Hlavní stránka arrow Channeling arrow Channeling s Aronem 2. 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
Channeling s Aronem 2.
Vložil: Gepe   
Přečteno: 5698

Ještě tu mám otázku, když jsme v tom vesmíru. Jaká byla příčina selhání vesmírné stanice ISS? Prý tam selhaly počítače.

My úzkostlivě monitorujeme technické zařízení vaší civilizace, pohybující se v blízkém či vzdálenějším prostředí vaší planety. Máme přesný itinerář pohybu vašich sond ve vaší sluneční soustavě. Víme také o aktuálních událostech. Pochopitelně že víme o této záležitosti. Příčinou selhání elektronického systému na stanici ISS byl silný EMP puls, který je vázán na jednu ze série megaprotuberancí, slunečních megaprotuberancí, přičemž tento EMP impuls vyřadil z činnosti na dobu dvou až padesáti hodin zhruba 5 –7% technického zařízení na vaši orbitě.

Když máš tak odborné informace o tom, co se děje na planetě Zemi, co v současnosti dělá Vatikán, v souvislosti s vládou nad světem?

Máte na mysli roli Vatikánu ve vztahu globální politiky? Globální mocenské politiky?

Ano.

Každý z našich blízkých na planetě Zemi, kdo by chtěl pochopit vliv a sílu této instituce, by měl velmi detailně studovat okolnosti vzniku papežské stolice a vzniku tohoto kultu. Hovoříme o silovém kultu vlády a manipulace. Doporučujeme prostudovat.

Mam problém se směrování informací. Prosím je potřeba, aby v prostředí vaší skupiny bylo ticho. Aby byl klid k tomu, aby mentální kontakt mohl být realizován. Ano, už je to lepší. Děkujeme.

Tedy studium tohoto kultu je naprosto zásadní k pochopení jeho strategie a mocenských cílů. Jeho vliv je neoddiskutovatelný a v podstatě je symbioticky provázán s ekonomickými a politickými zájmy vašich hlavních mocností světa.

Která civilizace stojí za Vatikánem?

Ptáte se na nepozemské vlivy, zasahující do konstelace papežského diktátu? Problém je v tom, že naše názvy, či pojmenování nemusí být kompatibilní s filozofií, ve které jsou uváděny názvy těchto civilizací u vás. Každopádně víme o existenci 4 inteligenčních uskupení, které si řeší své vlastní zájmy a požadavky v prostředí vaší planety, skrze centrum Vatikánu.

Mohlo by dojít k jednání s těmito inteligencemi?

Okruh čtyř, to znamená okruh prstenu, okruh světelného prstenu, což je okruh 4 civilizací, z nichž naše civilizace je jednou z těchto 4, se snažil komunikovat a dosáhnout určitého výsledku eliminací jejich zištných zájmových aktivit v prostředí vašeho světa. Musíme konstatovat, že jsme byli zklamáni z této komunikace, která byla zcela kontraproduktivní. Bohužel jsme nuceni přiznat, že tato komunikace nepřinesla žádné zásadní pozitivní výsledky.

Jedná se také o skupinu z uskupení Orionu?

Orion, ano.

Souhvězdí Orion – je seskupení hvězd, které je charakteristické trojhvězdím uprostřed, tvořící sponku?

Ano.

Inteligence pocházející z několika planetárních systémů vázaných na Betu a Deltu Orionis jsou civilizace na konci svého projevu. Destabilizace spojení mezi vyšším já a osobností dosahuje velmi vysokých hodnot a tyto civilizace jsou ve stádiu degradace a hybridizace na fyziologické úrovni. Jejich úsilí je směřováno k rekonstrukci genomické báze, která by, jak oni sami věří, měla umožnit zastavit tento nežádoucí proces. Bohužel mnohými nezávislými studiemi, které nejsou vázané pouze na tuto civilizaci, zjišťujeme, že žádná takováto aktivita nemůže zastavit finalizaci jejich cesty.

Jak se posuzuje archetyp draka z hlediska historie vesmíru?

