se mění, a zejména naše vzájemné vztahy.

Jak uvádím ve své knize „Poslání na Zemi- průvodce pracovníka světla k mistrovství sebe sama“ (Mission to Earth – A Lightwokers guide to Self Mastery), je důležité mít na paměti, že vše, co se děje na mikroúrovni, děje se i na makroúrovni. Proto čím víc si budeme rozumět na mikroúrovni, den za dnem bude větší porozumění v kolektivu.

Takže, jako vždy u těchto změn, i vaše tělo se bude měnit, tzn. znovu budou bolesti. Stále zůstávejte uzemněni a spojeni se Zemí a se Zdrojem. Nezapomeňte si dělat denně čištění a ochranu! Pokud máte různé metafyzické nástroje,  jako Natalijský metatronův diskový anch, anebo Vortex Bohyně, které můžete najít na www.NatalyaAnkh.MyShopify.com , nebo jiné různé krystalové nástroje které máte, nyní je čas, abyste s nimi aktivně pracovali. Pokud potřebujete pomoc, navštivte můj blog www.SacredAscensionMerkaba.com s různými články a videi, které vám poradí, jak krok za krokem projít vzestupem a nezbláznit se.

Jako vždy vám posílám lásku vesmírných rozměrů, ať je požehnán každý váš krok s oktávami harmonie. Ať naleznete rovnováhu a klid v každé situaci, ať je vám přáno ve všem, co si přejete. Mám vás všechny velmi, velmi ráda a jsem vděčna, že jsem součástí vaší cesty zde na Zemi.
Když jsem toto vše řekla, zde je tedy vlastní zpráva, kterou jsem obdržela od našich galaktických protějšků.

POSELSTVÍ GALAKTICKÉ FEDERACE:

Drahé, milované děti světla!

Klesající schopnosti lidstva rozpoznávat základní problémy společenských struktur  má za následek obrovský nárůst neklidu napříč všemi národy v jednotném poli autonomie. Rozpad identity lidí a témat začal aktivovat základní struktury jejich mono-atomického zabývání se sama sebou a skutečně byla učiněna rozhodnutí zavést do základních struktur jejich společností nové identity.

Protože společenská struktura, která nyní ovládá zeměkouli, není v souladu se zákony vesmíru, stanovenými kolektivním vesmírným vědomím. Vesmírné zákony konstatují,  že se má na planetě Zemi velmi rychle rozvinout sjednocovací proces prostřednictvím tam žijících bytostí, aby byl uskutečněn projekt, který byl vložen do kolektivního vědomí eony dříve, než byly vytvořeny výše uvedené podmínky.  

Protože Země opravdu prošla obrovským zážitkem a denně pokračuje v pozvedávání svého vědomí, zatímco lidé obývající tuto planetu odmítají spolupracovat na  energetickém pozvedávání, které je s úctou  uchováváno v jejich vnitřních prostorech.

A tak jsou na současnou Zemi dopravovány  nové řady identit - světelné bytosti v podobě lidských dětí;  těch, kdo již žijí na zemské pevnině; těch, kdo přišli, aby vytvořili síť spojenců. A vědomí pozemšťanů se začíná rychle posouvat, pozvedat a rozvíjet do trojúhelníkového stupně, do trojúhelníkového stupně vědomí.

Tak si začínají uvědomovat svůj potenciál a uvědomovat si spojení a pokyny, kvůli kterým na tuto Zemi přišli. Trojúhelníkový stupeň vědomí se rozšíří po planetě a ustoupí temnota, která je pro mnohé drahá a po aktivaci konečných koalic, které se na planetě vytvářejí, se začne  masově rozvíjet krize identity, protože mnozí, kteří fungují ve starých systémech, budou urychleně upravováni na nový systém vědomí. Budou přetransformováni a přesunuti do jiných druhů identit.

Identity, s nimiž se všichni lidští pozemšťané identifikují, jsou zcela a úplně falešné. Identity, které obdrželi při vstupu do hustoty minulého období, budou vymazány a do základní struktury jejich bytostí budou vloženy identity nové, které budou odrážet to, kým skutečně jsou.

A to zapříčiní mnoho neklidu a nepochopení, protože při změně vědomí budou mnozí ve zbědovaném stavu. A proto pracovníci světla a pozemská posádka budou také součástí změny, pozemská posádka bude upozorněna na akce pozitivních sil na Zemi prostřednictvím různých spojenců, kteří jsou na zeměkouli umístěni.

Prostřednictvím těchto spojenců bude vědomí pozemské posádky opět navýšeno na novou frekvenci, o poznání vyšší než na jaké funguje zbytek lidstva.

A tak toto sdělení míří ke všem, kdo se účastní  na určených agendách a restrukturalizaci společnosti jako celku. Toto sdělení je pro všechny členy pozemské posádky, kteří se na dotyčných agendách podílejí.

Buďte připraveni projít dalším kolektivním čištěním a dalším kolektivním pozvednutím ve formě různých důležitých  nabití, k nimž dojde před temným měsícem (zatměním slunce).

Ti z vás, kdo jste na Zemi, opět zažijete pozvednutí energií a restrukturalizace komponentů vaší DNA, protože další úroveň čištění již naplno probíhá. Očekávejte, že vaši psychiku zaplaví zázračné události a synchronicity, protože již byl překročen bezpečnostní koridor. Skutečně jste obnovili rovnováhu, aniž byste to aktivně dělali, pouze tím, že jste se účastnili pozemského života - pilně, s dobrým úmyslem, světlem a láskou.

Zůstaňte silní ve svém přesvědčení, a kráčejte usilovně po zvolené cestě. Zůstaňte uzemněni. Zůstaňte v „teď.“

To je pro dnešek vše. Jsme s vámi. Milujeme vás. Zatím na shledanou.
Galaktická federace

Website:
http://ourfamilyofthestars.blogspot.pt/2015/03/urgent-message-to-ground-crew-total.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K pro  http://galacticchannelings.com www.transformace.info  .  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

Březen 2015
 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.