Hlavní stránka arrow Přednášky - rozhovory arrow Každodenní síla na mystické cestě 20 březen 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Každodenní síla na mystické cestě
Vložil: Gepe   
Přečteno: 2249

Mystická cesta ke kosmické síle aneb povídání s Vernonem.

 vermon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁZKA: Proč mě předměty mého štěstí přestávají po několika dnech nebo týdnech uspokojovat?

ODPOVĚĎ: Protože nemůžete být šťasten s něčím. Můžete být pouze šťasten. Když má vaše štěstí předmět, ať osobu nebo světový cíl, je to neupřímné flirtování, které vždy unaví. Pravé štěstí není spojeno s předmětem. Potřebuje Slunce předmět, na který by zářilo a jenž by hřálo? Ne. Slunce je. Štěstí je.

OTÁZKA: Chci jít po mystické cestě, ale nevím, zda k tomu mám dost odvahy.

ODPOVĚĎ: Začněte s tím málem, co máte. Zvětší se. Uvědomit si, že už nemůžete žít starým způsobem, zvláště když dosud nevíte, že nový způsob existuje, vyžaduje odvahu. Opravdu existuje a je nádherný, ale musíte kráčet po královské cestě bez vyžadování jistoty předchozí znalosti.

OTÁZKA; Uveďte prosím příklad toho, jak nám neuvědomění si něčeho způsobuje smutek.

ODPOVĚĎ: Takový důsledek má například neuvědomělé obětování vlastní integrity druhému za to, že od něho něco získáte. Nikdy to nedělejte, je to úplně zbytečné. Až si svou oběť jasně uvědomíte, skončíte s tím.

OTÁZKA: Jak se mysticismus spojuje s moderní psychologií?

ODPOVĚĎ: Moderní mysticismus zahrnuje psychologii, ale jde ještě dál. Jako příklad jejich spojení vezměme nenávist. Obě disciplíny nás nabádají, abychom nepotlačovali svou nenávist a nebáli se jí, ale vystavili ji očišťujícímu světlu poznání. Psychologie tomu říká růst do duševní zralosti. Mysticismus tvrdí, že to je pořádný krok vzhůru k lásce.

OTÁZKA: Chci předat tyto principy dětem. Jak mám nejlépe postupovat?

ODPOVĚĎ: Máte spoustu příležitostí dělat to dobře! Soustřeďte své učení - ale zvláště svůj příklad - na několik základních principů. Učte je zodpovědnosti. Ukažte jim, že není čeho se bát. Povzbuďte je v tradičních ctnostech - poctivosti, slušnosti, prostotě. Opakovaně zdůrazňujte, že je nemůže nikdo a nic ohrozit a překonat. Učte je tomu všemu jakvýznamně životní skutečnosti.

OTÁZKA; Co říká mystická cesta o lidské nemorálnosti?

ODPOVĚĎ: Základní nemorálnosti je odmítnutí pravdy, trvání na životě podle falešného „já“. Z toho pramení veškerá lidská nemorálnost. Většina lidí spojuje nemorálnost s pozorovatelnými chybami nebo se sexem. Za hroznou nemorálnost však považuji lstivou amorálnost skrytou za maskou morálnosti. Příkladem může být vykořisťování lidí pod přetvářkou pomoci.

OTÁZKA; Mystická cesta říká, ze se musíme přestat pídit za různými emocionálními vzrušeními. Nestane se život nudným?

ODPOVĚĎ; Stane se pravý opak. Zažijete opravdové vzrušení, které nepřejde v nudu, jak se to děje teď. Nový druh vzrušení není možné popsat, musíte jej sami zažít.

OTÁZKA; Proč se vaše přednášky o mysticismu nezabývají psychickými jevy, jako je telepatie a létající talíře?

ufdoum.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ: Pokud člověk trpí smutkem, jaký má význam existence či neexistence létajících talířů? Držme se věci. Lidé vždy hledají zázraky. Velkým zázrakem je především změněný život.

OTÁZKA: Podle mysticismu zrození nového „já “ zbavuje pocitu viny a hanby za pošetilosti minulosti. Jak?

ODPOVĚĎ; Jasně chápete, že pošetilosti byly spáchány zmateným a hloupým „já“, což jste nebyli skuteční vy.

OTÁZKA: Jakou kvalifikaci potřebujeme, abychom mohli učit druhé mystickým principům?

ODPOVĚĎ: Pomohlo by nám, kdybychom skutečně věděli, o čem mluvíme. Jinak jsme jako člověk bez letadla, který zve přátele na projížďku po obloze.

OTÁZKA: Co spočívá v samotném jádru úspěšných lidských vztahů?

