Hlavní stránka arrow Tajemno arrow Královskou cestou do slepé uličky – 2.část 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Královskou cestou do slepé uličky – 2.část
Vložil: Gepe   
Přečteno: 2803

Zastavili jsme se na Královské cestě před Karlovým mostem na Křížovnickém náměstí, kde si všímáme vyobrazených symbolických emblémů na kostele sv. Františka s Assissi.

Tento článek vznikl díky knize „Praga hermetica" a zastávce, kterou pojmenoval autor knihy „Pradávné chymické dílo". Snažíme se dívat na emblémy z jiného úhlu než autor knihy a odhalovat tajemství symbolů, které tu pro nás zanechali naši předci.Ty své znalosti umísťovali obvykle tak, aby byly patrné na první pohled. Náboženské a duchovní tradice využívají symboliky jako prostředníka na cestě k „osvícenému životu“. Pokud disponujeme znalostmi, snadno pochopíme klíčovou podstatu této informace.

ssss.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1350532-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížovnické náměstí  - Staré město – Praha (dříve - nyní)

Budeme pokračovat v našem bádání a přejdeme na další skupinu reliéfních emblémů umístěných pod korunní římsou na fasádě barokního kostela sv. Františka z Assissi v Praze. Rozhodl jsem se přidat do článku k porovnání více symbolů zobrazených na mincích podobným těm na fasádě kostela. Byl jsem překvapen kolik jich v minulosti bylo. Pokud chcete, aby nějaký symbol měli lidé na očích, vyobrazte ho na bankovku nebo na minci a lidé je mají mnoho let stále při sobě.

Symbolika údajně není vrozenou součástí lidské mysli, je to univerzální jazyk, kterým lze vyjádřit vzkaz všem potřebným a některé skupiny toho dodnes hojně využívají.

Opět nejprve dáme slovo autoru knihy „Praga hermetica“, který se snažil vyobrazené symboly „obléci" do hermetického hávu, což nebyl dle mého názoru dobrý nápad.

Jdeme na to…

V průčelí je umístěn zleva nejprve medailon s emblémem, na němž vidíme peň stromu s větví, pod níž je oválný předmět, snad plod, ale možná i hnízdo s ptákem, do něhož je zabodnut šíp

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ap1350586.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

???

Tento symbol je s celého množství vyobrazených emblémů na kostele sv. Františka z Assissi jediný u kterého si nejsem zcela jistý o správnosti jeho pojmenování a významu.                         

To pěkně začínáme s naší druhou částí „symbolického bádání“.

Marně jsem se snažil najít biblický příběh, nebo záznam v mytologii, který by nás zavedl k vyobrazenému emblému. V některých dobách se prý věšely dárky na strom, tyto dárky byly obětními dary, ale to není „náš případ“, kdo by po nich střílel šípem? Pokud máte nějaký „důvěryhodný" tip, dejte mi vědět. V databázi symbolů se tomuto emblému blíží řemínkem zavěšený štít (část brnění) na větvi s probodnutým šípem. Zda je to ta správná trefa nevím, ale pokud neznáte příběh, většinou se jedná o naši představu, která nás většinou zavede do slepé uličky.

a01010023.jpg

sla_lsky.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a91.jpg amor.jpg a0105pl0031.jpg

Vzhledem k tomu, že se na obrázcích stále objevuje Amorek, který na našem zobrazeném emblému není, lze předpokládat, že se jedná o falešnou stopu.

Emblémy Boží lásky

"Žádné brnění proti lásce nemůže zabránit, aby šíp lásky pronikl do hrudi, který je tvrdý jako diamant“.

Ve vedlejším medailonu rozpoznáváme vinnou ratolest s listy, spirálovitým úponkem a mohutným hroznem

___________________________________________________________________________________________________________________________________

20070327140839.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinná réva

V historických dokumentech jsou uloženy informace o pěstování hroznů vína, kde se uvádí, že první pěstování vína začalo před 14 000 lety v oblasti Ženevského jezera. Další záznamy popisují dobu před 10 000 lety z okolí Kaspického moře, kde se lidé zabývali pěstováním vína podstatně intenzivněji.

