Hlavní stránka arrow Místa síly arrow Kostel aneb Posvátná léčivá energie - putování s Milanem Doležalem 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Kostel aneb Posvátná léčivá energie - putování s Milanem Doležalem
Vložil: Gepe   
Přečteno: 3087

Posvátnou architekturou se lidé pokoušejí od pradávna dostat blíže k božstvu vytvořením speciálního prostoru, který má uchovávat tento mocný a tajemný kontakt.

Za posvátnou architekturu jsme si zvykli považovat chrámy, kostely, kláštery, kaple a katedrály, které se po celá staletí tyčí kolem nás. Realizace speciálně projektovaných posvátných budov byla spjata také s esoterním vývojem a velmi specifickou naukou o dračích žílách či o spoutaných energiích.

Plánovaní a výstavba těchto posvátných sakrálních staveb představovala vysokou formou umění. Orientace těchto energetických budov je zřídka nahodilá. Nejčastěji jsou budovy orientovány ve vztahu k dráze slunce. Taková orientace může mít zásadní důležitost, aby stavba byla místem setkání mezi pozemskou oblastí lidí a nebeskou sférou Boha. Čelem k vycházejícímu slunci jako zdroji nového života a síly stojí u nás většina sakrálních staveb. Člověk vstupuje od západu a postupuje k oltáři na východě. To znamená, že se pohybuje ze tmy ke světlu a ze smrti k životu.

Posvátná síla místa může také přežívat a vzrůstat díky architektonickým změnám. Vztah mezi budovou a tělem je obzvláště silný. Křesťanský kostel představuje ponejvíce tělo Krista, který je sám vtěleným Bohem. Křížový půdorys kostela reprezentuje Kristovo tělo na kříži. Kněz slouží mši na místě hlavy, kde se také požívá Kristova krev a tělo.

Sílu takové energie v sakrální stavbě, potvrzuje také řada vyléčení nemocných poutníků. A právě do těchto staveb bych vás rád pozval v tomto putování.

 

Bechyně - Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zde byl též konvent minoritů a posléze i františkánů.

Konvent v Bechyni byl založen někdy kolem roku 1281. Kostel i jeho další stavby byl několikrát přestavován i poničen. Přesto si zachoval svou jedinečnou podobu a především obrovskou sílu energie.

Kostel má presbyterium připojeno k severní lodi, a je tak asymetricky postaveno vůči samotnému chrámu. Ve vnějším vzhledu si konventní kostel zachoval středověký ráz. K jižní straně lodi kostela navíc přiléhá kaple Ukřižování Páně a Bolestné P. Marie. Je zde i kaple svatého Calixta.

V ambitu, který uzavírá čtvercový dvůr, se v celém rozsahu zachovaly sklípkové klenby. V blízkosti kaple sv. Karla Boromejského se nalézá unikátní gotická kazatelna vytesaná z kamene.

bechyn-001.jpg

Pojďme se nyní poodhalit roušku tajemné energie, která má tu posvátnou moc uzdravovat poutníky. Není jistě náhoda, že silná energetická dráha vede právě přes ony kaple a ve formě dvou kruhů se stáčí podél oltáře ke středu kostela. Energie je natolik silná, že lidé mohou cítit i mírné brnění v rukách a tlak v oblasti temena hlavy. Podle mého zjištění dokáže tato stavba spolu s energií blahodárně působit na léčení nejrůznějších onemocnění. Navíc je to ideální místo pro načerpání nové regenerační energie. V tomto kostele můžete nejen rozjímat, ale také uzdravovat například špatně se hojící kožní onemocnění, bércové vředy, pásové opary a pod.

 

Benešov - Kostel svaté Anny a bývalá jezuitská kolej.