ODPOVĚĎ: Pomocí poctivého sebepozorování poznáme, jací opravdu jsme. To nám umožňuje vidět druhé, jací skutečně jsou, a ne takové, jaké je chceme mít. Tento psychický pohled nám umožňuje jednat s druhými moudře. Nebudeme například vnucovat náklonnost těm, jejichž psychický spánek jim znemožňuje, aby ji pochopili a ocenili ji. Takoví lidé by naši náklonnost považovali za slabost a pohrdali by jí.

OTÁZKA: Řekl jste, ze přirozená láska pravého „já“ je v každém člověku. Proč se neprojevuje?

ODPOVĚĎ; Nemůže se projevit, protože jedinec se bojí odmítnutí nebo dává přednost nepřátelství či jeho obrana ega je příliš silná.

OTÁZKA; Nemůžeme nechat léčení psychických ran na času?

ODPOVĚĎ; Čas sám neléčí. Vaše mysl musí vidět všechno jinak. Při správném pochopení můžete opustit bolestný zážitek ihned a zbavit se tak emocionálních ran vůbec. Přemýšlejte o tom, co to znamená!

OTÁZKA: Jak se mohu stát člověkem uvědomujícím si sebe sama?

ODPOVĚĎ; Posaďte se na tichém místě a pozorujte se. Všimněte si myšlenek, které vám procházejí hlavou, sledujte své emocionální chování, uvědomte si svůj fyzický postoj, všímejte si, zda jste napjatí, nebo uvolnění. Uvědomujte si všechno, co se děje,
včetně pohybu závěsu či zvuku projíždějícího auta. Uvědomujte si všechno ve vás i mimo vás. Cvičte tímto způsobem při provádění každodenních úkolů doma nebo v zaměstnání.

OTÁZKA; Proč tak zdůrazňujete sebepozorování?

ODPOVĚĎ; Kvůli tomu, kam vás vede. Můžete se dostat na místa, kde už nejste svázáni s vnitřními nebo vnějšími rušivými momenty. Budete je pouze pozorovat, jako by se staly někomu jinému.

OTÁZKA; Jak skoncovat s nervozitou?

nervozita.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ; Pochopením jednoho z nejjemnějších druhů strachu. Je tak lstivý, že jen málo lidí si jej dokáže jasně uvědomit a tak jej zničit. Je to strach z toho, že se nic neděje. Stáváme se nervózní, když cítíme, že bychom něco měli udělat, ale nevíme co. Proto obvykle vymýšlíme hloupé činnosti. Nebojte se toho, že se ve vašem životě nic neděje. Přináší to mír.

OTÁZKA: Každý den jsem znechucen událostmi kolem sebe. Jak mohu zabránit tomuto nekonečnému stresu?

ODPOVĚĎ; Nikdy nejsme otráveni událostmi. Nikdy. Jsme otráveni svými představami o tom, co by se mělo stát, co chceme, aby se stalo. Když se naše preference střetne s realitou, dotkne se nás to. Zbavte se všech předem učiněných úsudků o tom, co by se mělo stát. Pak budete klidní, ať se děje cokoliv. Pracujte s touto mystickou pravdou.

OTÁZKA;  Co když má člověk vlastní představy o životě a osobně nesouhlasí s principy mysticismu?

ODPOVĚĎ: To není otázka osobního souhlasu nebo nesou hlasu. Jedinou otázkou v celém širém světě je, zda chce, nebo nechce být celým a šťastným člověkem. Nemůžeme toho dosáhnout prostřednictvím našich osobních názorů. Osvobodit nás může jenom pravda a ta není otázkou osobního názoru.

OTÁZKA; Řekl jste, že hypnotizovaný člověk si nemůže zvolit životy jaký by opravdu chtěl. Mně se zdá, že většina lidí žije, jak chce.

ODPOVĚĎ: Člověk žijící ze svého falešného „já“ si může vy brat mezi dvěma negativními stránkami, například projevit vztek.nebo jej skrýt. Nemůže ale zvolit, že se nebude zlobit. Je v možnostech jestřába zvolit si, zda se bude chovat jako dravec, nebo jako holubice? Ne. Musí se chovat vnitřně podle své přítomné negativní povahy, i když ji může před druhým skrývat. Mimochodem, člověk, který objeví sám sebe, také nemá na výběr, ale je to jiné. Není totiž mezi čím vybírat. Jste-li opravdu šťastní, potřebujete si vybírat mezi štěstím a smutkem?

OTÁZKA Vysvětlete prosím lidskou krutost.

ODPOVĚĎ; Vyznačuje se dvěma rysy. Krutý člověk má jednak ze zraňování druhého zvláštní radost, falešný pocit síly. Za druhé, nevidí, jak krutost ničí jeho psychické „já“. Kdyby chápal krutost jako zkázu sebe sama, v hrůze by s ní přestal. Všechno zlo včetně krutosti je nevědomé. Je vykonáváno v hypnotickém stavu nevědomí.