Drakos je unikátní archetyp, který je vázán na prostředí třetí galaktické čakry. Základní ikonografické funkce, které jsou součástí jazykové evoluce civilizací vázaných na tuto galaxii jsou spojené se sublimálním vyzařováním galaktických čaker, které jsou v tom základním společném uskupení tvořeny 14 centry. Ikona drakos je ikonou svébytnosti. Je to ikona osobní svobody. Je to symbol hluboké vnitřní moudrosti, spojené s individuálním vývojem, skrze preferovanou odvahu a chrabrost, spojenou s hlubokým láskyplným procítěním bratrství a sesterství.

Jak se dá využít této energie a učení draka na řešení problémů?

K praktickému využití této energie je potřeba být schopen vědomě absorbovat sublimální energetickou relaci třetí galaktické čakry. K tomu existuje paradigma praktických aktivit. Lidská civilizace ještě nedosáhla schopnosti tohoto stabilního a pevného propojení. Ale já nechci, aby moje vyjádření bylo deprimující a aby vyvolávalo pocity nedokonalosti u našich známých z planety Země. Proto odpovím ještě jiným způsobem. Mentální inženýrství a energetické inženýrství vázané na energetické relace galaktických čaker lze praktickým způsobem zhodnocovat na různých vývojových úrovních. A tak zcela určitě i na vaší vývojové úrovni je možnost užít si své z míry pochopení a nebo míry spojení, která bude odrážet možnosti vašich těl, pro vaše potřeby, z těchto center. V podstatě existuje v prostředí vašeho světa několik systému, kde se učí této praxi, tomuto poznání, této aktivitě. Víte, že Učení řádu Draka, vy jste ve spojení - snad někteří, nebo budete ve spojení s tímto učením, je určitým dílčím odrazem tohoto archetypu v kulturním prostředí vašeho světa a samozřejmě vám poskytne celou řadu možností a celou řadu aktivit k tomu, abyste byli schopni praktickým způsobem využít tohoto potenciálu na vaší úrovni. Ale samozřejmě existuje více takovýchto možností v prostředí vašeho světa. Asi se zeptáte a nebo možná někteří toužíte po tomto druhu poznání. Asi někteří toužíte být ve spojení s třetí galaktickou čakrou a naplňovat ve svém životě ideu kosmického draka. Chci říci, že individuální vývoj a rozvoj a kultivace je principiálně svobodná a nezávislá na různých okolnostech, které jsou výsledkem a nebo jsou projevem předsudků a různých vzorců. Chci tím říci, že volá-li student po vzdělání, vesmír mu toto vzdělání poskytne a zrealizuje tu správnou a žádoucí cestu, formální cestu, jak tohoto vzdělání dosáhnout.

Kde v galaxii je uložena třetí čakra?

Koncepce galaktických čaker není vázána na prostorovou ani časovou relaci. Galaktická centra čakrového charakteru jsou potenciály globálního duchovního vývoje uvnitř galaxie a podléhají jiným principiálním řešením a možnostem, které jsou úrovňově výše, než třetí dimenze. Vy budete zřejmě v blízké době iniciováni do základních logických řetězců zpracovávání dat a energií systému páté dimenze skrze sublimální záření hvězdy Arcturus, alfa Pastýře. Zde v tomto prostředí morfické vědomostní rezonance vám budou poskytnuty určitě všechny základní a zásadní nástroje, praktické nástroje a možnosti, jak asociovat a pochopit, jak zkoumat a definovat galaktická čakrová centra.

USA chtějí postavit na území České republiky radar. Máte informace, k čemu má vlastně tento radar sloužit a čeho tím chtějí dosáhnout?

Radarová základna v oblasti České republiky je součástí našeho monitoringu. Chceme ubezpečit české občany o tom, že tato základna, bude-li realizována, bude identicky monitorována našim obranným a útočným systémem. V případě, že tento útvar bude před aktivací, vojenskou aktivací, bude postaven do situace destruktivní vojenské akce. Vymažeme z povrchu toto zařízení během jedné tisíci vteřiny našimi operačními prostředky a to takovým způsobem, aby nedošlo k poškození zdraví občanů v přilehlém okolí. Jsme schopni deaktivovat z realitního projevu jakoukoli hmotu s přesností na jednu desetinu milimetru.

Je záměrem tohoto radaru i manipulovat s vědomím občanů střední Evropy?

Ne ani tak manipulovat s vědomím, jako prosadit si militantní politiku zaměřenou k dosahování zištných cílů z prostředí vládců vašeho světa.