V Benešově se nachází velice zajímavá sakrální stavba. Na první pohled vám nebude připadat možná ničím zajímavá, ale zdání klame. Projektantem celého komplexu byl jistý Giovanni Battista Alliprandi, o kterém se traduje, že se věnoval právě tajemství energií a snažil se ji využít a spoutat do svých staveb. Podotýkám, že nebyl jediný, kdo podobnou nauku využíval.

kostel_sv_anny_benesov-001.jpg

Kostel má půdorys řeckého kříže a ukrývá v sobě energii, která prochází přes oltář a vede do centrální části stavby, kde mírné zahýbá jakoby zpět. Podstatné je, že tato blahodárná energie, má podstatný vliv na psychiku člověka. Lidé s určitou formou duševního vyčerpání či poruch, zde získávají klid a dokonce se u nich dostavuje zlepšování jejich duševního oslabení. Znám případy lidí, kteří po návštěvách tohoto kostela, měli prorocké sny, nebo se ji m zlepšila paměť a soustředěnost. Jistá paní ze Struhařova, se zde po několika návštěvách údajně vyléčila z schizofrenie. Lidé, kteří se cítí hodně vyčerpaní, zde naleznou blahodárný klid a duševní klid.

 

Broumov - Pojďme nyní společně navštívit jedno z nejpozoruhodnějších míst v naší republice. Jde o Benediktinské opatství v Broumově. O této jedinečné památce bylo napsáno mnoho článků. Sám jsem jeden věnoval například zázračné replice posvátného Turínského plátna, která je zde vystavena. Tentokrát se ovšem zaměřím na sílu tamní energie, která zde proniká například do trojlodního kostela.

broumov.jpg

Silnou energii můžeme vnímat také v budově prelatury, kde jsou velice zajímavé oválné sály v prvním patře. Další dráha energie vede v jižním křídle přes prostor tzv. Kamenného sálu. Je pozoruhodné, že energie se pak ztrácí uprostřed sálu pod jeho kopulovou klenbou, jakoby zde vytvářela silný energetický sloup.

Vraťme se však nyní zpět do kostela. Zde putuje energie podél stěn, tedy přesněji, přes samotné oltáře. Možná je to jen náhoda, možná to byl i záměr samotného stavitele opata Bavora. každopádně , energie má až zázračný vliv na poutníky, kteří u bočních oltářů hledají při rozjímání pomoc. Jeden z restaurátorů, který pracoval na opravách stavby, mi potvrdil, že když jej jednou rozbolela záda, usedl k oltáři a během zhruba deseti minut bolest nejen ustala, ale navíc se cítil velice svěží a odpočatý. Proto se sem chodil regenerovat pravidelně. V tichu tohoto velebného chrámu navíc míval velice silný pocit, jakoby tu nebyl nikdy sám. Někdy cítil, že za ním někdo stál a držel jej za ramena. Proto vždy poděkoval za pomoc a uzdravení.
O léčivé energii v této sakrální stavbě hovořili i jiní lidé, stejně jako o zázračné moci kopie slavného Turínského plátna, které je zde vystaveno.


Borovany - Tato velice pozoruhodná stavba se nachází v Borovanech nedaleko Českých Budějovic. Jde o bývalé probošství augustiniánských kanovníků a kostel Navštívení Panny Marie. Pro někoho mohou právě Borovany se svou sakrální stavbou připadat málo zajímavé a snad i ospalé. Opak je pravdou. Nejen stavba samotná, která je realizována ve velice prostém stylu, ale zejména silná léčivá energie, vytvářejí unikátnost tohoto místa. Areál probošství tvoří kostel, po jehož severní straně se nalézá starý konvent se škapulířskou kaplí.

18borovany2.jpg

Právě ona kaple je centrem, či zřídlem oné energie. Ta pak v podobě dvou velkých kruhů prochází nejen jednolodním kostelem, ale i konventem. Na několika místech proniká dokonce i mimo areál, a to do přilehlého zámku. Co je však také důležité, tak to, že tato energie má velice blahodárný vliv na člověka. Sám na sobě jsem si vyzkoušel tuto energii. V podvečer, když jsem zde rozjímal, cítil jsem zvláštní mravenčení až brnění v konečcích prstů a silný tlak v zátylku hlavy. Bylo to docela opojné, ale musím říci, že se mi díky tomu výrazně ulevilo od bolesti krční páteře. Podle vyprávění některých místních obyvatel, se po opakovaných návštěvách kostela zlepšil zrak jedné místní ženě a další se zde zbavila vleklé bolesti žeber.

