Hlavní stránka arrow Zdraví arrow Názor odborníka lékaře 20 březen 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Názor odborníka lékaře
Vložil: Gepe   
Přečteno: 2680

Jeden zasvěcený člověk řekl, že farmaceutické preparáty jsou to, co se vyrábí na tuny a prodává se po miligramech. Farmakoterapie se stala jedním z nejvýnosnějších odvětví. Pochopitelně má tento byznys vliv na kvalitu léčení lidí. Došlo to tak daleko, že farmaceutické firmy si kupují lékaře s cílem předepisování právě jejich léků. Profesoři s postgraduálním vzděláním se nestydí revidovat stanovená schémata léčení ve prospěch nových, ne vždy certifikováných a dražších preparátů, za jejichž reklamu dostali finanční odměnu.

A takové drobné úplatky pro praktické lékaře jako jsou bločky, propisky, pikniky, hodinky, kalendáře a další drobnosti se staly naprosto běžnými. Cožpak toto všechno napomáhá zlepšení léčby? Ne, pouze to překáží. Na všech kated­rách klinických chorob učí budoucí lékaře léčit nemoci počínaje předepisováním farmaceutických preparátů. Když se zeptáte lékaře, jestli je možné léčit jinak než léky, s údivem se na vás podívá: „Copak to jde ještě nějak jinak?“

Odbočení pro ty, kteří si neumějí představit, že je možné léčit nejenom předepisováním farmaceutických preparátů. Na činnost kteréhokoliv orgánu mají vliv podmínky, ve kterých se nachází. Dokonce tehdy, když je orgán naprosto zdráv, nemůže naplno pracovat, pokud je narušeno zásobování krví, proudění lymfy nebo krve, narušena inervace (řízení), když na něj něco mechanicky tlačí, je narušena imunita a energeticko-informační součinnost. Je možné obnovit funkci orgánu bez použití farmaceutických preparátů? Samozřejmě! A často je to právě chemickými látkami nemožné. Jak? Všechny orgány jsou obklopeny blankou z pojivové tkáně, která má různé názvy - pohrudnice, pobřišnice atd. Pojivová tkáň má schopnost se roztahovat a smršťovat. To znamená, že za určitých podmínek tlačí při smršťování na přívodně a odvodné cévy i na nervy a narušuje podmínky fungování orgánu. Stačí ji uvolnit, aby se podmínky pro funkci orgánu obnovily. Kterýkoliv inter­nista nebo chirurg v podmínkách polikliniky může prakticky okamžitě pomoci pacientovi, který má problém vyvolaný spas­mem orgánové blány (a takových situací je velmi mnoho). Ale nikdo to nikdy nedělá. Lékaře tomu neučili a oni to neznají. Je pro ně jednodušší napsat recept, než něco udělat rukama. A co je lepší pro pacienta? Pamatujeme si vůbec, k čemu je potřeba me­dicína?

Co se týče chirurgického rozvoje medicíny, je třeba mít stále na paměti, že v těle není nic nadbytečného. Už nejednou se lid­stvo spálilo při odstranění zdánlivě nepotřebných orgánů, jako je apendix, patrové mandle, a dokonce čelní mozkové laloky. Praxe učí, že všechny tyto orgány potřebujeme, nic není zbytečné! Proč se ale přece jenom provádějí operace? Odpověď se nabízí sama: neumíme léčit jinak. Je vůbec potřeba léčit operativně? Ano, samozřejmě, že je! V některých situacích to zachraňuje život a navrací ztracené možnosti. To nelze ignorovat. Ale je tu i sta­tistika: 80% chirurgických operací je zbytečných. Čísla zapůsobi­la? Proč se tedy operace provádějí? Kvůli neschopnosti lékaře chirurga uvidět problém z druhé strany, především jasnovidné (a to znamená i jeho možné řešení). A někdy bohužel i kvůli tomu, že si nepřeje uvidět něco jiného. Lékaři si zvykají vidět pouze své profesionální řešení. Oko se „vylaďuje“, aby vidělo to své, navyklé. Nemluví se o tom, že každá operace bez ohledu na její potřebnost přináší organizmu obrovskou škodu. Na narkózu, která je sama o sobě nesmírně škodlivá, se také zapomíná. Kvůli profesionálnímu zvyku se zapomíná na hlavní: k čemu jsou po­třeba lékaři? Čemu a komu slouží naše medicína? Cožpak ne člověku? Cožpak to všechno není potřeba k tomu, aby se pomoh­lo lidem?