Při channelingu s Lacertou nám bylo řečeno, že by v roce 2008 mělo dojít k invazi mimozemšťanů na planetu Zemi. Hrozí toto nebezpečí?

Upřímně řečeno jsem se zcela lidsky obával této otázky a vy jste velmi šikovně, hned při prvním dialogu, tuto otázku položili. Budu muset odpovědět na tuto otázku, a tak s tím aspoň začneme hned ze začátku, protože je to problém, je to skutečně problém. Aktivity, které jsou spojené s rokem 2008 v prostředí vašeho světa, vaší planety, jsou radikálního charakteru. A mnohé z nich jsou a nebo budou součástí finálního řešení vašeho problému. Proto bychom vás rádi chtěli upozornit a stále opakovaně a opakovaně vás budeme upozorňovat na kvalitní způsob rozhodování se a řešení na individuální, ale i kolektivní a globální úrovni vašeho světa a vaší civilizace v následujícím roce. Výsledky vašich rozhodnutí, jejich kvalita, jednoznačně ovlivní děje a události v pozdějších letech. My máme jednoznačně jasné informace o plánovaném konfliktu, který by měl být vyvolán ze strany cizích bytostí, cizí inteligence. Nejsme zdaleka přesvědčení o tom, že by k tomuto konfliktu mělo dojít a chceme vás ubezpečit, že v případě aktivní přítomnosti těchto tvorů ve vašem systému, provedeme všechny důležité a jednoznačně směřující aktivity k ochránění vaší planety.

Ještě jsem se chtěl zeptat - když jste říkal, že jste 4 civilizace, společenstvo okruhu světelného prstenu, které vytvořili nás, jako pátý element - jste snad vy bytostmi Elohim?

Ne, bytosti Elohim jsou bytosti, se kterými máme politické a ekonomické dohody a v podstatě ve chvílích, ale ty chvíle mohou být doby trvající mnoho tisíců a nebo desetitisíců let, jsou tito Elohim oprávněni ošetřovat, pečovat a opatrovat evoluční rámec vašeho prostředí.

Takže pečování o lidskou bytost patřilo též do jejich poslání?

Nerozuměl jsem, opakujte prosím.

Při channelingu s Lacertou nám bylo sděleno, že nás stvořili bytosti Elohim.

To je nepřesná informace. Elohim nám asistují při mnohých dílčích tvořivých procesech, ale nelze potvrdit tuto informaci. Nelze tuto informaci brát za reálnou, i když asi chápeme důvody, proč tato informace byla vyslovena.

Člověk je tedy stvořený z DNA všech 4 civilizací?

Ano, vy jste v podstatě zárodečná supercivilizace, která vznikla unikátní genetickou fúzí genomu 4 nejvyspělejších civilizací této galaxie.

Možnosti našeho mozku využíváme na nějakých 5%, napojení na hyperpole je možné aktivovat vlastním úsilím?

To, co označujete jako mozek, tento orgán není odpovědný za rozvoj inteligence a není odpovědný za rozvoj mentální síly a mentální energie. Je to pouze translokační a relační orgán, vytvářející zpětnou vazbu v rámci energetického okruhu vědomí, hypervědomí a supervědomí lidské bytosti. Ve skutečnosti je lidský mozek nefyzický útvar, který se nachází v blízkosti fyzikálního lidského těla a je vibračně a energeticky posunut, je ve fázovém vibračním posunu vůči inkarnační projekci lidské bytosti, což zaručuje perfektní ochranu a v podstatě tento mozek je pravý mozek a tento orgán zabezpečuje homogenní životní projev lidské bytosti nezávisle na hmotovém uspořádání jeho vědomí ve fyzickém těle. Tento mozek je mnohovrstvý útvar. Jedná se o plástvovitý orgán, který je uspořádán do tzv. funkčních, lépe řečeno výkonných bloků. Váš mozek v porovnání ke skutečnému mozku vaší identity je jednou desetimiliardtinou kapacity vašeho mozku. Znamená to, že kdyby váš současný mozek, což je orgán, který skutečně vytváří zpětné relační záležitosti a je to translokační orgán pro tok mentálních energií, tak kdyby tento orgán pracoval na sto procent bude pouhou deseti miliardtinou skutečného mozku, který je vaší bytostnou součástí.