Osobně proto doporučuji Borovany za návštěvu, rozhodně nebudete litovat.

 

Bílá Voda (Jeseník) – Piaristická kolej s kostelem navštívení Panny Marie.

Zakladatelem této pozoruhodné stavby je olomoucký kanovník hrabě Jakub A. z Liechtensteina, pozdější biskup olomouckáý a arcibiskup salcburský. Stavba byla zahájena v roce 1724. Jedním z poslání piaristů v tomto regionu, byl rozvoj mariánského kultu. Navíc v kostele byla umístěna i zázračná socha Panny Marie. Díky tomu sem neustále putovaly zástupy poutníků.

Kostel má jednoduchou sálovou dispozici. V lodi je však šest bočních oltářů, uspořádaných tzv. protějškovitě. Ty jsou zasvěceny sv. Kříži, Příbuzenstvu Kristovu, sv. Janu Nepomuckému, sv. Josefu Kalasanském, sv. Hedvice a sv. Otýliii.

2730597--nekdejsi-piaristicka-kolej-17241733-s-kostelem-navstiveni-panny-marie-17551767-v-bile-vode-okres-jesenik-pohled-na-severovychodni-stranu-arealu-od-severu--1-951.jpg 

Středem kostela pak vede ve tvaru písmena T silná energetický dráha. Když zůstanete v poklidu, můžete vnímat, jakoby se energie točila kolem vás. Je to velice zvláštní pocit. Oltáře navíc díky svému uspořádání umocňují tok oné energie. Ta má blahodárný vliv zejména na imunitu člověka a výrazně uklidňuje mysl. Občas to je prý možné spatřit kolem oltářů světélka. Kdo se na ně soustředěně díval, ten se prý velice rychle uzdravil. Světélka jsem osobně neviděl, ale mohu potvrdit, že kostel v sobě nese neuvěřitelně silnou energii. Rozhodně jej doporučuji za návštěvu.

 

Brno – konvent dominikánů s kostelem svatého Michala.

Dominikánské náměstí v Brně je známé především díky Nové radnici, která se zde nachází. Najdeme na něm ale i krásný barokní kostel zasvěcený svatému Michalovi. Nejstarší kostelík tohoto zasvěcení vznikl pod hradbami brněnského hradu kolem roku 1200 a byl vystavěn v románském slohu.Nynější barokní podobu tomuto překrásnému kostelu dal v druhé polovině 17. století brněnský stavitel Jan Křtitel Erna.

Chrámová loď je dlouhá 49 metrů a 19 metrů široká. V kostele se můžeme obdivovat mnoha vzácným sochám, obrazům a mramorovému zdobení. Kazatelna má barokní podobu, kterou jí dal v roce 1747 Josef Winterhalder. Hlavní oltář je monumentální třípatrová konstrukce, zdobená nádhernými sochařskými kousky.

K mnohým z těchto památek se váže i řada pověstí a legend. Např. peníze na stavbu obou věží měli dododat dva bratři, kteří je nazeli na opuštěném místě v lese. Figurální výzdobu kazatelny viděl údajně sochař Josef Winterhalder ve snu. Kostel se stal také významným centrem mariánské úcty, roku 1654 zde bylo zřízeno i první růžencové bratrstvo. Návštěvníka jistě zaujme nejen vnitřní krása této sakrální stavby. Vedle duchovní útěchy zde ovšem nalezne i neobyčejně silnou energetickou žílu.