Dočetl jsem se, že v období Staré říše (2575 př. n. l.) do Nové říše (1070 př. n. l.) byly náhrobky hrobů šlechticů zdobeny obrazy s „vinnou tématikou“, dokonce i s výrobou vína.

Egypťané věřili, že víno je darem Osirise, boha kvetoucí vinice. Jsou dochovány záznamy, které ukazují, jaké víno bylo produkováno na vinicích v deltě Nilu.

V Řecku za zakladatele vinařství byl považován Dionýsos. V souvislosti s vinnou révu byl oslovován jmény jako Vinný muž",„Kvetoucí", Hrozen", Uvolňující" a Zasvěcenec".

dionsos.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionýsos, byl bůh zdroje života a vína, vedl své poddané do stavu božského opojení. Víno sloužilo jako symbol Božského zjevení a vinná réva – symbol nesmrtelnosti.

sicily_naxos_drachm_525_510bc.jpgsicily_naxos_litra_430_420bc.jpg

vno_lo.jpg saratokos.jpg

Pokud si zalistujete v Bibli ve Starém Zákoně, tak zjistíte, že vinná réva symbolizuje prosperitu, mír a také vyvolený lid, který Hospodin jako vinnou révu přesadil do Egypta.(Iz. 5/1-5) Tato réva přestože dostala veškerou péči, stále rodila jen plané hrozny, proto byla opuštěna a předána nepřátelům. Vinné hrozny tak patří k charakteristice zaslíbené země.

Symbol Krista

fig5a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristus se prý sám sebe označuje za pravý vinný kmen (J15/1), a jeho učedníci jsou ratolesti a Otec je vinař. V křesťanském umění vinná réva symbolicky vyjadřuje spojení Krista s jeho následovníky.

vinna-reva-na-nahrobku.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židovský náhrobek s vinným hroznem

jsem_v.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kristus_a_vno.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křesťané tvrdí, že z révy se lisuje víno, které Ježíš při Poslední večeři proměnil ve svoji krev.

Směrem ke středu následuje medailon s letícím ptákem nesoucím snad klacíky ke stavbě hnízda

_______________________________________________________________________________________________________________________

ap1350479.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky informacím od autora knihy „Praga hermetica", bych jeho popis letícím ptákem" nazval „pěkná ptákovina". Nedovedu si dost dobře představit, že by si stavitelé kostela vyzdobili svůj duchovní stánek „pracujícím ptákem na stavbě svého hnízda", pokud by to nesouviselo s duchovním posláním.

Holubice s ratolestí v zobáku

Je dokázáno, že jeden z nejstarších chovných ptáků na světě, který má značný symbolický význam ve všech kulturách lidstva je holub. V dávné historii se chovali holubi na posvátných chrámech (Afrodity, jako je Kiefer a Paphos) a měli dokonce „sociální ochranu“. Například v zemích starověkého Východu jejich zabití bylo považováno za akt hříchu. Takový přístup je dodnes charakteristický pro mnoho míst v Evropě a Americe, ne však u nás.

Holubice – představuje Ducha života, duši, přechod z jednoho stavu bytí nebo světa do toho druhého, duch světla, cudnost, nevinnost, mírnost, mír.

hol.jpg

 

 

 

holubice.jpg 

52565.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Holubice s olivovou ratolestí

s-l300.jpg

holol.jpg

Holubice s olivovou ratolestí je atributem Athény a symbolizuje obnovení života.