Budeme nyní schopni otevřít vstup do hypervědomí?

Existují techniky a učení, které jsou součástí aktivního a fyzikálního zvládnutí hypervědomé relace. I v této skupině je velké množství jedinců. Tuto informaci poskytuji v důsledku informační separace z těla, skrze které hovořím. Jde o poměrně převratný posun v intenzifikaci a kultivaci lidské bytosti. Fyzické vědomí je záležitost, jejíž činitel je tlusté střevo a slinivka břišní ve spojení se systémem břišní dutiny. Fyzické vědomí je tedy relace, jejíž činitelem jsou tyto orgány, které ve skutečnosti pro vědce vašeho světa jsou v mnohém velmi neznámé a netypické ve svém projevu. Dominantní integrální součástí relace fyzického vědomí je tlusté střevo, které zastupuje tři hlavní funkce. 1. funkcí je primární relace fyzického vědomí. 2. funkcí je stimulace a koordinace imunitního systému. 3. funkcí je absorpce látek a živin důležitých pro harmonický režim vašeho fyzického těla. V rámci této třetí relace spolupracuje tlusté střevo s některými dalšími orgány, jako je tenké střevo a další žlázy ve střední frekvenci vašeho fyzického těla. Hypervědomí je stav, jehož činitelem je koordinovaná činnost žláz s vnitřní sekrecí a především pak orgánů, které nazýváte podvěsek mozkový, šišinka mozková a hypothalamus, hypokampus, Aronův výběžek a další dílčí části mozku, které pro vědce vašeho světa jsou více hádankou, než zmapovanou a pochopenou částí mozku. Činitelem supervědomí je supermozek, je to útvar, který je unikátním řešením bioenergetického inženýrství. Tento útvar je ve fázovém posunu v úhlu 18° k frekvenční relaci vašeho fyzického těla a tím podléhá přísné a nedotknutelné ochraně. Nachází se v úhlu 42°, tedy mezi druhou a třetí hodinou ve vertikální ose vašeho těla, směrem doprava, ve vzdálenosti 144 cm od páteřní vertikální osy. Tento útvar v relaci vašeho fyzického světa má průměr 165 cm a je tvořen 16,5 kvintiliony buňkových svazků, které mají podobnou funkci jako neurony ve vašem mozku. Tento útvar má schopnost samostatného automatického učení a je napojen na neuronovou síť této galaxie a neuronovou síť všech hvězd 1. stupně vývoje této galaxie a může s nimi sdílet veškeré zkušenosti a podněty. Tento supermozek je indiferentní k činnosti klasického mozku a činnosti tlustého střeva a činnosti tenkého střeva a nepodléhá jakékoliv hmotové destrukci. Tento supermozek se nachází v patnácté dimenzi galaktického a kosmického uspořádání univerza, jehož jsme všichni součástí.

Dostali jsme informaci, že máme do svého vědomí zavedený program, abychom nevnímali realitu a přítomnost jiných entit. Dá se tento program nějak odstranit?

Ano, to je vynikající otázka a samozřejmě poskytneme vám odpověď. To, co nazýváte Matrix, to co nazýváte umělou realitou a to co nazýváte manipulačními praktikami – teď prosím odpovím velmi zásadně a odpovím velmi konkrétně a bude to možná nejdůležitější odpověď, ze všech odpovědí které tu zazněly - to vše je programovou součástí vašeho vzdělávacího procesu, je programovou součástí získávání zkušeností. Znamená to, že lidská bytost, tato supercivilizace, pátý element, nutně musí projít zkušeností globální iluze a zkušeností všech ekvivalencí manipulace, proto aby zažila buňkovou zkušenost tohoto typu, jelikož vaše lidská civilizace je předurčena jako supercivilizace této galaxie, k finálnímu řešení všech těchto problémů v různorodých částech tohoto galaktického okruhu, ve chvíli kdy dospěje.

Kdy nadejde čas, kdy si budeme schopni sami odstranit tyto bloky?