OTÁZKA; Jaká je příčina společenských neštěstí, například válek, zločinů a politického pokrytectví, a jaký je na ně lék?

ODPOVĚĎ; Příčinou je osobní psychická nemoc. Znamená to, že každý jedinec musí nést osobní zodpovědnost za své uzdravení. Kolik lidí je však ochotno to udělat? Raději léčí symptomy, nikoli příčiny. Hypnotizovaní lidé dávají přednost činnostem sloužícím jejich egu. Vymýšlejí vznešené řeči a zapojují se do společenských záležitostí. Maloměstský úředník s osobně čistým životem z Maine nebo Nebrasky šíří více psychického zdraví než tisíce politiků nebo představitelů zákona.

OTÁZKA; Předpokládejme, že udělám něco, co se někoho dotkne. Jak bych se měl z mystického hlediska zachovat?

ODPOVĚĎ: Nesmíte mít pocit víny nebo hanby. To problém jen zdvojnásobí. Snažte se vidět, že vaše chování, jímž jste ji ublížil, vyšlo z falešného „já“, které má nezdravou radost z ubližování druhým. Neztotožňujte se s tímto chováním. Oddělte své chování od pravého „já“, které nemůže ublížit nikomu.

OTÁZKA; Potřebuji jasněji chápat, co se myslí nevědomím.

ODPOVĚĎ: Sedíte v restauraci u večeře. Zezadu se přiblíží přítel a poklepe vás po rameni. Vyskočíte. Vyskočíte proto, že jste byli ponořeni do svých myšlenek a neuvědomovali jste si nic kromě nich. Náhlé poklepání po rameni probralo vaši mysl ze soustředění na sebe. Jakmile se vaše vědomí rozšíří, všechny vaše smysly jsou čilejší.

OTÁZKA; Proč zdůrazňujete, že než se pokusíme pomáhat druhým, musíme intenzivně pracovat na sobě?

ODPOVĚĎ; Jestliže jsou v nemocničním pokoji dva nemocní lidé, ani jeden nemůže druhému dobře pomoci. Jakmile se jeden uzdraví, bude moci dát své zdraví do služeb druhého. Nemocní lidé, kteří si myslí, že mohou druhé léčit, jsou na velkém omylu. Jejich pokusy jsou pouhým únikem z jejich vlastní potřeby zdraví. Když jim to řeknete, rozzlobí se.

OTÁZKA; Velmi se zajímám o myšlenku, že jsme zbavováni toho, s čím se neidentifikujeme, co nepovažujeme za svou trvalou oblibu.

ODPOVĚĎ; Je dobré, že se o ni zajímáte! Jestliže se neztotožňujete s mládím, budete se těšit ze starších let. Když se odmítnete ztotožnit se svou kariérou, nevyvede vás vůbec z míry, když se rozpadne. Pokud se neztotožňujete s lidmi, je nemožné, abyste byl někdy osamělý. Neztotožňujte se s jídlem a zůstanete štíhlý jako proutek.

OTÁZKA: Proč sex způsobuje tolik problémů?

ODPOVĚĎ: Sex nikdy nezpůsobuje problémy. Škodu způsobuje nutkání, představy a falešný pocit viny. Když máte jasnou mys!, nic z toho neexistuje a neobjevují se žádné problémy.

OTÁZKA: Měli bychom s druhými diskutovat o mystických pravdách?

ODPOVĚĎ: Diskutujte o nich jen s těmi, kdo projeví jasný a trvalý zájem. Nesnažte se je nabízet lidem, kteří je nechtějí. S podobně smýšlejícími lidmi můžete založit skupinu studia mystické cesty nebo do nějaké takové vstoupit. Skupinové diskuse jsou velmi užitečné.

OTÁZKA: Je obtížné pochopit principy mystické cesty?

ODPOVĚĎ: Slovo obtížný má svůj význam, když po něčem velmi toužíte, například při studiu nutném k vybranému povolání. Prostě to děláte, abyste vyhráli cenu. Stejným způsobem musíme chtít osvobození od napětí, pravou důvěru a tak dále. Potom nebudou žádné těžkosti. Mystická cesta se vám stane radostným dobrodružstvím.

OTÁZKA: Prosím shrňte, v čem spočívá celý problém člověka.

ODPOVĚĎ: Člověk lpí na falešném „já“. Považuje je za svůj život, aie ono je pro něho ve skutečnosti zkázou. Odmítá své pravé „já“, má je za nepřítele. To však je jeho věčným životem.

Vernon Howard

Magická cesta ke  kosmické síle

Prosinec 2015

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.