Hlavní stránka arrow Channeling arrow CHANNELING S RIMIDOU 17 únor 2019  
Hlavní menu
Hlavní stránka
Nádech výdech
Místa síly
Tajemno
Společnost
Duchovno
Rady pana Rady
Zdraví
Channeling
Mimozemské civilizace
Tajné společnosti
Přednášky - rozhovory
Tajemství Amenti
Tip na výlet
Kontakty
Vyhledávání
Odkazy
Administrátor
Online TV
Chalupáři TV
Reklama
 
CHANNELING S RIMIDOU
Vložil: Gepe   
Přečteno: 4367

snmek.jpg

Již tisíce let si lidé kladou stejné otázky. Existuje bůh? A kdo je vůbec bůh? Jaký je smysl naší existence a jaký smysl má existence vesmíru? Jsme v něm sami? Takto by se dalo pokračovat ještě dlouhou dobu. Nechci tvrdit, že znám přesnou odpověď na tyto otázky. Ale…

 

Před několika týdny se jedné skupině stejně smýšlejících lidí podařilo kontaktovat „bytost“, která sama sebe nazývá Rimida. Tato „bytost“ je podle našich měřítek zároveň „mužem“ i „ženou“, zároveň je jedním, vším, nazývá se vědomím…

Ne, není to bůh, ale z rozhovorů s ní vyplynuly informace, které vám dodají inspiraci k tomu, aby jste si každý sám za sebe na své individuální úrovni, mohli alespoň částečně na výše uvedené otázky odpovědět.

Ovšem většina odpovědí vyvolává spíše další otázky.

•Odkud jste?

Planeta Země, Česká republika.

•Specifikujte blíže.

Mléčná dráha.

•Popište své tělo.

Výška zhruba metr šedesát až metr osmdesát, máme dvě ruce, dvě nohy, dvě uši, nos, ústa, dvoje oči.

•Lakas. A popište svou planetu.

Naše planeta je zvaná často jako modrá planeta. Je zde hodně vodstev a pět kontinentů.

•Co je u ní.

Poblíž je měsíc a centrum naší sluneční soustavy je slunce.

•A chemie?

Jsme bytosti humanoidního typu, jsme v dimenzi 3D. Naše těla jsou složena z prvků kyslík, vodík, uhlík a dusík.

•Lakas, to vím. A planeta.

Majoritními prvky jsou rovněž uhlík, dusík, vodík a kyslík.

•Poměrové indexy plynů v atmosféře?

78% dusíku, 21% kyslíku, stopová procenta oxidu uhličitého a vzácných plynů.

•Slunce je žluté?

Ano.

•Ramis.

Jestli tomu dobře rozumím, tak vaše inteligence je jednou z inteligencí, která se podílela na genetickém inženýrství a na vzniku lidské bytosti?

•To ne, ale byli jsme určeni jako vaši učitelé.

Kým jste byli určení?

•Vašimi tvůrci.

Proč se tedy neidentifikujete a proč jsme nevstoupili do bližšího kontaktu.

•Protože jakýkoliv bližší kontakt není možný již z toho důvodu, že my nejsme schopni se projevit ve frekvenčním spektru vašeho světa a vaše smysly nejsou schopné dosáhnout frekvence, která je pro nás našim domovem. Z tohoto důvodu je jakákoliv interpretace naší identity zcela nereálná a irelevantní.

Děkujeme. Můžeš nám prosím sdělit základní informace o vaši inteligenci. Případně zda máš otázky na nás, tak ti rádi odpovíme.

•Jaké by jste si přáli informace?

Lidé jsou zvídavá inteligence a rádi víme s kým mluvíme, kde se vaše inteligence vyskytuje, jaký mate druh společenského uspořádání, jestli mate rodiny, prožíváte city jako my?

•Jak jsem již naznačil, nebo naznačila, popis naší identity je pro vaše vědomí irelevantní, my nemáme žádné rodiny, my nejsme my, my jsme jedno, jsme vědomí. A nemáme vytvořené žádné strukturalizace ani hierarchické projevy. My nejsme společnost. Jaké další informace by jste si přáli.

V jaké dimenzi se vyskytujete?

•Co je pro vás dimenze.

V našem pojetí existuje 15 dimenzí a my se v současné chvíli nacházíme v 3. dimenzi.

•Asi rozumím. Ale potřebuji startovací informaci. Na jaké frekvenci kmitá vaše světlo?

400 až 800 Hz.

•Světlo našeho světa kmitá na frekvenci 28 miliard až 30 miliard Hz.

Děkujeme za odpověď. Pro nás je to mírně šokující, protože to jsou frekvence pro nás nepředstavitelné.

•Prosím pochopte mě tedy, že se snažím být sdílný, sdílná, ale mnohé nelze interpretovat. Jelikož vaše vědomá báze a naše vědomá báze je v mnoha ohledech nekompatibilní.

