Hlavní stránka arrow Tip na výlet arrow MĚSTO STŘEDOVĚKÉHO ZÁZRAKU 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
MĚSTO STŘEDOVĚKÉHO ZÁZRAKU
Vložil: Gepe   
Přečteno: 6061

Regensburg je Bavorské město, které má 140 tisíc obyvatel a leží na soutoku řek Dunaje a Regeny. Keltové toto místo nazývali Radasbona, Skoti a Francouzi jménem Ratisbon, latinské jméno tohoto města je Ratisbona a konečně česky - Řezno. Určitě jste toto jméno v českém podání slyšeli, možná jako nabídku cestovních kanceláří k návštěvě středověkého zázraku Německa, nebo z historie – neboť v roce 845 přišlo do Řezna 14 českých velmožů, aby zde společně se svými družiníky přijali křest. V letech 899–973 se součástí řezenské diecéze staly také christianizující se Čechy. Pro Prahu představovalo Řezno bránu na západ.

Nedávno jsem toto město navštívil, abych se vrátil do historie našich předků. Rád bych Vás seznámil s kostelem sv. Jakuba, který pro mě představuje velké množství záhad. Badatelé tajemných odkazů minulosti by si na toto zajímavé místo v Řezně měli „vyšetřit“ čas.

Nejprve něco z historie tohoto církevního stánku.

V roce 1070 bylo původně na jihu městských hradeb založeno Benediktinské opatství sv. Jakuba v Řeznu mnichy, kteří se do německého Řezna dostali z Irska, a tak zahájili druhou etapu zakládání irsko-galských klášterů na evropském kontinentu. Z důvodu velkého přílivu mnichů a malé kapacity tohoto stánku se mniši rozhodli zakoupit pozemek před západní městskou branou a kolem roku 1090 byl položen základní kámen nového opatství benediktinských mnichů. Zakladatelem komunity byl irský benediktinský mnich Marianu. Později, když byly městské hradby rozšířeny, stal se sv. Jakub součástí městského opevnění s novou branou, která dostala jméno Jakobstor. Opatský komplex sestával z množství staveb. Nový kostel ve struktuře, která v podstatně přežila až do současnosti, byl postaven v rozmezí let 1175 -1180. Dvě nevýraznější budovy - kostel a ambit - se dochovaly dodnes. Ambit se nicméně výrazně změnil po požárech v letech 1278 a 1546. Celý komplex byl původně obklopený zdí oddělující hřbitov na sever od kostela od ulice, která vedla směrem k západu z města.

Kostel vybudovali skotští kameníci a je pokládán za klasické dílo románského slohu v Bavorsku. Sv. Jakub je klasická trojdílná bazilika s třemi apsidami, klenutým chórem, východními věžemi a západní příčnou stavbou.

K největšímu rozkvětu kláštera došlo zhruba v polovině 12.století.

 

Oficiální plné jméno kostela zní: „Irský Benediktinský Opatský kostel sv. Jakuba a sv. Gertrudy“. Díky pozdějšímu působení skotských mnichů je znám jako Skotský klášter, v Německu je známý pod názvy Schottenkirche, Schottenkloster, nebo Schottenstift.

p1050185.jpg

Hlavní loď kostela je oddělená od uliček válcovitými pilíři s umělecky jemně propracovanými kapitály. Jejich uspořádání ukazuje, jak se kapitály s botanickou výzdobou střídají s figurální výzdobou. Plastiky zobrazují divoké muže, lvy, orly a krokodýly, a ti prý mají mít „křesťanský“ význam. Rohy pilířových základů jsou ozdobeny hlavami „méně ušlechtilých“ zvířat, včetně prasat, psů, oslů.

Pod obloukem u vstupu k centrální apsidě jsou k vidění tři dřevěné sochy z konce dvanáctého století. Na kříži je zobrazen Ježíš, ukřižovaný čtyřmi hřeby - jak to bylo v tehdejší době zvykem zobrazovat, po stranách stojí dvě ženy, modlící se Panna Marie a Marie Magdalena. Původně tyto dřevěné sochy stály na oltáři, který byl přestavěn v r.1874. Současné postavení soch pochází z roku 1893, výzdoba apsidy pak z let 1866 a 1872. Na ní se podíleli bavorští a rakouští umělci v pseudorománském stylu.

 

p1050176-1.jpg

p1050176.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejslavnějším stavitelským prvkem kostela je jeho severní portál (Schottenportal), který zabírá plnou třetinu severní zdi, a je bohatě vyzdoben řadou plastik symbolizujících moc, pevnost a věčnost.

 

Portál je rozdělen do třetin - vodorovně a svisle. V nejnižší úrovni u dveří, umístěných uprostřed portálu, jsou po straně kamenné stojky, na kterých jsou sloupky s různými pomocnými sochami.

 

regensburg_schottenportal_06_2006.jpg

Druhá úroveň začíná u tympanonu (což je vnitřní pole portálu mezi archivoltou a nadpražím, obvykle bývá doplněn reliéfní výzdobou).