Obrázek holubice s olivovou ratolestí představuje mír, odpuštění a osvobození, jako holubice z Noemovy archy , ta přinesla při návratu olivovou ratolest, znamení pokoje, a jako pro ní nebylo místo k spočinutí kromě archy, tak křesťané nenalézají bezpečí mimo svou církev.

holub-lod.jpg spain_coin_commemorates_70_years_of_peace_in_europe.jpg

V biblickém příběhu (Starý zákon) se setkáváme s holubicí na konci potopy, kdy Noe vypustil tři holubice, z nichž pouze jedna se vrátila s olivovou ratolestí v zobáčku. Praotec Noe v tom poznal znamení Božího usmíření, konec potopy a naději na brzký pokoj jako Boží dar. Proto se stala později holubice s ratolestí v zobáčku symbolem míru.

plakt_picaso.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V moderní době Pablo Picasso vytvořil plakát pro světový kongres míru – holubici s olivovou ratolestí, symbol získal na důležitosti jako velký symbol míru.

Z druhé strany uprostřed je v medailonu zřejmě tentýž pták, tentokrát již sedící na bohaté vystýlce svého hnízda a ochraňující rozpjatými křídly svá mláďata.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ap1350477.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další „ptákovina" na řadě. Pokud si čtenář zalistuje v knize „Praga hermetica" na stranu 118, tam autor popisuje stejného „ptáka", který se jmenuje Fénix (dvě podoby fénixe, J.Gesner:Historia animalium 1670 a anonymní německý dřevoryt), nevím z jakého důvodu zde autor vidí jiného ptáka, jak chrání rozpjatými křidly svá mláďata, která zřejmě uletěla (Fénix neměl nikdy mláďata). Na omluvu nemůže být ne moc povedená plastika.

voliere.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

fenix2b5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fénix - univerzální symbol vzkříšení a nesmrtelnosti, smrti a znovuzrození ohněm.

Nejstarší zmínka o Fénixu pochází ze starého Egypta z doby před 4000 lety. Zde vystupuje" pod jménem Bennu a je zobrazován jako fialová, modrá, šedá nebo bílá volavka. Je považován za prapůvodní božstvo a dokonce i za stvořitele světa, byl také považován za symbol slunce, vzkříšení a nesmrtelnosti, často spojován s bohem Reem. Tvrdí se, že ho nelze najít, neboť místa kde se nachází, jsou tajemná a pro lidi zcela nepřístupná, pokud by se někdo pokusil mu ublížit, je ihned odsouzen k věčnému zatracení.

V Řecku ve starověku byl Fénix velice uctíván a někteří autoři té doby ho popisují jako ptáka připomínajícího zlatého orla, který býval viděn při pomalém majestátním letu na obloze. Žil prý několik staletí bez toho aniž by mohl zachovat svoji rasu. Důvod byl jediný, nikde se nevyskytovala družka stejného druhu, jako byl on se kterou by mohl zajistit potomstvo. Když cítil, že je na pokraji smrti, vybudoval hnízdo z aromatických rostlin a kouzelných bylin, poté usedl do hnízda, které vzápětí vzplálo ohněm. Z popela se znovuzrodil nový Fénix.

Ve starověku, byl Fénix symbolem nesmrtelnosti duše.

Fénix, tak jako mnoho jiných symbolů, přešel od starého k novému náboženství a byl přenesen z pohanské urny ke křesťanskému sarkofágu. Je bájným ptákem, jenž umírá tím, že se sám obětuje a spálí se na popel. Zůstává mrtvý po tři dny (dobu, kdy měsíc nesvítí) a třetího dne opět z popela stává.

Další mýtus ho představuje jako bytost, která vždy v cyklech po 500 letech přiletí do Onu, spálí se na hranici a následně z popela povstane.

V řeckých a římských pověstech se motiv Fénixe objevuje na základě postupného přejímání egyptských obyčejů. 

fnix_avers.jpg fenmin.jpg aagreek-phoenix.jpg

ab6649.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tyto představy navazuje některá místa ve Starém zákoně (Iz 40,31; Ž 103,5)

Křesťané ve Fénixovi spatřovali obraz nesmrtelnosti a vzkříšení Ježíše Krista přemáhajícího smrt - symbol oživení Krista a naděje na vítězství nad smrtí

phoenix_detail_from_aberdeen_bestiary.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V alchymii představoval Fénix dokončení velkého díla, regenerace.

 

Gepe ©          

                                                     Pokračování

 

 

 

 

 

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.