Já bych se ještě chtěl zeptat, prosím, zmiňovala jsi, že budete naši učitelé. Mohu se ještě zeptat v jaké oblasti budete lidstvo učit?

•My jsme vaši učitelé. Vždy jsme byli a byli jsme povoláni k tomuto poslání, Učíme vše, vaše realita, kterou žijete, je náš výukový program. Náš hlas je vašimi vizemi, mnohými myšlenkami a nápady. Stimulacemi a inspiracemi.

Mluvila jsi o tom, že náš učíte skrze ideje a vize. Dá se tomu rozumět tak, že někdy mluví lidé, že mají inspiraci od můzy, třeba hudebníci nebo básníci. Mluvíme o tomtéž?

•Velmi dobře.

Dnes jsem mluvili o pozemšťanovi, který se jmenuje Julius Verne a který napsal spoustu knih o věcech, které v té době neexistovali. Je to jeden z těch autorů, které jste inspirovali.

•My inspirujeme každého člověka, i tebe, v kterékoliv chvíli vašeho života. Jsou lidé, kteří rezonují na tuto inspiraci v různých fázích fyzikálního projevu. Tedy v různých fázích interpretace vašeho života zvýšeným zájmem. Tento muž zřejmě patří mezi tyto.

Může se lidská bytost nějakým způsobem lépe naladit na komunikaci s vámi, aby ji vize lépe přicházeli?

•Máte velké rezervy v této aktivitě a touto cestou je vnímat sebe sama a prostě přijmout se, umět se radovat ze sebe a ze situace, ve které jste, kdy se cítíte dobře.

Děkuji. Máte nějakou spojitost s inteligencí, kterou my nazýváme bůh stvořitel?

•Máte na mysli základní koherenci vašeho vesmíru?

Pravděpodobně ano.

•To jsou naši velmi staří žáci.

Můžeš nám o této inteligenci, bohu stvořiteli, poskytnout nějaké další informace?

•Mladším žákům informace o starších žácích? V případě, že to bude pro dobro věci, tak ano. Co by jste chtěli vědět.

Podle mnoha filozofií je bůh stvořitel v každém z nás a my jsme součástí jeho. Můžeš nám k tomu poskytnout nějakou informaci?

•Ano, vy jste buňkami jejich těl, protože oni se učí být učiteli, k tomu potřebují živnou půdu pro svůj projev. Touto živnou půdou jsou buňky jejich těla a těmito buňkami je vaše inteligence, vaše životní síla, váš životní projev.

Z tvé odpovědi chápu, že bohů stvořitelů je více než jeden?

•Je jich velké množství.

Ve starých legendách se hodně mluví o tom, že bůh vzniká a umírá spolu se svými následovníky (věřícími). Je na tomto zrnko pravdy?

•To je ale míněno v příměru. Spíše je to filozofické.

Jsme li my jedněmi z buněk našich stvořitelů, musí existovat ještě další buňky. To znamená, že na naší úrovni existují ještě další bytosti, které tvoří současně buňky těl bohů. Tzn. že oni jsou pastýři současně více inteligencí?

•Ano.

Tyto inteligence jsou všechny v našem galaktickém systému?

•Ano, protože vaše galaxie je vaše třída.

Děkuji. Před chvíli jsme řešili program síly a moci, který je zakódován v buňkách našich těl. I toto je záměrem?

•To je jedna z několika maturitních zkoušek pro vás.

Mohl by jsi nám prosím říct něco více k naší tělesné schránce?

•Samozřejmě ano. Ale buďte prosím více přesný.

Jak dlouho může lidské tělo jako takové žít?

•Délka lidského věku je určena v jeho prospěšnosti pro systém. Tímto systémem prvního řádu je vaše planeta. Je li člověk prospěšný pro svůj domov a tím je vaše planeta Ramis, ve vašem případě. Pak se prodlužuje délka věku takového člověka. Lidská bytost má velmi elasticky nastavenou délku vlastního života. Tedy období, kdy může aktivně vytvářet účinky v prostředí jeho reality. Limitní hranice, pakliže nějaká existuje, by pak byla mezi, chcete li nějaké přesné konkrétní údaje, 600 až 800 roky.

To byla, přiznám se, šokující odpověď. Když jsi zmiňovala prospěšnost pro planetu. Některé filozofie hovoří o tom, že potrava pro boha je, jestliže se radujeme. Jestliže něco tvoříme v radosti. Můžeš nám k tomu něco říct?

•Chtěla bych ještě dodat, že míra entropie v mezi-buňkovém schématu, která je produktem ztráty elasticinu, který je příčinným jevem stárnutí, je odvislá od odchýlení se daného lidského jedince od přirozených schémat životního fungování v systému prvotního řádu a tomu říkáte přírodní zákony, nebo také někdy duchovní zákony. Tyto definice jste si určili sami a v podstatě jste se jim přizpůsobili, což je projevem vaší i naší svobodné vůle směrem k vám. Zmiňovali jste se o radosti?

Ano.