Na špici najdeme vlys (arch. vodorovný zdobený pás), který zobrazuje Krista uprostřed dvanácti apoštolů. Výklad tympanonu je relativně bezproblémový: zobrazuje Krista s Jakubem a Janem, před nimiž leží lvi. Víra, že lev spí s otevřenýma očima, přiměla stavitele k tomu, že tato zvířata byla umísťována u dveří kostelů jako strážci. Tento zvyk pochází z Egypta, jak na něj odkazuje jistý středověký básník:

"Est leo, sed custos, oculis quia dormit apertis

Templorum idcirco, ponitus ante foras."

Tento druh „duchovní bdělosti“ se nalézá velmi často v románské a časně gotické architektuře – od začátku 9. do konce13. století.

 

Lvi na skotském portálu v Řezně střeží vchod po levé i pravé straně a zde je to dokonce na každé straně 5 lvů sedících na vrcholcích pilířů. Na levé straně při vstupu do kostela uvidíme lvice, na pravé lvy. Tento motiv zcela jistě znázorňuje gnostickou nauku o dualistických protikladech mezi ženou a mužem.

 

sted.jpg

Střed

prav_strana.jpg

pravá strana

lev_strana.jpg

levá strana

Ústřední postavou nejnižší zóny portálu je Marie s Ježíškem („nový Podvečer“). Dítě drží knihu života, Marie jablko. Poblíž Marie se nachází drak a Siréna jako symbol pokušení.

Vedle soch Marie s Ježíškem se vlevo i vpravo nacházejí lidské postavy, jejichž spodní část těla končí rybím nebo hadím ocasem. Tyto plastiky jsou jednoznačně reprezentanty gnostických vlivů a byly rozšířeny především v sektách ofitů (řecky: had) a naasejců (hebrejsky: had).

V ofitské věrouce existuje přechodná říše, která se skládá z ducha a duše. Nachází se v ní dvanáct otcovských andělů, napůl lidí, napůl hadů, což jsou nejdůležitější symboly předkřesťanských mystérií.

Jako korespondující ústřední postava v nejnižší zóně na pravé straně je vyobrazen Antikrist ve společnosti agresivních a nepřátelských zvířat. Drak v blízkosti Antikrista polyká kouli, kterou však může být i ježek, jenž netvorovi potrhá útroby.

K vidění jsou i další zvířata – krokodýl a hydrus (hydrus je zvíře žijící v řece Nilu, nepřítel krokodýla). Krokodýl je zosobněním pekla, hydrus představuje Krista, který vešel do pekla, aby vysvobodil uvězněné duše.

Mniši na nejnižší úrovni jsou zobrazeni s evangeliem v ruce, jako poutníci a misionáři.
Pravá strana zobrazuje negativitu, protější levá vítězí na nejnižších úrovních.
Obě ústřední postavy nejnižší zóny reprezentují protikladné situace – dualitu.

Přesuneme se do střední úrovně portálu. Na pravé straně portálu je jako druhá zprava vidět postava, kterou je Luxuria (nepočestná) držící hady na své hrudi, ostatní postavy představují zosobnění zlozvyků. Postavy na protější Madonině straně mají reprezentovat ctnosti. Muž nesoucí pletený pásek (druhý zleva) představuje Fortitudo (statečnost).

Ve vrchní - třetí části úrovně portálu podobně jako ve velkých gotických katedrálách se na nebeské klenbě zjevuje Ježíš s dvanácti apoštoly při posledním soudu (i když mě něco říká, že by tomu mohlo být i jinak).

 

Na skotském portálu v Řezně nalezneme vlevo i vpravo od vchodu trubadúry, kteří hrají na různé nástroje. Trubadúři byli vyznavači zvláštního životního postoje. Svou dvornou lásku k šlechtičnám přeměnili takovým způsobem, že ji vtiskli nábožný charakter

p1050180.jpg

 

 

 

 


levá strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luxi.jpg

 

 

 

 

 


pravá strana Luxuria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


K vidění jak v kostele tak i venku je mnoho dalších plastik, např. orel v podobě šupinatého ptačího muže, zvířecí člověk se zapleteným plnovousem, lev se zatočeným ocasem, krokodýl nebo bytost podobná draku. Řada motivů pochází z říše rostlin – jahody, hrozny, zralé lusky, růže, které představují předkřesťanská božstva plodnosti a přírody uctívaná Kelty. A nakonec jedna zajímavost: kostel sv. Jakuba v Řezně je prokazatelně spojen se skotskými templářskými rytíři. V kronice skotského šlechtického rodu Setonů se dochoval zápis, který se zmiňuje o tom, že Sir David Seton byl velkopřevorem skotských templářů a údajně měl být pohřben ve skotském kostele v Ratisbonu, což je dnešní Řezno.

 

p1050165.jpg
p1050168.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1050178.jpg

 

 

Mnich s klíčem a petlicí - plastika umístěná před východem z kostela

 

 

 

 

 

 

p1050150.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

spletení hadi - pravá strana

 

 

 

 

 

 

 

 

p1050184.jpg

 

 

 

člověk chycený lvem a lev chycený člověkem
plastika mimo portál na východě kostela

 

 

 

 

 

p1050183.jpg

Ještě bych chtěl připomenout, že pokud se vydáte navštívit kostel sv. Jakuba v Řezně, nenajdete ho v centru města jako ostatní památky. Podle propagačního materiálu o městě Regensburgu však není problém ho najít.

Gepe

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.