Jestliže naše medicína neslouží těmto cílům, je třeba to otevřeně sdělit. Nyní naše medicína slouží k obohacení farma­ceutických magnátů, úředníků ministerstva zdravotnictví a za­městnanců zdravotních pojišťoven. Lékaře nenaučili léčit, ale učili je něčemu jinému. Je třeba přiznat, že naše medicína je vra­žedná, že místo toho, abychom trpícímu poskytli skutečnou pomoc, zabíjíme ho. Tak tomu ve skutečnosti je. Ale mluví se o tom zcela jinak. Vyvíjíme, učíme, dosahujeme výsledků. Ale ve frontě k lékaři a v nemocnicích tyto výsledky vidět nejsou. Lidé umírají ještě více, stůňou více než dřív a medicína se chlubí svými úspěchy. Jakými? Copak tato oblast znalostí není pro lidi? Copak ji stát nefinancuje ke snížení nemocnosti, invalidity a úmrtnosti? Státní mozky, které mají co do činění s rozvojem medicíny, by se měly zamyslet.

Existuje starý pionýrský princip: „odmítáš - navrhuj.“ Navr­huji několik změn v řízení rozvoje tuzemské medicíny

     Zaprvé: Rozvoj lékařské diagnostiky musí probíhat přede­vším na základě zjištění funkčních změn bez čekání na morfologické projevy. Je potřeba odhodit zkostnatělost myšlení, přiznat, že člověk není jenom fyzické tělo. Rozpracovat diagnostiku jemných těl člověka, jelikož nemoci začínají od jejich změn. A jemná těla je možné vidět pouze jasnovidecky.

    Zadruhé: Výuka studentů medicíny. Změnit program pří­pravy budoucích lékařů. Učit je různým způsobům působení na fyzické tělo člověka. Působení může být mechanické, reflexní, energetické, biochemické, informační aj. Zavést do programu přípravy lékařů aplikovanou kineziologii, pulzní diagnostiku, osteopatickou přípravu, techniky manuální terapie, výuku dia­gnostiky a působení nájemná těla člověka.

    Zatřetí: Lékaři musí léčit, a ne předepisovat. Jakýkoliv lékař musí umět reálně pomoci svému pacientovi, aniž by se zasekl na přístrojové diagnostice a podávání farmaceutických preparátů. Musí umět rychle stanovit diagnózu a poskytnout nezbytnou pomoc.

    Začtvrté: Zdravotní pojištění nevedlo ke zlepšení kvality lé­kařského ošetření, ale k jejímu zhoršení. Lékaři jsou svázáni standardy, ve kterých se předepisuje zdaleka ne nejlepší způsob léčení chorob. Obrovské peníze se hromadí v kapsách pojišťova­cích společností a nejdou na léčení nemocných. Lékaři jsou zaměstnáni vyplňováním nekonečného počtu papírů a nemají čas věnovat se pacientům. Dochází k paradoxu: velké peníze přidě­lené státem nepřinášejí užitek, ale škodu lidem, pro jejichž léčbu jsou určeny.

    Zapáté: Etika. Lékařské statistiky by neměly hodnotit míru nemoci, ale míru zdraví. To je principiální faktor. Právě tak, jako se má vést zdravopis, nikoliv chorobopis. Stimulovat se nemá nemoc, ale zdraví. To se týká i všelijakých sociálních výhod.

    Zašesté: Existuje pojem „fyzická kultura.“ Z tohoto spojení se zcela vytratil smysl. Fyzická kultura (tělesná výchova),  je to, co je v každé škole, ale co vůbec neexistuje v naší zemi. Kultura komunikace s vlastním fyzickým tělem a péče o ně, kultura podpory jeho zdraví je to, čemu nás nikdo nikde nikdy neučil. A právě tím je třeba začínat hovory o zdraví. Medi­cína má nejenom léčit, ale má být především preventivní. Rozvoj právě tohoto směru může reálně snížit finanční náklady a mít obrovský demografický a ekonomický efekt. Je potřeba začít přípravou odborníků na kulturu péče o fyzické tělo a zavést tento předmět do školních osnov. Nyní školní hodiny tělesné výchovy nemají nic společného s fyzickou kulturou. Učí se při nich spor­tovní hry a soutěží se. Ale kultuře péče o fyzické tělo, udržování zdraví fyzického těla se neučí nikde.

Sem bychom mohli přidat mnoho dalších směrů rozvoje me­dicíny. Avšak omezíme se na ty nejzákladnější. Stejně je třeba začínat od rozvoje tuzemské medicíny a dále už rozpracovávat taktiku. Naši medicínu ničí právě neexistence strategického smě­ru a zaseknutí na taktických problémech.

Božjev E. N., lékař

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.