•A v jaké slova smyslu.

Otázka zněla v souvislosti s prospěšností pro planetu Zemi. Podle některých filozofií, když některý člověk tvoři v radosti, kreativně, ….tedy jestli by jsi nám tímto mohla osvětlit prospěšnost pro planetu Zemi.

•Prospěšnost je míra harmonické spojitosti mentální, fyzikálního a emočního záření daného člověka tak, aby Země byla schopna co nejefektivněji čerpat lidské zkušenosti, lidskou životní energie a také výsledky lidské dělby práce.

Co ti prosím říká název: Řád Lyricus?

•Řád Lyricus je pojem, kterým je označena jistá studijní aktivita, která je tvořena filozofií, jež si klade za úkol ovlivnit lidské smýšlení, ovlivnit lidské psýché a ovlivnit lidskou bytost. Toto ovlivnění je charakterizováno větší mírou energetické a mentální samostatnosti.

Je tento řád součástí nějaké větší společnosti?

•Ano, je. Ale v lidském společenském projevu zatím není projevena. Tedy není objektivizována tato aktivita.

Děkuji. Chtěl bych se ještě zeptat – s předchozí inteligencí jsme mluvili o bylině, zvaná petržel, která pozitivně působí na prodloužení lidského věku. Můžeš nám k tomu poskytnout doplňující informace, případně jak takovou bylinu používat?

•Tato bylina je především inteligence a samostatný druh vědomí, které se vyvíjí. Za určitých okolností je schopna vám tato inteligence poskytnout jistý druh oběti. Kdy bude obětovat svůj energetický potenciál pro nastartování jistých velmi pozitivních procesů ve vašem energetickém sytému. Za tímto účelem je důležité požádat příslušnou bylinu, zda by byla ochotná projevit příslušnou oběť, bude li souhlasit s takovým aktem, pak můžete požívat plnohodnotně účinků takové byliny ve vašem záměru.

Jak efektivně využívat vnitřní energii k tomu, abych byl prospěšnější ostatním lidem?

•Na tuto otázku lze odpovědět mnohými způsoby. Ale já se pokusím odpovědět co nejefektivněji. Prvním bodem by měla být idea. Je li idea ukotvena do potenciálního nárůstu prospěšnosti či intenzifikace a kvality či vývoje kvality prospěšnosti pro své okolí, tak to je naprosto zásadní a je to naprosto důležité. Tedy jde o to, aby daný člověk byl schopen akceptovat dominanci své vlastní prospěšnosti pro okolí na úkor sebe samého. Za druhé je velmi důležité, aby takový jedinec byl schopen dobře odezírat požadavky jeho životní reality, které se otevírají jeho vědomí a žádají jeho vědomí o to, aby vyhovělo jeho požadavkům. Za třetí je důležité, aby taková lidská bytost udržovala co nejvyšší míru harmonického uspořádání mezi vnitřním potěšením a vnějším potěšením, jinými slovy, aby vnitřní rozpoložení daného člověka odpovídalo harmonicky a poměrově míře potěšení, které taková bytost má z vnějších událostí a jevů a okolností, se kterými se v životě setkává. Za další, je velmi důležité, aby taková lidská bytost byla schopna vnímat homogenitu a kvalitu světa v co nejkratších záblescích času. V čím kratším čase a kratší době je taková lidská bytost schopna vnímat tyto kvality, tím pevněji stabilněji a homogenněji prorůstá do kořenové báze reality, která je v podstatě základovou energetickou platformou jeho života. Tyto body jsou velmi důležité a jsou odpovědí na položenou otázku.

Na Zemi je velké množství učení, které o sobě tvrdí, že nás k této cestě přibližují, můžeš mi sdělit, které z těchto učení je pro nás to nejefektivnější?

•Na světě je velmi mnoho informací, které se tváří jako učení a z nichž pouze některé jsou skutečným učením. Neexistuje žádné učení, které je pro jednoho, nebo druhého člověka tím nejoptimálnějším a nejlepším. Každá lidská bytost by si měla spontánně vybírat z těchto druhů filozofií a učení na základě vnitřního odezírání míra harmonie a kvality. Také míry gravitačního přitažení k těmto učením a sympatie. Neexistuje žádné nejoptimálnější učení. Každé učení, které existuje má svůj význam a smysl. Je to tak určeno z toho důvodu, aby lidská bytost mohla surfovat podle potřeb mezi jednotlivými učeními v kterémkoli čase jejího vývoje, dle svobodné vůle.


 

materiály od Rimidy a zprostředkoval Jaroslav Chvátal

 

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

 

 
Novinky
Nejčtenější
Rádio Demiurg
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Rádio Demiurg právě hraje: Nahrávám ...
Reklama
Top of Page

Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Přebírání článků je možné jen po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje.
"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".
(Listina základních práv a svobod České republiky)
Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.


© 2019 DEMIURG.CZ - Nezávislý zdroj informací o světě kolem nás.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.