800px-kostel_svatho_michala_02-001.jpg

Ta z venkovní části přetíná obě věže ve výšce zhruba 50-70 cm nad povrchem. Když vstoupíte do tohoto vznešeného komplexu, tak můžete najít energetickou stopu v podobě velkého písmene X se středem v centru kostela. Energie je silná, jen na koncích svých drah mírně slábne a obrací se směrem do sklepení kostela. Životodárná energie má velice velké uzdravující vlastnosti. Výčet nemocí, které je zde možné vyléčit by byl asi dlouhý. Vhodnější bude, když si sem každý zajde sám.

Středobodem léčivé energie je místo vzdálené zhruba šest metrů od hlavního oltáře. Je zde opravdu hodně silná energie, kterou ovšem nemusí každé vydržet. Další jsem zjistil před kazatelnou, tato má tvar dvojitého kruhu a rozpětí až tři metry. Stačí se proto jen posadit do prvních lavic, rozjímat a nechat sílu tohoto zázračného místa na sebe působit. Zejména na nemocné děti má nádherně uzdravující vliv. Také léčí řadu onemocnění dýchacích cest a srdce. Ještě je nutné dodat, že pro veřejnost není kostel přístupný s výjimkou pravidelných bohoslužeb (každý den v 18.30). V kostele se každou 2. a 4. neděli v měsíci slouží v ranních hodinách Tridentská mše

 

Boskovice – Kostel svatého Jakuba tvoří dominantu dolní části Masarykova náměstí. Poprvé se připomíná roku 1346. Jde o pozdně gotickou stavbu poznamenanou několika požáry a následnými úpravami. Čtverhranná hlavní věž kostela s hodinami a zvony byla původně vysoká 60 m, dnes dosahuje výšky pouhých 41 m, doplňuje ji ovšem malá věž zvaná sanktusová.

 

Uvnitř objektu je rozmístěno hned pět oltářů, plastiky hlavního oltáře vytvořil Ondřej Schweigl. V kostelních zdech jsou zabudovány náhrobní desky. Pod objektem se nachází rodinná hrobka Zástřizlů.

boskovice_-sv.jakub.jpg

Vkročme nyní do šera této sakrální památky a hledejme energetickou žílu, která nám pomáhá s uzdravováním. Hned při vstupu do hlavní lodi kostela nalezneme po pravé straně stěny (cca 30 cm od stěny) tok energie. Ta se pak prudkým obloukem stáčí zhruba po dvou metrech směrem ke středu kostela. Tam také končí. Tato energie má největší intenzitu právě podél stěny, u středu naopak slábne. Osobně jsem si mohl vyzkoušet na vlastním těle, že má na člověka blahodárný vliv a pomáhá nás uzdravovat.

 

Bernartice - Poutní kostelík sv. Rosalie stojí mezi obcemi Bernartice a Borovany v údolí Mladého lesa. Každoročně v měsíci červenci po sv. Jindřichu se tu koná velice hezká pouť. Osobně ji doporučuji za návštěvu. O vzniku kapličky se vypráví řada pověstí. Jedna z nich hovoří o tom, že v roce 1674 přepadli v lese dva vojáci dívku. Dívka se bránila, a tak jí vsypali do očí písek a ona oslepla. Právě zde v kostelíku sv. Rosálie se nalézá studánka s léčivou vodou, která po opláchnutí očí dívce vrátila zrak. Od těch časů sem lidé chodí nejen pro duchovní útěchu, ale i pro léčivou vodu.

bernartice-sv.rozlie-001.jpg

Prostor samotného kostela má také svou zázračnou moc, a to v podobě energie, která začíná u oltáře a směřuje hadovitě k východu z kostela. Zajímavostí je, že energie má rozpětí zhruba jeden metr a podle očitého svědka prý před bouřkou mírně světélkuje. To nemohu potvrdit, ale osobně jsem si vyzkoušel, že pomáhá při rychlém navození Alfa hladiny. Díky tomu se vám může zlepšit i zrak a sluch. Což mi bylo potvrzeno od mého kamaráda z řádu sv. Dominik