Tyto bloky nejsou bloky, tyto bloky jsou cílená výuka, je to dynamický holografický proces výuky, tak jako když sledujete film, ale o jiné relaci a jiném režimu. Tyto bloky vám budou sejmuté automaticky ve chvíli zažití dostatečně silného množství zkušeností. Je to proces výuky, proces učení, s tímto procesem vaše supervědomí souhlasilo ve chvíli, kdy jsme společně realizovali osnovy vaší výuky, které vás mají dovést k mistrovství v těch oblastech, které jsou předurčeny ve chvílích vaší dospělosti. Ve chvíli vaší dospělosti jsou předurčené pro vaši službu a misi opatrovníků.

Říkal jsi, že ke čtyřem civilizacím, které nás stvořily, patří ještě bytosti Elohim. Patří tam také bytosti z Plejád?

Bytosti Elohim nepatří do systému prstence, do systému čtyřech inteligencí, se kterými jsme spojeni, tedy my a zbývající tři. Bytosti Elohim jsou přidruženou inteligencí, která externě spolupracuje v návaznosti na naše zájmy v této galaxii. Inteligence Plejád je inteligence respektovaná a je to inteligence, která se vyvíjí v přirozeném režimu své evoluce, existuje vzájemná tolerance, vzájemný respekt, ale duchovní a evoluční rozdíly mezi námi a touto civilizací jsou tak velké, že nenacházíme zatím praktické uplatnění na úrovni spolupráce.

Neustále vzpomínají na to, že udělali chybu v našem vývoji a chtěli by ji napravit.

Jisté frakce této civilizace před 26 – 32 000 lety způsobily určité problémy v genomické a evoluční oblasti lidské bytosti. My chceme říci to, že lidská bytost, pátý element, se nevyvíjí pouze na vaší planetě, ale vaši bratři a setry obývají v různých částech galaxie - nemám ten počet přesný - ale je to něco kolem 280 planet.

Také u hvězdy Arcturus?

Ne, nemám tu informaci k dispozici. Civilizace Arctura je civilizace, která v současné době požádala o zařazení do prstence nejvyspělejších civilizací této galaxie a v současné době probíhá něco, co bych ve vašem jazyce nazval, přijímacím řízením.

Když už spolu mluvíme, tak bych se chtěl zeptat, jaká je v současnosti civilizace u hvězdy Antares?

Okolo hvězdy Antares je 16 planet, na dvou planetách z těchto 16 je vyvinutý velmi inteligentní vodní život. Civilizace Antares je vodní civilizace a v podstatě je to jedno z nejunikátnějších civilizačních uskupení vodního charakteru v této galaxii.

Učení draka mělo pocházet z této části vesmíru.

To je ale nepřesné tvrzení, protože civilizace Antares byla jednou z prvních civilizací, která dokázala pochopit velmi jemné aspekty sublimálního záření 3. galaktické čakry. A v podstatě iniciovala a vytvořila kompletní soubor praktických dovedností vedoucích k ukotvení individuálního, nebo i kolektivního, nebo globálního vědomí na tuto sublimální reakci. Sublimální záření 3. galaktické čakry.

Tato vodní civilizace jsou bytosti ve fyzických tělech?

Z vašeho úhlu pohledu jsou to velmi jemné a velmi citlivé inteligence ve fyzické podobě, ale v současné době na rozhraní s éterickou bází.

Protože se nachýlil čas k ukončení naší konverzace, tak na závěr bych vám chtěl poděkovat za velmi pečlivou přípravu, který odráží systém otázek a chtěl bych vám, jak vy říkáte, popřát mnoho zdaru ve vašem úsilí osvobodit svůj svět od prvků nežádoucího charakteru, které blokují vaši přirozenost a přirozený vývoj. Přeji vám hojnost na všech úrovních a také vám přeji, abyste se velmi pečlivě starali o svůj svět, který je jediným domovem vaší skupinky lidí v prostředí této sluneční soustavy. Děkujeme vám také za pochopení a toleranci při pohybu ve vaší sluneční soustavě. A ještě jednou se vás úpěnlivě snažíme přesvědčit o tom, že náš pohyb a aktivity v žádném případě nebudou antagonické k tvořivým procesům ve vašem systému a na vaší planetě. Přeji vám dobrou noc.

Děkujeme, dobrou noc.

 

 

materiály od Arona a zprostředkoval Jaroslav Chvátal

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.