 

Brno – Kostel svatého Jakuba. Ke kostelu sv. Jakuba se váže jedna z nejznámějších brněnských pověstí o neslušném mužíčkovi. Mužíčka lze spatřit v jednom z okenních oblouků při jižní straně kostela, přivrácené k náměstí Svobody. Málokdo ale ví, že v okně není jen jeden mužíček, ale jsou v něm dvě postavy. Neslušný mužíček je totiž vytesán v družném obětí s "neslušnou ženuškou". Během nedávné rekonstrukce přilehlého náměstí se odkrylo bývalé pohřebiště a nalezly se sklepy staré kostnice, snad největší v celé střední Evropě.

jakub_brno-001.jpg

Kostel osobně považuji za centrum nádherné zářivé energie. Je tak silná, že když jsem si stoupl do jejího centra, to se nachází cca 5 metrů před oltářem cítil jsem silné mravenčení podél páteře a brnění v rukách. Vnímal jsem zde příjemnou vůni a tichost toho velebného místa byla až mystická. Podle některých lidí, energie snímá bolesti a zbavuje tělo zánětů a prý posiluje a uzdravuje srdce. Tato energie má tvar T. Začíná u vchodu a končí právě v prostoru před oltářem.

 

Brandýs nad Labem – Kostel Obrácení sv. Pavla vystavěl rodák z italského Milána, brandýský usedlík a stavitel zámku Matteo Borgorelli v létech 1541 a 1542 na přání tehdejšího zámeckého pána Arnošta Krajíře z Krajku. Brandýs nad Labem byl v 16. století důležitým centrem Jednoty bratrské a zdejší páni ze starého rakouského rodu Krajířů z Krajku byli jejími velkými příznivci. Pozoruhodná renesanční stavba modlitebny sboru Jednoty bratrské, první svého druhu ve střední Evropě, pak byla pro potřeby římsko katolické farnosti přestavěna barokně a v roce 1753 doplněna zvonicí. Budova děkanství přibyla roku 1773, ale barokní socha sv. Jana Nepomuckého sem byla přemístěna z brandýského náměstí až po roce 1918.

kostel-pavel_brands-001.jpg 

Zajímavostí je, že silná energie vyvěrá z nitra země právě pod zvonicí a směřuje šikmo kousek od hlavního vchodu do kostela. Zde poté mírně uhýbá a míří jakoby k hlavnímu oltáři, ale cca dva metry od něj se „láme“ vlevo a tato silná energetická žíla opouští tuto posvátnou sakrální stavbu a vrací se zpět ke zvonici. Zajímavé je, že pod vlivem této zvláštní energie můžete vnímat duchovní sílu tohoto místa a pomáhá vám i s uzdravováním a doplňováním životní energie. Lidé se zde díky tomu cítí velice odpočatě a jsou svěží a plni elánu.

 

Brno – Kapucínský konvent s kostelem Nalezení svatého Kříže. Tato vzácná a unikátní památka je velice zvláštní pro svou energii. Sám olomoucký světící biskup Gobbar prý v roce 1656 uvedl, že je zde až nebeská atmosféra a vnímal zde cosi nadpozemského. Pod kostelem se nachází pověstná hrobka tvořená soustavou postupně vzniklých částí. Kapucínský konvent s kostelem je známou stavbou. Přesto je unikátní svou energií. Proto jsem neváhal a při svém putování po energetických stavbách a zajel i sem.

kostel_nalezen_sv.ke_-brno-001.jpg

Energie vede přes presbytář, přes oltář římského mučedníka a rajský dvůr do centra kostela. Je natolik silná, že i návštěvník, který nemá takovou vnímavost, jí může cítit takřka v celém těle. Dá se říci, že je blahodárná a uzdravující a snímá nejen řadu nemocí, ale i tíhu, kterou si každý neseme na duši.

 

Milan Doležal Smile

září 2015

http://exorcie.blog

 

 

 

 

 

 

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.